Zpět

Šílený závod, ZŠ Jasanová 2, Brno

Zařaďte do hodin tělocviku něco nevšedního.
 

P-koordinátorka

Žaneta Pavlíčková, ZŠ Jasanová 2, Brno

Cíl aktivity

Aktivní zapojení všech dětí do TV hravou formou. Odbourání strachu při provádění kotoulu. V případě jiné volby úkolů - posilování hravou formou.

Cílová skupina

4. - 6. třída (mladší děti hru těžko chápou, pro starší už není tolik atraktivní).

Časová dotace

Hlavní část hodiny TV.

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Samostatně plnit cviky, zvládnout kotoul. Spolupráce se spolužáky. Mezipředmětové propojení s matematikou. Zažít si úspěch v TV pro žáky, kteří nejsou fyzicky zdatní tak jako jiní.

Pomůcky

Žíněnka, karty s čísly a úkoly/cviky, hudební doprovod.

 

Než jsme začali tvořit

Na začátku jsme se rozcvičili a připomněli si, proč je rozcvička důležitá. Při rozcvičce rozmístíme karty nepravidelně po tělocvičně či vymezeném prostoru čísly směrem dolů. Ujistila jsem se, že žáci znají úkoly na kartách a vědí, jak je provést. Připomněla jsem, že úkol na kartě ležící u žíněnky, plní na žíněnce. Všichni pochopili pravidla. Vyznačili jsme si místo pro házení kostkou. Vyznačili jsme si cíl šíleného závodu. 

 

Pro nápaditější modifikaci je možné si určit téma - např. pomalujeme si tváře barvičkami jako indiáni a připrav si jako cvičební úbor co nejbarevnější oblečení. Vše musí být v souladu s bezpečností při plnění úkolů na kartách. 
 


Před šíleným závodem je potřeba si připravit karty, na kterých budou čísla 1 - 25. Každé číslo má u sebe nějaký úkol: např.: č. 1 - běž pozpátku. Dítě plní úkol 1 a hledá číslo 2. Na kartě s č. 2 je napsané “mávej rukama jako orel”, plní úkol a hledá při tom č. 3. Prvním úkolem všech žáků je otočit všechny karty číslem nahoru a najít číslo 1.
 

 
 
Mezi úkoly lze zařadit i úkoly ve dvojicích, jako jsou “trakaře” nebo “housenka” - děti chodí rozkročmo ve dvojici zády k sobě a drží se za ruce, které spojí mezi nohama.
Velmi atraktivní jsou úkoly: “podej si ruku s p.učitelem/učitelkou”, “plácni si s 5-ti spolužáky”, “řekni 5-ti spolužákům něco hezkého”.
 

 
 
 
 • Na kartách s násobky 5-ti (5, 10, 15 a 20) je připomínka, že si jdou hodit kostkou.
 • Pokud na kostce padne sudé číslo, pokračují dál (na č. 6, 11, 16, 21).
 • Pokud na kostce padne liché číslo, padají o 5 políček dolů (na č. 1, 6, 11, 16).
 • Je dobré si určit bloky, kdy po zaznění signálu ohlásíme, že č. 5 je uzavřené a nelze pod něj spadnout (po uplynutí intervalu uzavíráme i bloky 10, 15 a 20).
 • Je to pro to, aby každé dítě mělo šanci závod dokončit.
 • Časový interval bloku lze odhadnout podle rychlosti plnění a štěstí žáků při házení kostkou, nebo jej můžeme stopovat např. po 3 - 5 minutách. 
 

Na čísle 25 je úkol typu: “na supermana do cíle”, “doběhni do cíle a udělej vítězný taneček” (v předchozích hodinách můžeme s dětmi vítězný taneček nacvičit).


Jdeme na to

 • S puštěním písničky žáci otáčí karty číslem nahoru a hledají číslo 1.
 • Plní úkol na kartě 1 a hledají při tom kartu s č. 2 a tak dále než přijde karta 5, kde si jdou hodit kostkou.
 • Podle čísla na kostce (sudá - pokračují, lichá - padají), pokračují dál nebo padají o 5 políček dolů (na číslo 1).
 • Někteří žáci měli štěstí a rovnou pokračovali na číslo 6. Někteří tolik štěstí neměli a tak opět hledali kartu č. 1 a plnili úkoly znovu. Někteří neměli štěstí ani po 2. a 3. hodu kostkou, kdy nastává chvíle pro signál a “zavíráme” kartu č. 5, ze které postupují rovnou na kartu č. 6.

 

Fyzicky zdatnější žáci většinou mají naopak šanci si zažít i neúspěch i přes to, že v třídním kolektivu většinou v TV vynikají.

Setkala jsem se ale s tím, že jejich soutěživot a houževnatost jim nijak nebrání si šílený závod naplno užít. 

 


Co se nám podařilo

Všem se podařilo dokončit šílený závod. Téměř všem se podařil udělat kotoul (žáci, kteří ani při hře neodbourají strach z provedení kotoulu, váleli sudy). Každý žák se bavil a všichni plnili úkoly. Nejvíce žáky bavilo dupat, podat si ruku s paní učitelkou. Velmi jsem ocenila herecké výkony při zobrazení zombie, která byla jako úkol na jedné z karet. Mezi oblíbené úkoly patří i “štěkej/mňoukej” a podobně.
 


Variace

Úkoly na kartách se dají různě přeházet nebo vyměnit. Fantazii se meze nekladou. Jelikož se jedná o TV, hlavním cílem je, aby byli žáci co nejvíce v pohybu. Zpestřit hru můžeme výběrem doprovodné hudby, zvláštního kostýmu na tento závod (vše v rámci bezpečnosti) apod.

 


Podněty pro reflexi žáků

Na konci Šíleného závodu dostane každý žák nějaké číslo - najde podle toho kartu a následně se seřadí od nejmenšího po nejvyšší číslo - snadno se tak karty uklidí a seřadí pro pedagoga, který je má rovnou připravené na další hru.

Řazení můžeme využít i pro reflexi pomocí otázek:
 • Který úkol vám přišel nejtěžší? - seřadit se od nejlehčího po nejtěžší
 • Který úkol byl nejzábavnější? - seřadit se od nejzábavnějšího po méně zábavné úkoly.
 • Který úkol vám dělal problém? Nevěděli jste si s ním rady?
 • Kdo zvládl dokončit šílený závod? - měli by se přihlásit všichni žáci, protože cílem hry je zažít si úspěch v TV.
 
 

Dobrá rada

Je potřeba hlídat intervaly zavírání bloků násobků pěti - žáci, kteří by neustále házeli lichá čísla by přišli o šanci zažít si úspěch. Je dobré prokládat fyzicky náročnější úkoly odpočinkovými. Pedagog většinou stojí u kostek a dohlíží na spravedlnost při házení, případně připomíná žákům, na které číslo mají pokračovat. Na házení kostkou je dobré mít kartonovou nebo plastovou krabičku, aby se kostky nerozkutálely po tělocvičně. Hra se dá snadno hrát s větším počtem žáků (i 20 +).
 

Další materiály