Zpět

Procházka Líšní s mobilem, ZŠ Novolíšeňská

Kdo hledá, ten najde.

Vytvořili jsme procházku po Líšni, městské části Brna, při které je možné využívat mobilní telefony. Obsahuje celkem 10 stanovišť. Na každém z nich si účastníci hry načtou do mobilu QR kód, zobrazí se jim webová stránka, kterou si prostudují, a pokud poté správně odpoví na otázku, objeví se jim GPS souřadnice dalšího stanoviště – nějaké významné lokality v Líšni. V její těsné blízkosti (do 50m) je umístěna další cedulka s QR kódem. V cíli je „keška“, kde si mohou hráči za odměnu vzít/vyměnit nějakou drobnost a zapsat se do deníku. 
 Škola

P-program

Škola pro udržitelný život

Kontakt na garantku

Mgr. Eva Mališová
mail: eva.malisova@zsnovolisenska.cz

Cíl aktivity

Cílem bylo vytvořit stezku s 10 stanovišti, na kterých se návštěvníci prostřednictvím cedulky s QR kódy dozvědí o zajímavých místech v Líšni. Aktivity probíhaly prostřednictvím žákovského projektu, který řeší reálný problém rozšířit a uplatňovat podnikavé kompetence žáků.

Délka aktivity

ledenčerven

Kdo byl zapojený

Žáci 7. třídy a 9. třídy, kteří spolupracovali se zástupci radnice a organizacemi, na jejichž území byly QR kódy umístěny – např. Lamacentrum. 

Co bylo naším záměrem

Cílovou skupinou byli místní občané i návštěvníci Líšně. Pomocí QR kódů jsme jim chtěli představit zajímavosti zdejších míst na vymezené stezce. Dále pak podpora místně zakotveného učení.


Jak začít a dotáhnout projekt do konce

V listopadu jsme na Rychtě v Krásensku absolvovali třídenní workshop, kde jsme se učili, jak pracovat na projektech. Ve škole jsme sepsali několik návrhů a pak o nich hlasovali na třídnické hodině. Vybírali jsme podle toho, jestli je to snadno uskutečnitelné a zda to osloví ostatní lidi v Líšni.
 
Jeden z nápadů byl udělat naučnou stezku po Líšni, ale zjistili jsme, že panely s informacemi jsou hodně drahé a bylo by pro nás asi i těžké to zakopat do země. Nakonec nás napadlo, že bychom informace místo na panely dali na web a upozornili na ně QR kódy. Museli jsme ale sehnat nějaké pomocníky na tvorbu webových stránek (pomohli nám žáci 9. ročníku) a domluvit se s panem místostarostou, kam můžeme ty QR kódy umístit. 

Během dubna jsme zkoumali a fotili jednotlivá stanoviště a zjišťovali o nich informace. 17.4.2019 jsme měli projektový den a během něj jsme připravovali v PC učebně podklady pro jednotlivá stanoviště. V květnu a červnu jsme spolupracovali se žáky 9. ročníku, kteří už mají programování a kteří vytvářeli podle našich podkladů webové stránky. Vybrali jsme GPS lokátory a škola je objednala přes internet. Zároveň jsme vymýšleli finální podobu „kešky“ a uspořádali sbírku figurek, které budou tvořit „poklad“. Našli jsme vhodnou mapu a vytvořili jsme návrh panelu, který bude vidět na plotu školy.

Koncem června jsme vyrobili cedulky na jednotlivá stanoviště, vytipovali, kam je umístíme. Na každém stanovišti jsme přesně použili pomocí nových přístrojů souřadnice GPS a umístili cedulky. Při umísťování cedulek na budovy jsme se chodili ptát vedoucích těchto zařízení, zda jim nebude vadit, že tam cedulky vylepíme. 
 
V posledním týdnu školy jsme ještě sepsali závěrečnou zprávu o realizaci našeho miniprojektu. 


Z čeho nemám zbytečné obavy

Je dobré, když žáci při projektu dělají to, co chtějí, vnucovat jim nějaké vlastní nápady dost dobře nejde. Rozdělení úkolů nebyl problém, žáci sami měli nápady, nechala jsem jim v tom volnou ruku.


Na co jsme pyšní

Nad očekávání fungovala spolupráce se žáky z 9. ročníku a jejich paní učitelkou třídní, kteří se podíleli na tvorbě webu. Nadchli se pro naši „keškovanou“ mnohem více než sedmáci a kdykoli byli ochotni řešit s námi nějaké drobné úpravy i vážnější problémy. Kvalita webů naše očekávání předčila. Žáci byli kreativní a snažili se dobře spolupracovat.


Co bylo oproti projektu jinak

V samém závěru byl problém, že QR kód při načtení do mobilu ukazoval jinak než při zaměření GPS lokátorem. Zjistili jsme, že některé GPS jsou udávány v desetinách stupňů a jiné ve stupních a vteřinách a museli to převést. 
 

Co bychom příště udělali jinak a proč

Projekt byl velmi časově náročný, možná jsme měli na začátku udělat nějaký projektový den a lépe si rozdělit úkoly, aby to rychleji postupovalo. Bylo náročné pracovat na projektu s celou třídou – každý končíme jindy, odpoledne mají děti různé kroužky, scházeli jsme v podstatě jen na mimořádných třídnických hodinách ráno v 7.00, případně něco řešili o velkých přestávkách jen s částí dětí. Asi je to vhodnější pro 1. stupeň, kdy je učitel se třídou celý den a může si upravit rozvrh, jak potřebuje. Umísťování QR kódů jsme museli nechat až po uzávěrce klasifikace.


Jak si TO dál žije svým životem

V dalším školním roce kolegyně naváže na náš projekt a bude se svou třídou 9.A v rámci projektu Škola pro udržitelný život vytvářet další stezku po Líšni.


Co jsme se naučili

Rozvíjeli jsme organizační schopnosti a komunikační dovednosti, spolupráci, prosazování svých názorů, argumentaci, kritické i logické myšlení, tvořivost, schopnost řešit problémy, využívat příležitosti, plánovat aktivity, kontrolovat svou práci, pracovat s chybou. Žáci zvládali velmi dobře neúspěch – když něco nešlo podle plánu, přicházeli sami s nápady, jak to udělat jinak. 


SLOVO ŽÁKA

Naučili jsme se diskutovat, prosazovat své názory, vybírat z různých návrhů vhodných variant, zvažovat pozitiva a negativa. Museli jsme přemýšlet, co všechno je potřeba zařídit, abychom mohli něco udělat. Vyhledávat na mapě, zjišťovat a zpracovávat informace na internetu, spolupracovat ve výzkumu, zacházet s GPS lokátorem. 


Propagace

Projekt jsme prezentovali na školním webu http://www.zsnovolisenska.cz/projekty/kapodav, na panelu na plotě školy, na akci, která proběhla 25. 6. 2019 – Novolíšeňská v akci, připravili jsme nástěnku s fotografiemi a informacemi o naší práci.

Další materiály