Zpět

Povedené volby do třídní samosprávy, ZŠ T.G.M. Ivančice

Jak aktivně podpořit u žáků už na prvním stupni aktivní občanství.
 P-koordinátorka

Cíl aktivity

1. Podpořit občanskou gramotnost žáků a posílit v nich pocit sounáležitosti se širší společností. Vést k toleranci a vzájemnému porozumění.
2. Rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností u žáků.
 

Než jsme začali

V návaznosti na blížící se volby do zastupitelstev obcí jsme se v rámci učiva vlastivědy věnovali tématu voleb. Vysvětlili jsme si, jak takové volby v České republice probíhají. Připomněli jsme si, co je demokracie a jaké jsou naše státní symboly.

Děti navrhly, že si takové volby udělají ve třídě. S dostatečným předstihem před komunálními volbami se začaly připravovat na třídní volby, které se uskutečnily souběžně s těmi skutečnými.

Před zahájením samotné práce proběhla ve škole beseda se současným starostou města a zároveň kandidátem do letošních komunálních voleb.
 

Nejdříve jsme si společně v diskusi s pomocí návodných otázek vymezili, jaký by měl kandidát na zástupce třídy být.
 

Děti měly velmi dobré návrhy a takto stanovily kritéria kandidáta:
 
 • Měla by to být osobnost, která si umí poradit v různých situacích.
 • Zajímá se o druhé a dění ve třídě, svět kolem sebe.
 • Budí v ostatních důvěru a dokáže jim poskytnout pomoc.
 • Pouští se do diskuse i do řešení problémů.
 • Umí věcně jednat s dospělými (s tř. uč., vedením školy, …).
 • Je to člověk aktivní, nápaditý, spolehlivý a pozitivní.
 Jdeme na to

V pátek 23. září 2022 se tedy po týdenní přípravě uskutečnily Volby do třídní samosprávy třídy V. B. Čtyři žáci si vyzkoušeli role kandidátů na funkci zástupců třídy a ostatní se stali voliči. Společně jsme připravili třídu k volbám: přední lavice pro kandidáty, volební lístky, urnu a zástěnu pro voliče. Zájemci o funkci předsedy (místopředsedy) a dalších zástupců naší třídy zasedli do předních lavic. Vylosovali si své pořadové číslo a jeden po druhém pak přednesli ostatním své předem připravené projevy, kterými se snažili oslovit voliče.

 

Ve svém projevu se každý kandidát
 
 • představil a zmínil své zájmy
 • vyzdvihl své dobré vlastnosti a dovednosti
 • a uvedl důvody, proč by byl dobrým předsedou (místopředsedou) třídy


Tento úkol zvládli všichni čtyři kandidáti perfektně a tím dokázali, že jsou na funkci zástupců třídy připraveni. Bez nich by se naše volby nemohly konat. Při hlasování byly dodrženy základní zásady demokratických voleb. Volby byly:
 
 • rovné – všechny hlasy měly stejnou váhu
 • přímé – žáci volili přímo bez zprostředkovatelů
 • tajné – žáci vyplnili volební lístek tajně za zástěnou podle své osobní volby.
 
Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky:
předsedou třídy V. B se stal Jirka
místopředsedou Antonín 
a jejich zástupci Isabela, Anna
 
 
Nově zvolený předseda i místopředseda poděkovali ostatním za důvěru.
 
 

Reflexe

Žáci si uvědomí důležitost voleb jako nástroje, kterým můžou ovlivňovat fungování a směřování společnosti (potažmo skupiny). Pochopí, že je pro ně zásadní, kdo bude aktivně vystupovat za jejich třídu, kdo bude prosazovat jejich zájmy a řešit různé těžkosti.

 

V návaznosti na tento projekt, který probíhal ve všech třídách, se ve škole nyní připravují parlamentní volby - volby zástupců do školního parlamentu.
 
 


 
 

Další materiály