Zpět

„Škola by neměla věci učit, ale měla by je žít.“

Mgr. Jiří Beran, ředitel a P-koordinátor ze Základní a Mateřské školy Višňové
„Škola by neměla věci učit, ale měla by je žít.“

„Mít ve svém sboru zapálené podnikavce je obrovskou výhodou. Chtěl bych vzkázat svým kolegům ředitelům, aby tuhle výhodu a tuhle příležitost využili, protože ne vždycky se tohle podaří. Chystat změnu zespoda, je pro koordinátory podnikavosti velmi obtížné, jestliže nemají podporu vedení. Přimlouvám se, abyste těmto podnikavým kolegům poskytli maximální podporu a aby ta podpora byla otevřená. Aby bylo patrné, že vy jako vedení školy podporujete tenhle směr, protože pak to povede k tomu, že skutečně vzděláváte žáky pro 21. století.“
 

Jiří Beran je ředitelem ZŠ a MŠ Višňové, vyučuje fyziku, badatelství, polytechniku, finanční gramotnost a podnikavost. Současně je koordinátorem podnikavosti, který prošel 60 hodinovým studiem podporujícím zavádění výchovy k podnikavosti na škole. ZŠ a MŠ Višňové není v tématu podnikavosti nováčkem. Jako jedna z prvních škol uchopili výchovu k podnikavosti koncepčně, a to prostřednictvím samostatného předmětu zaměřeného (zaostřeného) na rozvoj a podporu podnikavých dovedností. Stěžejními jsou žákovské miniprojekty jako běžná součást výuky a badatelsky orientovaná výuka napříč druhým stupněm.

Přesvědčit se můžete sami, pokud si poslechnete rozhovor, který jsme s Jiřím natočili. Jaký by měl být profil žáka, který opouští jejich školu? Jakými dovednostmi by měl být vybaven, aby obstál ve velkém světě na trhu práce a zároveň byl motivovaný přinášet hodnoty pro svůj region? Jaké jsou výhody a nevýhody P-koordinátora v pozici ředitele školy? Těm z vás, kteří by rádi zakořenili výchovu podnikavosti na své škole, se dostane od Jiřího pozvání do Višňové a sdílení zkušeností, jak na to. Závěrečný vzkaz patří vedení školy, které má ve svém sboru zapálené podnikavce.
 

Zazněla spousta podnětných slov. Přesvědčte se sami

„Rozvoj podnikavosti žáků není záležitost jednoho učitele, jednoho předmětu, ale je potřeba ji rozvíjet napříč školou.“

„Jako P-koordinátor v pozici ředitele nechci změnu věcí nařizovat. Snažím se, aby se kolegové s daným návrhem ztotožnili. Aby poznali, jaké jsou výhody ve změně směrem ke vzdělávání pro 21. století díky tomu, že budeme rozvíjet podnikavé kompetence žáků.“

„Výuka je pro mě prostor, kde získám velké množství energii pro sebe a pro svou práci.“

„Badatelství vnímám jako prostředek pro výchovu podnikavých dovedností.“

„Žákovské projekty, které ve škole děláme a které myslím cíleně vedou k rozvoji podnikavosti, jsou součástí naší výuky. Není to žádná věc navíc.“

„Ve škole musí panovat podnikavé klima.“

„Jestliže máme žáky vychovávat k podnikavosti, sama škola musí být podnikavá.“

„Mojí silnou stránkou je, že svým nadšením umím nadchnout i ostatní. A pokud by byl zájem, nemám problém se o to s kýmkoliv podělit.“


 
 

Název školy

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace

Kontakt na P-koordinátora

Mgr. Jiří Beran
mail: jiri.beran@zsvisnove.eu
tel.: +420 724 163 992

Moje pozice a čím se ve škole zabývám

 • ředitel školy
 • učitel Fyziky, Finanční gramotnosti, Podnikavost a Polytechniky
 • P- koordinátor a částečně koordinátora ICT
 • pracuji především se žáky 2. stupně, s kolegou vedu kroužek přírodovědného bádání na 1. stupni

Krátké představení školy v kontextu podnikavosti

Základní škola Višňové je úplná základní škola, kterou najdete na „vnitřní periferii“ okresu Znojmo a Jihomoravského kraje v městysi Višňové. Vzdělává se v ní 180 žáků z osmi obcí. Škola je „otevřená“ veřejnosti, podnětům a inovacím. Bezpečné a přívětivé klima buduje tím, že se zaměřuje na zdravé vztahy mezi dětmi a všemi aktéry vzdělávání. Rodina je pro školu důležitým partnerem, spolupráci s ní podporuje maximální informovaností, otevřenou komunikací a vytvářením příležitostí pro neformální setkávání (nyní velmi omezeno).

Originální v rozvoji podnikavosti je předmět v 8. ročníku, který je zaměřen na finanční gramotnost a podnikavost

Ve škole je cíleně rozvíjena podnikavost, aktivita a kreativita vzdělávacím obsahem povinných a širokou nabídkou volitelných předmětů. Řešením reálných problémů tak vzdělávání žáků propojuje s běžným životem a vytváří u nich vztah k celoživotnímu učení a aktivnímu občanství. Díky aktivnímu přístupu pedagogů k sebevzdělávání jsou při výuce využívány moderní technologie a metody práce (projektová výuka, badatelsky orientované vyučování, realizace žákovskýchg projektů,…). Patrná je dlouhodobá snaha višňovské školy využívat potenciál, který má, aby se stala vzdělávacím, kulturním a společenským centrem regionu.

Žákovský miniprojekt, který jsem se žáky realizoval

 • Odkud se bere jídlo s cílem představit žákům 1. stupně prostřednictvím exkurze u dodavatelů, jak “vznikají” potraviny dodávané do naší školní kuchyně.
 • Dejte/dejme pauzu mobilům s cílem vybudovat odpočinkový kout ve školním klubu, kde bude uplatňováno pravidlo vzájemné komunikace bez mobilních telefonů.
 • Summer Classroom s cílem vybudovat venkovní zastřešenou učebnu u školy pro minimálně 30 žáků.

Co mohu nabídnout zájemcům o výchovu k podnikavosti

 • několikaleté zkušenosti s výchovou k podnikavosti na základní škole,
 • rady, co funguje a čeho se naopak vyvarovat,
 • zkušenosti s realizací žákovských projektů,
 • pomoc se zaváděním badatelství do výuky přírodovědných předmětů,
 • rady, jak nenásilně motivovat kolegy k rozvoji podnikavosti ve škole.

Další inspirace