Zpět

Komunita podnikavých učitelů a učitelek

Komunita podnikavých učitelů a učitelek
Facebooková skupina Podnikavá mysl je určená pro všechny vyučující se zájmem rozvíjet podnikavost ve svých školách a inspirovat sebe i ostatní.
Skupina sdružuje pedagogy s bezprostředním kontaktem se žáky nebo budoucími pedagogy, kteří se na práci s žáky připravují. Vítáni jsou jak pedagogové z různých typů škol, tak pedagogové volného času, asistenti pedagoga a další. 

Cílem skupiny je rozvíjet zájem, zkušenosti, dobrou praxi, kterou máte s tématem podnikavost. Příspěvky a diskuze k tématu jsou vítány a podporovány. Stejně tak jako možnost ukázat, jak podnikavost na škole rozvíjíte - děláte se žáky miniprojekty nebo podnikavé dny? Sdílejte a napište, jak jste na to šli. Chtěli byste tip na krátkou aktivitu do výuky na divergentní myšlení? Napište si o ni!

Kdo vás službou provede?

Jana Frödová
Jana Frödová
Jana se ráda vrhá do nových témat a zkouší nové věci. Podnikavost propojuje s dalšími oblastmi jako je formativní hodnocení a technologie. V projektu má na starost zejména žákovské miniprojekty a studia P-koordinátorů.

Další služby