Zpět

Studia pro P-koordinátory 20 hodin

Základní vhled do podnikavosti pro koordinátory na škole.
Studia pro P-koordinátory 20 hodin
Studium P-koordinátora je určené pro učitele, kteří chtějí vzdělávat kreativní a podnikavé žáky a přenášet podnikavost i na své kolegy ve škole.

Koordinátor výchovy a vzdělávání k podnikavosti je pedagogický pracovník, který si během studia P-koordinátorů prohloubí svoji odbornou, metodickou a manažerskou průpravu ke zvýšení podpory a účinnosti výchovy k podnikavosti v konkrétní škole. Absolvent studia P-koordinátorů porozumí významu rozvoje podnikavosti u žáků a studentů, bude uplatňovat principy podnikavosti ve vlastní pedagogické praxi, stane se příkladem pro kolegy, podpoří zavedení výchovy k podnikavosti do praktické výuky i strategických dokumentů školy.

Formy podpory:

  • V rámci studia vám nabízíme individuální přístup, interní lektory, kteří se více než 4 roky věnují rozvoji podnikavosti na školách, externí lektory z různých oblastí, které úzce souvisí s podnikavostí (vzdělávání, kariérové poradenství, podnikání, mentoring, ekologie aj.), možnost mentoringu, koučinku a konzultací.
  • Možnost praktického sdílení se zkušenými P-koordinátory a jaká byla jejich cesta za výchovou k podnikavosti u nich na škole, ať už z pozice vedení nebo na místě učitele.

Kdo může podporu využít:

  • Do tohoto studia se budou moci prioritně přihlásit ty školy, které nebyly z kapacitních důvodů vybrány do předchozích běhů.
  • Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SOŠ, SOU a VOŠ, školských zařízeních v JMK, ze SVČ, DDM.

Probíhající studia:

V současné době v projektu probíhají dvě 20h studia, která jsou určena pro učitele a školu, která v rámci podnikavosti stojí na začátku a chtějí získat základní vhled do tématu.

Nabízená studia:

Na jaře 2022 bude otevřeno třetí 20h studium.Tento běh je poslední možností studia P-koordinátorů v rámci projektu. Kapacita max. 25 účastníků z důvodu individualizovaného přístupu.

Další vzdělávání pro P-koordinátory:

  • Pro prohlubování svých znalostí výchovy k podnikavosti mohou účastníci a absolventi studií využít jednorázové semináře, na které budou mít přednostní přihlašování.
  • Rozšiřující studium pro zájemce a absolventy studií 20 hodin.
  • Proškoleným P-koordinátorům každoročně nabízíme 2 speciální semináře.

Cena:

Zdarma, činnost v rámci studií bude finančně ohodnocena.
Koordinátory výchovy k podnikavosti dělíme do tří úrovní podle intenzity zapojení školy na:

I. P-koordinátor “základní úrovně” (na tuto úroveň dosáhnou absolventi 20h studia)

II. P-koordinátor “pokročilé úrovně” (na tuto úroveň dosáhnou absolventi 80h studia nebo absolventi studia 60 v rámci již skončeného projektu KaPoDaV)

III. P-koordinátor, “lídr podnikavosti v JMK” (na tuto úroveň dosáhnou absolventi 80h studia nebo absolventi studia 60 v rámci již skončeného projektu KaPoDaV, kteří ověřují v praxi metodiky, účastní se dalšího vzdělávání, zveřejňují podnikavé aktivity na portále, spolupráce s dalšími školami a univerzitami).

Kdo vás službou provede?

Jana Frödová
Jana Frödová
Jana se ráda vrhá do nových témat a zkouší nové věci. Podnikavost propojuje s dalšími oblastmi jako je formativní hodnocení a technologie. V projektu má na starost zejména žákovské miniprojekty a studia P-koordinátorů.

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Další služby