Zpět

„Někdy málo stačí k tomu, aby se něco úplně změnilo.“

Mgr. Vítězslav Dohnal, P-koordinátor ze ScioŠkoly v Brně
„Někdy málo stačí k tomu, aby se něco úplně změnilo.“

„Naše škola je inovativní, nestojí někde vedle systému, nechce školský systém nijak nabourávat, ale říkám, že jsme předsystémoví. Děláme věci, které jsou ještě málo vyzkoušené, prošlapáváme tu cestu a chceme inspirovat ostatní.“
 


Už sedmým rokem je Víťa ředitelem brněnské ScioŠkoly. Jeho vizitku na dveřích byste ale těžko hledali a v rozhovoru se můžete dozvědět proč. Je vystudovaným sociologem. Než ho naplno pohltilo školství, věnoval se práci s lidmi. Jeho hlavní dovednost je dávat lidi a věci dohromady tak, aby to fungovalo. Tuto dovednost plně využívá jako ředitel i v prostředí školy.

Vstupovat jako vedení do školství bez předchozí zkušenosti s tímto prostředím má své výhody i nevýhody. Víťa to potvrzuje slovy: „Mnoho lidí mi říkalo, tohle nejde, tamto nejde. Nevěděl jsem, že to nejde. Tak jsem to zkusil a ono se ukázalo, že to jde.“

V rozhovoru zazní, na jakých hodnotách si škola zakládá. Inspiraci můžete mimo jiné hledat v kompetenčním modelu žáka s třemi vrcholy: vlastnosti, postoje, znalosti a jak s nimi ve škole pracují. Víťa nabízí návštěvu v jejich škole, setkání se žáky, kolegy, rodiči. Nebrání se spolupráci na jakékoliv úrovni. Zažijete, jaké to je pohybovat se po škole s podnikavým duchem.

Někdy nemusí záležet na tom, jaká jste z podstaty škola, ale jaký je váš přístup k žákům

„Zdálo by se, že na naší škole, která je podnikavostí prolnuta, není koordinátor podnikavosti potřeba. Ukazuje se ale, že člověk, který má přehled o tom, co se ve škole děje, dbá na to, abychom se projekty nezahltili.“

„Školu vedeme se zástupkyní v tandemu. Stejně tak to máme nastavené jako P-koordinátoři. V tuto chvíli cítíme, že jedna plus jedna není dva, ale mnohem víc.“

„Podnikavost definujeme jako schopnost identifikovat příležitost, naplánovat její využití a potom to udělat. Jak ve vztahu k sobě, tak ve vztahu k blízkému okolí, komunitě i ke světu.“

„Máme jednu nepsanou hodnotu, a tím je autenticita. Snažíme se dělat to, co říkáme. Chceme být opravdoví. Ve chvíli, kdy dětem říkáme, aby využívaly příležitostí, i my sami chceme takoví být. Chceme, aby taková byla naše škola.“

„Našemu pedagogickému kolektivu pomáhá, když nalézá ve věcech řád.  Role mého šíření spíše než podnikavosti jako takové, je šíření nějaké struktury nebo souvislostí tak, abychom se zároveň nezahltili a zároveň abychom jednotlivé projekty dokázali vytěžit ve vztahu k tomu, co ve škole stejně běžně děláme – princip win-win.“


 
 

Název školy

Kontakt na P-koordinátora

Mgr. Vítězslav Dohnal
mail: vitezslav.dohnal@scioskola.cz

Moje pozice a čím se ve škole zabývám

  • ředitel školy
  • věnuji se matematice ve druhém trojročí (4.- 6. ročník)
  • vedu tematické celky převážně se společenskovědním přesahem
  • P-koordinátor

Krátké představení školy v kontextu podnikavosti

ScioŠkola Brno je základní školou s kapacitou 120 žáků rovnoměrně rozložených do 9 ročníků. Kapacita školy je v současné době naplněna. Škola patří do rodiny inovativních škol zřizovaných společností Scio. Brněnská škola se nachází na ulici Sokolova v městské části Brno Jih a funguje od září 2016.

Škola využívá inovativní formy výuky. Výuka probíhá ve smíšených věkových skupinách, velká část vyučování probíhá ve formě integrovaných tematických celků. Žáci jsou hodnoceni převážně formativně. Škola nepoužívá známky.

Důraz je kladen na studijní autonomii žáků, rozvoj kompetencí potřebných pro život v 21. století.

Jaký žákovský miniprojekt jsem se žáky realizoval

Hudbou a fyzikou k lepší náladě s cílem vyrobit různé hudební nástroje jako forma výuky fyziky. Žáci vyrobili různé hudební nástroje (kalibma, cajon) a na principu jejich fungování ukazovali mladším spolužákům různé fyzikální principy šíření zvuku.

Co mohu nabídnout zájemcům o výchovu k podnikavosti

  • koučovací rozhovor
  • vhled do metod práce na projektové výuce
  • proces přípravy projektu/žákovského/učitelského, úskalí při realizaci projektů a jak je zvládat
  • zkušenosti z komunikace s rodiči
  • specifika inovativní školy
 

Další inspirace