Zpět

Aktivita do hodiny Kulturní výchova, ZŠ a MŠ Moutnice

Kdo chodí po světě s nosem k zemi, nedokáže ani objevit okamžiky, kdy druzí lidé potřebují pomoci. P-koordinátorka

Milena Emmerová, ZŠ a MŠ Moutnice

Cíl aktivity

Uvědomit si schopnost pomáhat ostatním, chovat se prosociálně.

Cílová skupina

žáci 4. a 5. ročníku

Četba textu O strašlivém drakovi

MILOŠ KRATOCHVÍL - Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě
 

Pojďme krok po kroku

 • Přečtěte slova „spořádat polovinu obyvatelstva”.
 • Domluvte se, co si myslíte o drakovi – jaký může ve skutečnosti být. Použijte brainstorming a pište na tabuli.
 • Dál čtěte až po Emila – Draka nikde neviděl.
 • Myslíte si, že Emil situaci vyřeší? Jak by na to mohl jít? Dávejte návrhy.
 • Dočítěte text – diskuze: Jakým způsobem přišel Emil na to, jak situaci vyřešit?
 • Dokážete se vcítit do druhého člověka? Co to chce – co je třeba dělat?
 • Pracovní list 22 – popsané situace a způsoby reakce – ve dvojicích spojite.
 • Vánoce – čas, kdy bychom se měli více zajímat o druhé - jak to děláte? Uveďte příklady.
 • Vypracovat druhý list (zezadu) – 34 – ve dvojicích - Jak pomáháme. Navzájem si přečíst svoje listy.
 • Skupinová práce: jaké písničky o kamarádství, vzájemném pomáhání si, znáte. Mohou to být písničky velmi smutné, protože někteří lidé se umí pro druhé obětovat – co to je?
 • Pošli to dál - video 2 minuty, které mohou ovlivnit celý svět.
 • Zkuste vymyslet jednu věc, kterou byste poslali dál.


Etická výchova – pracovní listy 22/34
 

 


Co se podařilo

V diskuzi jsme si připomněli, že k tomu, aby člověk dokázal pomoci, potřebuje být vnímavý - všímavý. Kdo “chodí po světě s nosem k zemi”, nedokáže ani objevit okamžiky, kdy druzí lidé potřebují pomoci. 

Aktivita byla přínosná i pro učitelky, v diskuzi jsme se dozvěděli hodně dalších informací o našich žácích. Každý vnímá potřebu pomoci trochu jinde: jeden u starých lidí, druhý by pomáhal tatínkovi v lese chytáním zatoulaných koček.
 

Další materiály