Inspirace

Nechte se inspirovat příběhy z praxe učitelů i žáků, které si můžete přečíst nebo poslechnout v rozhovorech s nimi.  Najdete tu několik příkladů, jakou formou je možné výchovu k podnikavosti přenést do vašich sboroven.  

Aktuality vám přináší novinky a události, které se dějí v tématu výchovy k podnikavosti. Doporučujeme další instituce a iniciativy podporující různou formou rozvoj sady podnikavých dovedností. 

Jak jsme utužovali tým Podnikavé mysli

I tým Podnikavé mysli potřebuje jednou za čas vyskočit z každodenního pracovního koloběhu a zastavit se. Hluboce se zamyslet. Vyjasnit si, kam směřuje, a pak jít zase dál o poznání jistější, s vědomím toho, že všichni známe společnou cestu.
 
Jak jsme utužovali tým Podnikavé mysli