Zpět

Změníme klima v naší třídě! ZŠ Šlapanice

O tom, jak žáci navrhli a zrealizovali adaptační kurz s badatelskou výukou.
Změníme klima v naší třídě! ZŠ Šlapanice

Školy po návratu k prezenční výuce, po uzavírání a otevírání škol během pandemie, zažívaly rozpady třídních kolektivů a zhoršené klima, ať už v rámci vztahů žáků mezi sebou, ale také směrem k učitelům. A v tu dobu se rozhodli žáci a žákyně 7. ročníku ze ZŠ Šlapanice s tím něco dělat.

Společně si se svojí třídní učitelkou udělali reflexi toho, co jim jako třídnímu kolektivu nefunguje z pohledu žáků, ale také učitelů. Sobě a učitelům položili šest otázek (např. jak řešíme problémy, jak si myslíte, že funguje náš kolektiv, jak bychom to mohli zlepšit), které jim pomohly reflektovat svoje chování.
 

"Vnímáme, jak nás Covid 19 rozdělil, a rádi bychom prostřednictvím tohoto projektu navrátili zpět dobré vztahy mezi námi. Jsme akční třída, a proto jsme za miniprojekt zvolili společnou práci v přírodě. Jako třída rádi sportujeme a vytváříme nové věci."


Stanovili si cíl a naplánovali kroky k jeho řešení. 
Cílem je zlepšit vztahy ve třídě skrze vymyšlení, naplánování a realizování ekologického adaptačního programu.

Jak poznáme, že se nám cíl podařilo naplnit? 
  • zrealizujeme adaptační kurz, který bude všechny bavit
  • vytvoříme metodiku našeho kurzu
  • společně vytvoříme pravidla a dáme je do třídy
  • zlepší se vztahy ve třídě (dotazníkové šetření)

Žáci na vymýšlení náplně kurzu nebyli sami, propojili se s Fakultou sportovních studií MU a společně se studenty a studentkami vymýšleli obsah, který nejlíp naplní jejich cíle a požadavky. Po přednášce, konzultaci a ukázce aktivit se žáci domluvili se studenty na tom, že pro ně zrealizují dva dny a dva dny si žáci naplánují a zrealizují sami.

Náplní kurzu tak byla sada pohybových a spotovních her společně s hrami ekologického zaměření a badatelství. Metodika, kterou žáci společně vytvořili zahrnuje jak přípravnou analytickou část, tak část věnovanou obsahu navrženého kurzu

Po zakončení kurzu si třída vydefinovala pravidla a pověsila si je do třídy, aby se přátelské a respektující prostředí nevytratilo s návratem do školních lavic. Ve třídě tak můžete vidět hesla jako je "chováme se k sobě slušně" nebo "dodržujeme instrukce učitelů".

JAK MINIPROJEKT HODNOTÍ TŘÍDNÍ UČITELKA?

"Žáci si sami všechno dokázali zorganizovat a nachystat. Já jsem jenom hlídala termíny a připomínala  určité úkoly (třeba u shromažďování pomůcek, tam jsem jim musela více pomáhat). Spolupráce se třídou byla skvělá. Byla jsem VELMI překvapena, jak se děti hezky k sobě navzájem chovaly. Respektovaly se navzájem a nehádaly.

Miniprojekt se naší třídě opravdu povedl. Začátek byl velmi náročný, žáci ztráceli motivaci. Postupně ale všechno zařídili a vyřídili. Na kurzu mě velmi překvapili svým chováním. Všichni do jednoho se celého programu bez námitek zúčastnili, spolupracovali a napomenutí učitelů respektovali. Třída se po kurzu opět spojila a získala "zdravé sebevědomí". Žáci přijeli z kurzu nadšení a touží si kurz příští rok zopakovat :) "

 

Dáša Zacharová, třídní učitelka 7.D​​​​

Ekologický adaptační kurz

Další inspirace