Zpět

Konference

Inspirativní tématická setkání jednou ročně.
Konference
Na konferencích vystupují inspirativní osobnosti, úspěšní žáci nebo absolventi základních i středních škol, kteří během svého studia začali podnikat v rámci školních firem či komunitních projektů, pedagogové, kteří podnikavost přirozeně začleňují do svých hodin aj. V rámci dílen si pak na vlastní kůži účastníci konference zkouší podnikavé a kreativní aktivity a techniky, odnáší si další inspiraci pro svou vlastní výuku a propojují se s podobně naladěnými učiteli.

Konference je určena pro všechny, které zajímá rozvoj podnikavosti v jihomoravském kraji.

První konference Jak na nápady a příležitosti

10. června 2021 on-line


Druhá konference Jak na podporu potenciálu a motivaci žáků

7. června 2022 KUMST


 

Třetí konference Jak přijímat výzvy a odpovědnost

Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658, Brno

!!! rezervujte si datum 6. června 2023 !!!

Pozvánka a registrace ZDE
Konference jsou tematicky rámovány podle oblastí EntreCompu - evropského rámce podnikavých kompetencí (proklik)

"Nápady a příležitosti"

Proč je pro studenty a společnost důležité, aby vznikaly nové nápady? Jak může učitel podporovat u žáků kreativitu, učit je vidět potřeby, vyhledávat příležitosti a nebát se výzev? Jak může škola vytvořit prostor pro rozvoj žáků v této oblasti?

"Zdroje"

Ne každý je leader týmu, ale každý je tvůrce svého života. Věříme, že pokud žáci poznají svá nadání,
dokáží naplno využít svůj potenciál a mohou být úspěšní v tom, co je baví a naplňuje. Touto cestou v
nich můžeme přirozeně podpořit jejich motivaci k udržitelnému způsobu života a vytváření hodnot pro
své okolí.

"Do akce"

Už víme, jak hledat příležitosti, kde najít pro jejich realizaci zdroje, a teď už jen naše nápady proměnit v hodnotu pro ostatní. O tom bude třetí podnikavá konference.

Kdo vás službou provede?

Iva Kubát Chlubná
Iva Kubát Chlubná
Iva věří, že rozvoj a podpora nové generace studentů je klíč k úspěchu nás všech. Již několik let se věnuje rozvoji podnikavosti ve vzdělávání a podporuje studenty středních i vysokých škol v práci na vlastních nápadech. Témata, které se studenty rozvíjí jsou talenty a silné stránky, základní principy práce s nápadem, jejich leadership potenciál, osobní hodnoty a tvorba vlastní vize života. Pedagogům přináší inspiraci a podporu při zavádění aktivit spojených s podnikavostí přímo do výuky a do života školy.
Kateřina Borovinová
Kateřina Borovinová
Kačka se podílí na přípravě studií o výchově k podnikavosti, setkávání ředitelů a pečuje o skupinu zaběhlých a zkušených koordinátorů podnikavosti, ve kterých vidí důležitou inspiraci i motivaci pro další vzdělavatele.
Sama realizovala žákovské miniprojekty v ČR i zahraničí - ty právě považuje jako jednu ze zásadních cest k rozvoji podnikavých dovedností žáků (a vlastně i pedagogů:-). Dále se věnuje vzdělávání o klimatické změně a místně zakotvenému učení, oboje se totiž s podnikavými dovednostmi skvěle propojuje.
Hana Šolcová
Hana Šolcová
Hanka pátrá po příkladech z praxe, kde se podnikavosti daří a dává o tom světu vědět prostřednictvím webu Podnikavá mysl. Několik let působila na základní škole jako koordinátorka podnikavosti. Je ráda za příležitost potkávat se s podobně naladěnými lidmi a nabízet jim podporu při jejich cestě za výchovou k podnikavosti. Ale jak říká, podnikavé už k nám děti přicházejí. Je na nás, abychom se na nich příliš nepoznamenali.

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Kateřina Borovinová
Kateřina Borovinová
metodička podnikavosti

Další služby