Zpět

Hádej kraj ČR aneb význam krajů, ZŠ Jedovnice

Krátká aktivita pro zopakování a zmapování našich krajů.
 P-koordinátorka

Blanka Nečasová, ZŠ Jedovnice

Cíl aktivity

Cílem aktivity bylo zopakovat hlavní význam již probraných krajů ČR v několika nejdůležitějších bodech. 

Cílová skupina 

9. ročník ZŠ

Časová dotace

25-30 minut vyučovací hodiny

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita, spolupráce v týmu, hledání a třídění informací.

Pomůcky

Slepá mapa České republiky s vyznačením hranic krajů, volné listy papíru, psací potřeby, nástěnka.

 


Než jsme začali tvořit 

Nejdříve se žáci seznámili s informacemi o prvních 7 českých krajích a doplnili je zajímavými prezentacemi některých míst v krajích.
 


Jdeme na to

Žáci se rozdělili do 2 - 3 členných skupin, každá si vybrala jeden kraj. Úkolem bylo asi v 5-10 minutách napsat 5 nejdůležitějších a charakteristických znaků nebo informací o kraji, popřípadě zajímavých míst, kterými se kraj liší od ostatních. Poté každá skupina představila svůj kraj a ostatní žáci měli poznat, o jaký se jedná. Výstupem bylo vytvoření mapy, kterou později doplníme o další kraje.
 


Co se nám podařilo 

Žákům se podařilo stručně charakterizovat zadaný kraj ČR (asi v 5-7 bodech) a spolužáci jej dokázali podle těchto indicií poznat. Také projevili zájem pokračovat v této aktivitě v dalším období po probrání dalších krajů ČR a nástěnku doplnit.
 


Variace

Aktivita by se mohla rozpracovat na celou hodinu i menší žákovský projekt. Žákům představit záměr s tím, že si mohou předpřipravit obrázky, fotografie apod. 

Mohlo by se změnit i téma např. vybrat zajímavá města ČR, CHKO, biocentra evropského významu apod. 

Určitě by aktivita byla vhodná i v jiných předmětech a ročnících (ZEM 6. roč. - biosféra, MAT - rovinné obrazce, atd.).
 


Dobrá rada 

Krátké aktivity příjemně oživují tradiční výuku, je to změna, kterou uvítají žáci i my pedagogové.

 

Další materiály