Zpět

Bez spolupráce a komunikace bychom do Dublinu nejeli

ŽÁCI S projektem iKid na cestě do Dublinu i za sebepoznáním, žáci Eko Gymnázia
Bez spolupráce a komunikace bychom do Dublinu nejeli
Když se zrodí nápad a potká se skupinka podobně zapálených studentů, kteří chtějí něco tvořit nejen pro sebe, pak věřte, že spolupráce je základním stavebním kamenem. Seznamte se s příběhem žáků Eko Gymnázia, kterak se zapojili se svým projektem I-Psych do iKid a vyhráli cestu do Dublinu s návštěvou společnosti Google. Poslechněte si rozhovor, ve kterém osobitě sdílí, v čem vidí smysl se učit projektově a co jim samotným taková zkušenost přinesla. Třeba, že komunikace s dospělými nemusí být tak složitá.

 

Nejen vidina cesty do Dublinu, ale samotný výsledek projektu a práce na něm tuto partu tolik motivovala, že byli ochotni na něm strávit spoustu času. Promyslet a propracovat jeho výsledek do nejmenších detailů. Potvrzují, že díky této tvrdé práci je porota během prezentace nemohla nachytat na žádné otázce. A shodnou se na tom, že možná to je ten hlavní důvod, proč vyhráli.
 

Kdo jsou tito hrdinové?


Výčet jmen je v pořadí zleva tak, jak jejich jmenovci sedí během rozhovoru. Karolína Prušková, Anna Sedlářová, Martin Čábel, Karel Novák, Adam Suchý, Michaela Hamanová.

 


Anička: „Žádný názor není špatný, ale každý to vidí trochu jinak.“

 

 

Kája

... na sebe přirozeně vzala roli komunikačního článku celé party. Sama potvrzuje, že díky projektu si všichni upevnili prezentační dovednosti. Pro ni je to především ztráta ostychu vystupovat před různým publikem. Zároveň jí tato zkušenost pomohla zdokonalit se v psaném projevu a v komunikaci. Ať už jsou to její spolužáci ze třídy nebo zástupci nadnárodní společnosti.
 

Anička

... do té doby svoji angličtinu rozvíjela hlavně „po domácku“. Díky aktivnímu zapojení se do komunikace v cizím prostředí si ověřila a upevnila svoji dovednost domluvit se a nebát se angličtinu používat. Ostatní oceňují, že s odvahou neváhala zodpovídat dotazy během prezentace projektu. 
 

Martin

... se zdokonalil v programování Chatbot. Uvědomil si, že ne všechno v rámci projektu funguje dokonale a je třeba s tím počítat při organizaci času. Ostatní na něm oceňují jeho vytrvalost. Obdivují, kolik energie a času byl ochotný věnovat jedné určité práci a dotáhnout ji přes všechny překážky do konce.
 

Karel

... prověřil svoji trpělivost, kreativitu a logické myšlení v práci s webem. Přiznává, že to chvílemi nebylo jednoduché, ale obstál. Ostatní ocenili především jeho posun ve spolupráci s ostatními. Utvrdil se v tom, že známky samy o sobě leckdy nemusí vypovídat o tom, co člověk skutečně umí a dokáže zvládnout.
 

Adam

.... se zajímá o podnikání a budování projektů. Mimo jiné se od Martina naučil práci s webem. Také se utvrdil v tom, že v komunikaci s dospělými zase tolik překážek nemusí být.
 

Míša

... má ráda psychologii a přišla s prvotní myšlenkou, o čem by projekt mohl být. To, že mohla spolupracovat s více lidmi, které téma z této oblasti zajímá, jí přineslo nový ucelený pohled na věc. Zároveň získala sebejistotu v mluveném slovu a obecně v komunikaci.


 

 


Velkým tématem rozhovoru byla komunikace s dospělými a jejich postoj k mladým.


Anička: „Náš věk je na jednu stranu pro nás výhodou. Na druhou stranu, někdy se s námi zachází, jako bychom byli malé děti, ale zároveň od nás očekávají, abychom se zachovali jako dospělí. Což mi úplně nedává smysl.“

Martin: „To, že jsme děti, nám v něčem pomohlo. Dospělí se k nám snažili být vstřícní.“

Kája: „Během prezentace ve společnosti Google naše vystoupení a náš projekt nebrali na lehkou váhu. Brali nás vážně.“ 
 


Čím může být projektová výuka a vzkaz pro učitele?

 
Kája: „Učitelé by se neměli bát dát prostor svým žákům a nechat to úplně na nich. Důvěřovat jim a věřit, že vymyslí něco úžasného. Byla bych ráda, kdyby se víc prosazovala forma učení - studenti učí studenty. I taková změna by občas pomohla.“

Anička: „Učit se formou projektů je zajímavější, než kdybychom jenom seděli a poslouchali nebo o tom četli.“

Martin: „Projekty nám přináší se dívat na věci z různých úhlů a přemýšlet nad nimi.“

Karel: „Známky nevypovídají o naší budoucnosti.“

Adam: „Pro žáky je to posun do budoucna. V prezentačních schopnostech i celkově v nějakém tom podnikání. Zároveň jsou projekty dobré pro učitele v tom, že když žáci vidí, že učitelé jim dají nějakou důvěru a spíš je nasměrují, než že by jim říkali, co mají dělat, tak si s nimi ucelí vztahy. Zároveň i těm učitelům se bude pracovat líp s dětmi, jelikož tam uvidí ten velký posun v těch dovednostech.“

Míša: „Projekty nám pomáhají. Už jen ve třídě, když máme na čemkoliv spolupracovat, nás to posouvá v komunikaci. Práce na projektech nám dává sebedůvěru, že něco takového vůbec dokážeme.“


 

Další inspirace