Zpět

Solární lavička na SŠTE Olomoucké Brno

Budoucí mechanici a elektrotechnici si ve škole vytvořili multifunkční lavičku.
Solární lavička na SŠTE Olomoucké Brno
Studenti ze 4. ročníku studijního oboru Mechanik elektrotechnik se zapojili do miniprojektu, ve kterém si chtěli projít procesem realizace a také chtěli, aby v jejich škole po nich něco zůstalo, co by zpříjemnilo studium ostatním žáků. Rozhodli se tak vytvořit Multifunkční lavičku se solárním nabíjením mobilních zařízení.

Proč do toho vlastně jít? 

Propojení studia na střední škole s praktickou zkušeností, kterou žáci využijí? Ideální kombinace. A stejně tak přemýšleli i studenti. Během výběru zaměření projektu se zabývali několika faktory: 
 

  1. Chceme si vyzkoušet něco nového
  2. Chceme zlepšit prostředí naší školy. 
  3. Chceme propojit to, co se učíme, s něčím praktickým
  4. Chceme, aby projekt měl i environemntální přínos
  5. Chceme po sobě ve škole něco zanechat

"Pojďme sestavit
lavičku se solárním panelem, která nám bude dobíjet telefony!"

Co bylo potřeba? 

Po procesu plánování, psaní žádosti, sestavení rozpočtu a vytvoření týmu se přešlo k vlastní realizaci. Studenti nejdříve zpracovali návrh lavičky a její design, se kterým pomohly jejich spolužačky z jiných oborů. Následně v dílně tým sestavil rám lavičky a propojil elektrické komponenty - solární panel, kontrolor dobíjení a baterie. 

Překážky jsou součástí procesu

"Překvapilo nás, že bylo obtížné dodržet časový harmonogram.
Ten nám narušila stáž, příprava na maturity a  potřebovali jsme i delší čas na konstrukci. Také nás pozdržel dodavatel komponentů - jiná specifikace, nedostatek součástek na trhu."


I přes pár zádrhelů studenti zvládli projekt dotáhnout do konce, sami se můžete na Střední školu technickou a ekonomickou v Brně zajít podívat a třeba si dobít i svůj mobil z multifunkční solární lavičky. 

Jaký byl přínos pro žáky?

"Samostatnost a flexibilita - v rámci podnikavých aktivit. Žáci rozvíjeli jednotlivé gramotnosti v návaznosti na ŠVP a  svoji osobní stránku.  Měli odpovědnost za výstup a trénovali komunikační dovednosti v rámci školního i mimoškolního prostředí. Zažili si hmatatelný výstup projektu, museli pracovat s reálným finančním rozpočtem a to včetně měnících se cen. Vyzkoušeli si i práce se žádostmi a dotačními tituly, což sami reflektovali jako "na papíry nejsme", ale i to je součást mnoha profesí. A protože finanční nákladnost projektu byla větší než poskytnutá dotace 20 000 Kč, žáci si zkusili také fundraising. Oslovili s  prezentací Spolek přátel školy Olomoucká, kteří dofinancovali projekt částkou 15 000 Kč."

 

Mgr. Martin Svoboda, koordinátor podnikavosti 

Solární lavička

Další inspirace