Zpět

Inspirace do praxe

V tomto seriálu se budeme věnovat příkladům dobré praxe, zajímavým inspiracím z Česka i zahraničí, doporučením na zdroje a jak s nimi pracovat při zavádění podnikavosti do výuky a do škol.
Inspirace do praxe

 

Dnes přinášímé tip na ucelený toolkit, který se zaměřuje na dívky a rozvoj jejich podnikavých kompetencí. Obsahuje kvalitně a zajímavě zpracované interaktivní pracovní listy pro práci s motivací a hledáním svého profesního směru. 

 

Co pro vás znamená slovo "podnikatel"?

 

Když si ho vyhledáte v Oxfordském slovníku angličtiny, zjistíte, že je to "osoba, která zakládá podnik nebo podniky a podstupuje finanční rizika v naději na zisk". Pro mnoho lidí, kteří se dívají na televizi v hlavním vysílacím čase, je to představa mladého muže, který touží po zisku ve stylu učňů. Vyhledejte si toto slovo v Googlu a přesně to ukazuje většina obrázků - mladé muže v oblecích.

Přesto v roce 2016 podle odhadů 111 milionů žen vedlo zavedené podniky a 163 milionů žen zakládalo nebo vedlo nové podniky v 74 ekonomikách po celém světě. Ženy mají obrovský podnikatelský potenciál, často však platí, že muži jsou výrazně sebevědomější, sebejistější a mají riskantnější styl rozhodování než jejich ženské protějšky. To způsobuje, že ženy podnikatelky jsou obecně vnímány jako méně úspěšné a někdy jim to brání v přístupu k příležitostem.

V roce 2015 začala doktorka Isobel O'Neilová z Nottinghamské univerzity zkoumat, jak se zakladatelky firem angažují ve snaze cítit se a působit legitimně jako úspěšné podnikatelky. V minulosti se tento typ výzkumu přikláněl k maskulinnějšímu přístupu "pravidel hry" a do značné míry podporoval strategie, které tyto normy zobrazovaly.

Výsledky Isobelina výzkumu zdůraznily, že podnikatelky si vytvořily svá vlastní "pravidla hry" a legitimitu nacházejí velmi odlišnými způsoby. To hlavní: ženy mají odlišné představy o úspěchu. Úspěch není definován získáním největších klientů nebo tím, kolik peněz je v bance. Namísto toho existuje zdravá etika, která spočívá v nalezení jejich podnikatelské identity, v pěstování silných vztahů založených na spolupráci a v ukotvení jejich úspěchu v osobním souboru hodnot.

V roce 2018 využil projektový tým pod vedením Isobel tento nově získaný poznatek k vytvoření inspirativní a praktické sady nástrojů pro podnikatelky s názvem "My Business My Way". Motivací pro vytvoření sady nástrojů bylo posílit důvěru v rozhodovací procesy a podnítit konverzaci, spolupráci a pocit komunity pro podnikatelky. Celkově byl soubor nástrojů vytvořen s cílem podpořit a posílit postavení žen v podnikatelském prostředí. To je podle týmu důležité pro odklon od myšlenky, že musí plnit maskulinní "pravidla hry", která při pohledu na povrch naznačují zastaralý způsob podnikání.
 

Kdo za tím stojí

Projektový tým, který vytvořil tento soubor nástrojů, tvoří řada nadšených podnikatelek s vlastní inspirativní cestou. Do projektu byly zapojeny také všechny účastnice, aby mohly čerpat ze svých zkušeností (dobrých i špatných). Celkově bylo důležité, aby skupina lidí, kteří stáli za souborem nástrojů, měla bohaté zkušenosti, od práce s malými začínajícími podniky, malými a středními podniky, charitativními organizacemi, sociálními podniky, místními úřady, vysokoškolským vzděláváním až po společnosti FTSE 100.

Součástí tohoto projektového týmu byla Alexandra Hardwicková, majitelka kreativní agentury Line and Dot Creative. Díky své dlouholeté praxi grafické designérky se stala klíčovým hráčem při vývoji interaktivních cvičení, toku stránek a kriticky i celkového designu a dojmu ze souboru nástrojů. Cituje: "Během celého projektu jsem měla vždy na mysli nejomezenější zdroj podnikatele - čas. Chtěla jsem, aby byl soubor nástrojů snadno přístupný pro každého, aby nebyl příliš náročný na kopírování a aby obsahoval interaktivní otázky a podněty, které podnikatele povedou. Jako klíčovou barvu jsem zvolila žlutou, která představuje pozitivitu, jasnost, energii a optimismus, a rozmanitost a podstatu moderní podnikatelky jsme zachytili pomocí fotografií skutečných podnikatelek z cílových skupin.

Co je obsahem a jak s tím pracovat?

Soubor nástrojů musel být relevantní pro moderní podnikatelky, a proto byla uspořádána řada fokusních skupin s širokou škálou žen a majitelek firem z místní komunity. Během těchto společných akcí účastníci diskutovali o tom, proč, jak a co by mohlo učinit obsah sady nástrojů relevantním, což byla zásadní zpětná vazba, která projektovému týmu pomohla lépe ocenit potřeby podnikatelek. To znamenalo, že soubor nástrojů byl vytvořen s ohledem na ně a zaměřil se na podporu čtenářů v kritických fázích jejich podnikatelské cesty.

Zpětná vazba také pomohla při formování toku a vizuální podoby - soubor nástrojů je editovatelný a interaktivní PDF rozdělený do tří částí: Moje já, Moji lidé a Můj úspěch.

Každá část byla navržena tak, aby čtenář mohl lépe ocenit své místo ve světě podnikání, zamyslet se a zhodnotit svou dosavadní cestu, najít vhodné lidi ke spolupráci a vypracovat vlastní definici úspěchu podnikatelky. Soubor nástrojů lze opakovaně používat, upravovat a sledovat. Například nástroj "Moje úspěchy" lze používat každý týden (ne-li denně!), nástroj "Moje publikum" lze vyplnit pro každé z různých klíčových publik a k nástroji "Moje vize a cíle" se lze s vývojem podnikání opakovaně vracet.


Tým chce, aby si ženy znovu osvojily slovo "podnikatelka" a zbavily se strachu z toho, co tradičně znamená stát se úspěšnou podnikatelkou. Peníze v bance jsou jen jedním z mnoha způsobů, jak jej definovat: "být soustředěný a mít vizi; jak chci pracovat, čeho chci dosáhnout a jak se k tomu dostanu" je častější mantra.

V konečném důsledku neexistuje správný způsob, jak budovat firmu, být podnikatelem nebo definovat úspěch. Existuje pouze váš způsob.

 

Toolkit je k dispozici na tomto webovém odkazu

V původním znění, v angličtině, lze pracovní listy zařadit také do výuky v hodinách angličtiny a zapojit celou třídu.

Další inspirace