Zpět

Dream team, ZŠ a MŠ Žďárná

Nechte žáky navrhnout a prezentovat, jak může vypadat změna prostoru.
 

 

P-koordinátorka

Jana Veselá, ZŠ a MŠ Žďárná

Cíl aktivity

Žáci se učí prakticky využívat dovednosti ze školy, propojí předměty informatiky a výtvarné výchovy, učí se spolupracovat a komunikovat mezi sebou navzájem.
Vyzkouší si práci bytového designéra.

Cílová skupina

Vyzkoušeno s žáky 7. třídy, doporučuji od 5. - 9. třídy.

Časová dotace

3 - 5 vyučovacích hodin

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Podpora spolupráce, rozvoj kreativity, návrh řešení a jeho prezentace.

Pomůcky

Počítače nebo tablety s přístupem k plánovacímu programu, větší krabice (koupené stejné dárkové krabice o velikosti větší krabice od bot), zbytky látek, kůže, koženek, lepenka, dřevěné kostky, drátky, provázky, polystyren, korálky, dřevěné špachtle a špejle + pomůcky na tvoření: nůžky, zalamovací nožík, lepidlo, tavná pistole.
 

Než jsme začali tvořit

S žáky jsme se podívali na televizní soutěž Dream team, povídali jsme si o práci bytového designéra.
Rozlosovali jsme týmy a nechali jsme žákům prostor, aby se domluvili, jakým směrem se bude ubírat jejich spolupráce (role v týmu apod.).
 


Jdeme na to

Práce se skládala ze tří částí. Prvním úkolem bylo vytvořit jednoduchý nákres pokoje. Následně si vytvořili podrobný návrh pokoje v počítačovém programu HomeByMe, kde pracovali ve 2D a 3D prostoru. Poslední a zároveň nejdelší částí bylo zpracování 3D návrhu do připravené krabice s využitím různých dekoračních, výtvarných a odpadových materiálů. 


Co se nám podařilo

Žáci se po celou dobu plně věnovali jednotlivým úkolům, které si v rámci své skupiny museli rozdělit tak, aby splnili časový limit. V závěru každý tým odprezentoval svoji práci před publikem žáků 6. třídy. Všem týmům se podařilo vytvořit originální a vkusné pokoje.
 

Variace

Místo pokoje pro žáka je možné nechat žáky navrhnout změnu určitého prostoru ve škole (např. nevyužitý kout na chodbě).
 

Podněty pro reflexi žáků

Spolupracovali všichni? Zapojili se všichni? Je náročnější vytvářet návrh prostoru v plánovacím programu nebo vytvářet modely? Daly by se využít i nějaké “prefabrikáty” (např. z hraček.)?

Dobrá rada

Nezapomenout hlídat čas.

Další materiály