Zpět

Vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti

Jak komplexně uchopit výchovu k podnikavosti na vaší škole vám může pomoci přehledně zpracovaný koncept.
 

 

Vývojové kontinuum
klíčové kompetence k podnikavosti (2020)

 

Vymezuje 3 oblasti podnikavosti a v rámci každé z nich pak rozvíjí 5 klíčových kompetencí
NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI

 • Vidění a vyhledávání příležitostí
 • Tvořivost – kreativita
 • Vize
 • Zhodnocení nápadů
 • Etické a udržitelné myšlení

 ZDROJE

 • Vědomí vlastních kvalit a efektivnosti
 • Motivace a vytrvalost
 • Mobilizace zdrojů
 • Finanční a ekonomická gramotnost
 • Mobilizace ostatních

 DO AKCE

 • Přebírání iniciativy
 • Plánování a management
 • Vyrovnávání se s nejistotou, nejednoznačností a rizikem
 • Spolupráce s ostatními
 • Učení se skrze zkušenost

 

Další materiály