Zpět

Školní firma na výrobu kosmetiky, ZŠ Židlochovice

Příroda na dlani v rámci žákovského projektu.


Ve škole vznikla školní firma, která vyrábí kosmetiku a doplňky z přírodních materiálů. Snaha firmy byla dělat osvětovou činnost z hlediska benefitu využití přírodních materiálů, které přispívají k minimalizaci vlivu na změnu klimatu a navíc jsou vhodnější alternativou pro zdraví člověka. Firma má v plánu své produkty prodávat na akcích školy. V rámci projektu uspořádala školní firma praktický workshop pro žáky prvního stupně a seznámila žáky s přednostmi přírodních produktů z hlediska zdraví člověka a jeho vlivu na klimatickou změnu.
 
 

 

Škola

P-program

Kontakt na garanta

Pro koho

2. stupeň ZŠ, SŠ

Cíl aktivity

  • Založení školní firmy a vyzkoušení všeho, co opravdová firma potřebuje k tomu, aby fungovala: výroba a prodej produktu.
  • Realizace projektového dne pro první stupeň zaměřeného na seznámení se s léčivými bylinami a jejich účinky, využití ve výrobě přírodní kosmetiky, samotná výroba přírodní kosmetiky jako dárek ke Dni matek.
 

Podnikaví žáci

 

Myslíme na klima

  • Projekt žákovské firmy směřoval k informovanosti žáků prvního stupně o přírodní kosmetice a použitých ingrediencích.
  • Žákovská firma předávala na prodejních akcích informace o přírodních produktech a vlivu na životní prostředí.
  • Žákovská firma pracovala s ohledem na ochranu životního prostředí (minimalizace odpadu, použití recyklovaných či recyklovatelných materiálů, reused obalu).
  • Žákovská firma spolupracuje s projektem Jedlá zahrada a navrhuje části výsadby pro bylinkářské použití (produkce vlastního materiálu pro snížení uhlíkové stopy).


Šetrní k přírodě za všech okolností

  • Výroba kosmetiky z přírodních produktů, které nezatěžují životní prostředí.
  • Zakoupený prázdný obal od výrobku tak lze využít znovu a opětovně jej naplnit.
  • S prodejem výrobku byl kupujícímu předán i návod, jak daný výrobek udělat v domácích podmínkách (minimalizace odpadu a používání přírodních materiálů).

 

Podnikavý učitel

koordinátor podnikavosti David Kopeček

 

Učitel jako lídr

Vedení týmu je opravdu alfou a omegou úspěšnosti projektu. Motivace, spolupráce, jít dobrým příkladem a věcně reflektovat aktivity se opravdu vyplácí.
 

Nezbytná propagace

Propagace každého projektu je velmi důležitou součástí výstupu každé aktivity. Na základě toho, že o sobě dáte dostatečně vědět ve vašem okolí, se mohou propojit různí lidé, obec, spolky. Mohou na Vaši aktivitu reagovat, spolupracovat, podpořit Váš projekt. A o to jde. Být vidět je opravdu důležité.
 

Co zasejete, to dozajista sklidíte

Daří se nám v projektech na druhém stupni úspěšně pracovat se šesťáky, kteří jsou pro tyto aktivity zapálení. Snažíme se jim předat know-how v projektové výuce. Věříme, že se nám to v budoucnu vrátí v podobě samostatných a spolupracujících členů týmu. V šestých třídách máme hodně předmětů v dvouhodinových blocích, což považuji za výhodu i pro realizaci podobného projektu (předměty v blocích: Pěstitelství, Technická výchova, lnformatika, Badatelství).


 


 

Další materiály