Zpět

Akademie podnikavé školy - 30 hodin

Základní vhled pro ty, co se chtějí věnovat koordinaci výchovy k podnikavosti ve škole.
Akademie podnikavé školy - 30 hodin
Akademie podnikavé školy - 30 hodin je určena pro učitele, kteří chtějí vzdělávat kreativní a podnikavé žáky a přenášet výchovu k podnikavosti i na své kolegy ve škole.

 

Tematické okruhy:

  • Kompetence pedagoga pro zprostředkování pochopení a přijetí smyslu výchovy k podnikavosti (dále jen VkP), k ukotvení pozice leadera VkP ve vlastní škole.

 

  • Kompetence znalostní v oblastech výchovy k podnikavosti.

 

  • Kompetence k uplatňování účinných výukových strategií VkP ve školní praxi.

 

  • Kompetence manažerská ke zvýšení podpory a účinnosti výchovy k podnikavosti v organizaci a provozu školy.


 

Formy podpory:

  • Během tří setkání vám nabízíme individuální přístup, interní lektory, kteří se více než 6 let věnují rozvoji podnikavosti na školách, externí lektory z různých oblastí, které úzce souvisí s podnikavostí (vzdělávání, kariérové poradenství, podnikání, mentoring, ekologie aj.).

  • Možnost praktického sdílení se zkušenými leadery podnikavosti, jaká byla jejich cesta za výchovou k podnikavosti u nich na škole, ať už z pozice vedení nebo na místě učitele.

 

Kdo může podporu využít:

  • Aktuálně popora směřujeme k pedagogickým pracovníkům ze středních škol JMK. Neváhejte však s přihlašováním i vy ostatní z jiných stupňů škol či institucí. V případě potřeby doplnění kapacity se vám ozveme.

 

Aktuálně mapujeme zájem o Studia koordinátora výchovy k podnikavosti 30 hodin na školní rok 2024/2025.

 
Váš předběžný zájem prosím pište na hana.solcova@lipka.cz.
 

 

Cena:

zdarma

​Proškolený leader výchovy k podnikavosti (VkP) je pedagogický pracovník, který si během vzdělávání prohloubí svoji odbornou, metodickou a manažerskou průpravu ke zvýšení podpory a účinnosti výchovy k podnikavosti v konkrétní škole. Absolvent vzdělávání Akademie podnikavé školy - 30 hodin porozumí významu rozvoje podnikavosti u žáků a studentů, bude uplatňovat principy podnikavosti ve vlastní pedagogické praxi, stane se příkladem pro kolegy, podpoří zavedení výchovy k podnikavosti do praktické výuky i strategických dokumentů školy.

Kdo vás službou provede?

Hana Šolcová
Hana Šolcová
Hanka pátrá po příkladech z praxe, kde se podnikavosti daří a dává o tom světu vědět prostřednictvím webu Podnikavá mysl. Několik let působila na základní škole jako koordinátorka podnikavosti. Je ráda za příležitost potkávat se s podobně naladěnými lidmi a nabízet jim podporu při jejich cestě za výchovou k podnikavosti. Ale jak říká, podnikavé už k nám děti přicházejí. Je na nás, abychom se na nich příliš nepoznamenali.
Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
Dáša je lektorkou Lipky, v rámci Krajského akčního plánu pro vzdělávání v JMK koordinuje tematickou skupinu Podnikavost a EVVO, která v diskuzích propojuje pedagogy ze škol s řadou organizací, společně navrhují priority pro implementační podnikavé projekty V JMK.  Garantuje další vzdělávání pedagogů pro výchovu podnikavých absolventů, zejména studia koordinátorů podnikavosti a vzdělávání ředitelů. Miluje rozkvetlou louku.
Její motto: Podnikavý ředitel - podnikavá škola - podnikaví absolventi. Otužujme děti pro 21. století!

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Hana Šolcová
Hana Šolcová
metodička podnikavosti

Další služby