Zpět

„Řemeslem se živit nechci, ale vrtání se může hodit“, Eduzín

Reportáž o tom, jak se vlastně dnes učí dílny.
„Řemeslem se živit nechci, ale vrtání se může hodit“, Eduzín

Dvakrát týdně je pro žáky základní školy otevřené polytechnické hnízdo při DDM Stodůlky a školy z okolí mají zamluvené termíny na dlouho dopředu. To ve Stodůlkách je nejnovější, ale jinak je v Praze takových hnízd již 38. Hnízdo je plně vybavené nejen na mechanické práce, tedy na různé vrtání, pilování, zatloukání a podobně, ale také na robotiku, protože bez technologií se v budoucnu neobejdeme.
 
Projekt reaguje na problém mnohých škol, což je dílny. Leckde je úplně zrušili a místo nich zřídili jiné odborné učebny, jinde je zastaralé vybavení. Právě proto před pěti lety společnou snahou pražského magistrátu a Hospodářské komory začala v hlavním městě vznikat síť takzvaných polytechnických hnízd na středních školách a v domovech dětí a mládeže.

Technické a pracovní činnosti zahrnuje Rámcový vzdělávací plán pro všechny věkové kategorie dětí od mateřských školek až po deváťáky. Očekávané výstupy lze najít v kapitole Člověk a svět práce. Zahrnují například to, že si žák dokáže navrhnout jednoduchý výrobek, načrtnout jeho technickou dokumentaci, zvolí si vhodný materiál a k němu patřičné nástroje. Kromě samotného zhotovení výrobku je také třeba udržovat kolem sebe uklizeno, neničit nářadí a přístroje, případně umět ošetřit drobná poranění.

Autor: Veronika Šancová

Odkaz na článek

Další inspirace