Zpět

ZDROJE Vědomí vlastních kvalit a efektivnosti

Podpořte žáky v hledání toho, v čem je každý dobrý.

Každý učitel se během své kariéry setkal s jedním nebo několika žáky, kteří nebyli schopni posoudit hodnotu své práce. Někteří přeceňovali svůj výkon, jiní ho podceňovali a jiní prostě nebyli schopni vyhodnotit, jak si vedou při zkoušce nebo úkolu. Znalost silných a slabých stránek člověka je prvním krokem ke zlepšení. Všichni víme, že se budeme učit celý život. Níže naleznete řadu metod, jak podpořit vaše žákyv rozvoji a zlepšování reflexe svých schopností.
 


 

Druhá oblast podnikavosti

ZDROJE

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Vědomí vlastních kvalit a efektivnosti

Motivace a vytrvalost

Mobilizace zdrojů

Finanční a ekonomická gramotnost

Mobilizace druhýchVypuďte negativní myšlenky

Dejte žákům několik listů papíru. Vyzvěte je, aby si zapsali, proč si myslí, že ve třídě neuspějí. Můžete jim nachystat ukázky výroků, které jim při tom mohou pomoci. Například „myslím, že jsem příliš líný na to, abych se připravoval na tyto hodiny“ nebo „nemyslím si, že jsem dost chytrý“. Ujistěte je, že to, co píší, nikdo neuvidí, že jde o text určený pouze pro jejich oči.

V rámci tohoto cvičení jim také umožněte, aby si napsali další negativní myšlenky, které si o sobě myslí. Například „cítím, že jsem příliš tlustý“. Můžete s nimi dokonce sdílet vlastní negativní myšlenky o sobě, které jste měli, když jste byli v jejich věku. Žáci rádi slyší, že se do nich dokážete vcítit a sdílet své zkušenosti. Pak společně udělejte velkou slavnost odhození těchto negativních myšlenek. Vyzvěte žáky, aby tyto papíry roztrhali a vyhodili do odpadkových košů.

Jděte jim příkladem a ukažte jim, jak zahazujete své negativní myšlenky jako první. Poté jim rozdejte další papíry. Řekněte jim, aby o sobě napsali pozitivní prohlášení. Mohou třeba dokončit tento výrok: „věřím, že jsem dost chytrý na to, abych …“ a dopsat konkrétní činnost.

Chtějte po nich, aby tyto výroky nosili s sebou po celý rok v batohu či peněžence. Řekněte jim, ať si je jednou za čas pročtou. Jděte příkladem a přečtěte jim některá z vašich pozitivních prohlášení.


 


 

Kvíz „Jaké jsou vaše dovednosti a silné stránky?“

Svým žákům můžete dopřát příležitost posoudit své dovednosti, poznat své silné a slabé stránky, stanovit si cíle a sledovat svůj pokrok společně s kolegy a učitelem. Inspirací vám k tomu může být aktivita z Hyde Park Junior School ve Velké Británii.
 
 • Na začátku školního roku nebo nového projektu rozdejte svým žákům kvíz a popis dovedností jako výchozí bod pro jejich sebehodnocení a také rozdělení rolí v projektové práci.
 • Požádejte žáky, aby do kvízu zapisovali své úspěchy spojené s uvedenými dovednostmi.
 • Inspirujte je, aby si stanovili vlastní cíle a úkoly za účelem rozvoje určité dovednosti.
 • V průběhu projektu nebo po stanoveném časovém období si kvíz společně projděte, abyste posoudili pokrok žáků.
 • Povzbuďte žáky, aby si výsledky vyměňovali s vrstevníky, dejte jim zpětnou vazbu a pokračujte v procesu rozvoje.


Kvíz: Znáte své silné stránky?

1) Kterými z těchto charakteristik by tě popsali tví přátelé?
A. organizovaný, otevřený a nápomocný
B. kreativní, jedinečný a umělecký
C. klidný, přesný a pozorný

2) Vyber, které z těchto aktivit by ses věnoval o přestávce na oběd nebo po škole:
A. sportování, účasti na debatě nebo zastupování ve školní radě
B. zkoušení školní hry, ve sboru, orchestru nebo práci na tvorbě školního časopisu
C. zapojení do šachového klubu, práci v počítačové učebně nebo v knihovně

3) Jaký je tvůj ideální styl oblékání?
A. Návrhář - rád udáváš trendy, sleduješ módu a obvykle jako první z party nosíš nejnovější módní trend.
B. Jedinečný – vyhledáváš neobvyklé oblečení. A často je najdeš v charitativních obchodech nebo na trzích, někdy si ho sám upravuješ.
C. Lovec slev - víš hodně o výhodné koupi. Když nějakou možnost levně nakoupit zahlédneš, jsi připraven ji využít. Dokážeš na koupi co nejvíc ušetřit a spolužáci jsou v úžasu nad tvou schopností vyjednat slevu. Nekoupíš si nové džíny, pokud si nejsi jist, že levněji je jinde neseženeš.

4) Tvůj kamarád má narozeniny. Ty:
A. Zorganizuješ párty s překvapením nebo vybereš peníze od všech jeho kamarádů, abyste mu mohli koupit dárek, který si opravdu přeje.
B. Vytvoříš mu dárek sám – beztak by raději dostal něco, co jsi vyrobil, a stejně nemáš peníze na to, abys mu něco koupil.
C. Koupíš perfektní dárek – strávil jsi týdny přemýšlením nad tím, co by opravdu chtěl, a našetřil jsi na to.

Celý kvíz si můžete stáhnout zde. Jiný kvíz osobnosti najdete mezi materiály Scioškol.


 


 

Rozvoj týmu prostřednictvím Analýzy dovedností

V této aktivitě mají žáci za úkol rozpoznat dovednosti členů svého týmu nebo zjistit, které dovednosti jsou potřeba, aby skupina dosáhla cíle / dokončila úkol. Při plnění této aktivity se jasně ukazuje, že vědomí vlastních kvalit a efektivnost se dá použít pro celý tým stejně jako pro jednotlivce. Představte skupině úkol, který bude muset splnit. Požádejte žáky ve skupině, aby určili role potřebné k dosažení cíle a splnění tohoto úkolu. Úkolem může být výzkumná studie či jiný skupinový projekt.

Nejprve požádejte žáky, aby identifikovali počet a typ rolí a vlastností požadovaných pro splnění návrhu, projektu nebo skupinové výzvy. Obvykle se zaměří na výstupy projektu, ale zajistěte, aby mysleli také na dovednosti potřebné v průběhu projektu, například komunikace, vedoucí týmu, organizovaný, trpělivý, dobrý posluchač.

Při formulování těchto odpovědností a rolí nebo pracovních míst mohou žáci využít třeba flipchartový papír. Některé z navržených dovedností se mohou přímo vztahovat k rolím, jiné mohou být samostatnými prvky, které si přejí vidět v týmu, a ty lze zapsat na samolepící bločky post-it.

Poskytněte žákům obrázky lidí nebo nový flipchartový papír a požádejte je, aby představili role potřebné k dokončení úkolu / splnění výzvy. Mohou je prezentovat jen v rámci skupiny nebo můžete vytvořit vitrínu, která obsahuje zkrácenou verzi projektu / projekt a řešení (pracovní role a dovednosti), které žáci navrhují.

Aby žáci pochopili, co se při plnění tohoto úkolu vlastně naučili, je vhodné celý průběh úkolu a také výsledek společně shrnout:
 • Kdo skupinu vedl?
 • Kdo úkol nejlépe uchopil?
 • Jak jste ve své práci překonali překážky nebo „zastávky“?
 • Na jaké zdroje jste se spoléhali?
 • Jaké dovednosti spojené s vytvářením vztahů tento úkol podpořil?

Požádejte skupinu, aby se zamyslela nad Analýzou dovedností, kterou právě provedla, a nad svou schopností splnit výzvu/úkol:
 • Co a jaké vlastnosti v rámci svého týmu potřebují, aby byli „týmem snů“?
 • Jaké kroky musí podniknout (osobně a profesně), aby si u výzvy rozvíjeli své dovednosti týmového hráče?
 
Tuto aktivitu vyvinul Etctoolkit.org.uk
 
 

 

Hodnocení metody učení

Tuto metodu lze popsat jako proces, který využívá hodnocení způsobem, který učitelům umožňuje pochopit, jak a zda se žáci učí, a přizpůsobit tak své strategie výuky studijním výsledkům žáků. To zároveň umožňuje žákům pochopit, kolik se toho naučili, a tím přizpůsobit strategii svého učení. Cílem tohoto hodnocení je poskytnout zpětnou vazbu učitelům i žákům, aby obě strany mohly uvažovat o výuce/učení a vylepšit ji.

Zde je několik příkladů, jak to udělat:
 
 • 3-2-1: Nechte žáky, aby psali nebo mluvili o třech věcech, které se naučili, dvou věcech, které se stále chtějí naučit, jedné otázce, kterou chtějí položit. Můžete si určit vlastní počty a otázky.
 • Vzájemné kvízy: Žáci vymyslí vlastní otázky o daném obsahu a poté se navzájem zkouší. Mohou také trávit čas vzájemným opravováním nesprávných odpovědí, aby lépe porozuměli tématu.
 • Deník 5x5: Ukázalo se, že deníky jsou jedním z nejlepších odrazových můstků k učení. Nechte žáky napsat do deníku pět nejzajímavějších nápadů, které dostali během vyučovací hodiny. Jindy mohou třeba najít na každém nápadu pět věcí, které je zaujaly, a vysvětlit proč.


 

 

Reflexe

Vyzvěte žáky, aby přemýšleli o náročném úkolu, který nedávno plnili. Může jít o školní projekt nebo nějakou domácí aktivitu či akci s přáteli:
 
 • Co je napadlo jako první, když přemýšleli o schopnosti dokončit úkol?
 • Věřili si? Jak si myslí, že to ovlivnilo jejich schopnost dokončit úkol?
 • Nevěřili si? Jak tyto myšlenky ovlivnily jejich pocity ohledně dokončení úkolu?

Nechte žáky, aby si zapsali možné pozitivní myšlenky, které by mohli příště vyzkoušet, až budou zase pracovat na náročném úkolu.


 
 

Zdroj

 

Materiál a inspirace

 

Další materiály