Zpět

Pro kolegy podnikavý workshop - pro rodiče podnikavou kavárnu

Jak na to šli s tématem podpory podnikavosti na ZŠ Brno, Horácké náměstí.
Pro kolegy podnikavý workshop - pro rodiče podnikavou kavárnu

Častým tématem sdílení zkušeností koordinátorů podnikavosti je, jakou cestou přenést výchovu k podnikavosti mezi své kolegy a nebo k rodičům. Všichni se shodnou, že je to běh na dlouhou trať, zároveň nějak se začít musí. Nabízíme vám inspiraci, jak na to šly koordinátorky podnikavosti ze Základní školy Brno, Horácké náměstí 13.


Naše škola se do projektu o podpoře podnikavosti a kreativity zapojila v prosinci 2021. S kolegyní Lenkou jsme absolvovaly 20 hodinové studium P-koordinátorů a nové poznatky jsme chtěly sdílet se všemi kolegy. Jsme velká škola se sto zaměstnanci, máme šedesát pedagogů, třicet asistentů a deset vychovatelů. V přípravném týdnu v srpnu jezdíme na dvoudenní výjezdní sborovnu, na které se seznamujeme s novými kolegy, připravujeme akce na nový školní rok, sdílíme společnou filozofii školy a školní poradenské pracoviště nabízí různé workshopy na témata, o nichž víme, že jsou pro nás aktuální. Naši kolegové nabídli témata: hodnotové vzdělávání, reflexe na konci hodiny, IT aktivity při vyučování. Celá sborovna se rozdělila na čtyři skupiny, které se po šedesáti minutách střídaly.
 

    S Lenkou jsme se rozhodly, že i my nabídneme workshop. A to přímo o podnikavosti a kreativitě.

 

V naší dílně jsme všechny seznámily s organizačními parametry projektu, společně jsme si ujasnili rozdíl mezi podnikavostí a podnikáním. Věnovali jsme se rozvoji divergentního a konvergentního myšlení. Bavili jsme se o důležitosti vést žáky k podnikavosti a kreativitě. Vyzkoušeli jsme si hru "Robotická Kačenka", metodu 30 kruhů, žonglování, cvičení na propojování mozkových hemisfér (pravá ruka dělá něco jiného než levá), dokreslovací výzvu, zamyšlení ve skupinách o možnosti využití konkrétního předmětu. Na závěr workshopu jsme všem nabídly možnost realizovat se s žáky v projektu Ekoškola a Podnikavé dny.

 

Jsme rády, že se nám tímto způsobem podařilo předat možnosti jak rozvíjet podnikavost a kreativitu v naší škole. Byla to opravdu podnikavá dílna a dostaly jsme pozitivní zpětnou vazbu. Podobným způsobem jsme nabídly Podnikavou dílnu na adaptačním výjezdu čtyř šestých tříd v Podmitrově. Pro žáky byly nachystané různé dílny, jedna z nich byla naše. Žáci každé třídy si s novým třídním učitelem a asistentem pedagoga vyzkoušeli podnikavé aktivity a dozvěděli se, co všechno je pro ně v novém školním roce nachystáno, které aktivity mohou sami realizovat a do čeho se mohou podnikavě a s nadšením zapojit. Prodiskutovali jsme také činnost Žákovského parlamentu a pokračování v efektivním způsobu třídění odpadu.

                
Petra Mendlová a Lenka Vonášková
Základní školy Brno, Horácké náměstí 13


 

Jak otevřít rodičům téma podpory podnikavosti a kreativity? O tom více na létáčku Podnikavé kavárny.


Další inspirace