Zpět

Aktivity pro dětské pacienty ve FDN Brno, SŠ grafická Brno

Rozhodli jsme se zpříjemnit  čekání na vyšetření malých pacientům a připravili jsme pro ně výtvarné dílny.
 
Aktivity pro dětské pacienty ve FDN Brno, SŠ grafická Brno
Škola
Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace

P-program
Extratřída

Kontakt na garanta
Silva Foltýnová
E-mail: silva.foltynova@ssgbrno.cz

Cíl aktivity
Ve spolupráci s Fakultní dětskou nemocnicí Brno jsme se rozhodli pro dětské pacienty uspořádat výtvarné dílničky a čtení, aby se děti, které čekají na vyšetření cítily lépe a aby jim doba čekání rychleji uběhla. Rádi bychom po dobu konání programu uspořádali jednu návštěvu FDN měsíčně.

Délka aktivity
Leden 2023 – květen 2023

Kdo byl zapojený
Do projektu byli zapojeni žáci třetího ročníku oboru Polygrafie spolu s třídní učitelkou. S materiálním vybavením (stoly, židle) přímo ve FDN pomáhali tamní zaměstnanci.

Jak začít a dotáhnout projekt do konce
Nejprve jsme se spolužáky uvažovali, do čeho se chceme pustit, jak chceme své okolí vylepšit. V našem oboru je důležitá kreativita, proto jsme se ji rozhodli rozvíjet i díky miniprojektu. Uvažovali jsme o pomoci v hospici, ochotnickém divadle pro děti, výrobě a prodeji drobných předmětů pro charitativní účely, ale nejvíc mezi námi rezonoval nápad zpříjemnit čekání nemocným dětem v nemocnici.
Uskutečnili jsme 7 výtvarných dílniček pro děti, které čekaly na vyšetření s rodiči ve Fakultní dětské nemocnici v Brně. Dílničky se uskutečnily vždy v době 12.45 - 15.00 hod. Žákci zapojení do miniprojektu řekly rodičům dětí, kdo jsme a o jakou akci se jedná. Potom už záleželo na zájmu dětí. Některé přišly s rodiči, některé samy.
Náplň výtvarných dílniček bylo kreslení, vlepování obrázků, skládanky origami a jejich dokreslování, skládačky letadla a záchranky, hry - puzzle, kvarteto, pohádková knížka, lepené obrázky z barevných výseků, ti větší mohli pracovat s korálky, mohli si navléknout andílka jako přívěšek nebo zkusit ubrouskovou techniku na kachle či kamínky.
Odměnou za účast v dílničce byla zvířátka z klubíček a záložky do knih, které žáci naší školy pro děti připravili.

Na co jsme pyšní
Dílničkami prošlo asi 90 dětí. Rodiče tuto akci hodnotili velice kladně, byli velmi mile překvapeni.
Úsměvné bylo, když některé děti chtěly upřednostnit dílničku před vyšetřením, po vyšetření se k nám vracely.
Přestože byla tato akce určena pro děti ve fakultní dětské nemocnici, měly o výtvarné aktivity zájem i paní učitelky z mateřské školky při fakultní nemocnici.

Co bylo oproti plánu jinak
Změna byla v plánu nákupu materiálu a výtvarných pomůcek - zjistili jsme, že většina dětí v čekárnách je ve věku 4 - 8 let, proto jsme museli přehodnotit výběr výtvarných aktivit. Také jsme poznali, že děti nemají zájem o čtení pohádek, jak jsme si prve mysleli, ale o aktivity, při kterých se jim někdo další věnuje, takže pracují společně. Výraznější změny proti plánu nebyly.

Co bychom příště udělali jinak a proč

Rádi bychom uskutečnili více termínů, ale vzhledem k rozvrhu, maturitním předmětům, testům ve výuce apod. nebylo plánování termínů úplně jednoduché.
 
Jak si TO dál žije svým životem
Výstupy projektu nejsou sice hmatatelné, ale všichni jsme se shodli, že nám činnost, kdy se věnujeme dětem a snažíme se zpříjemnit jim čekání nebo i zmenšit strach, dává smysl. Proto chceme ve výtvarných dílničkách pokračovat i v následujícím školním roce. Jsme velice rádi, že zájem o pomoc s dílničkami mají žákyně druhých ročníků.
Po domluvě s ředitelkou mateřské školky ve FDN budeme realizovat výtvarnou dílničku i v mateřské školce.

Co jsme se naučili
Naučili jsme se vzájemně lépe komunikovat, rozplánovat si práci a jednotlivé úkoly. Zjistili jsme, že když je třeba, dovedeme promluvit na veřejnosti - v plné čekárně k rodičům  a dětem.
Iniciativně jsme vybírali možnosti výtvarných aktivit pro děti, uvažovali jsme nad tím, které aktivity se hodí pro malé děti, jak zabavit děti větší.

KOMPETENCE, které si žáci zlepšily:
Miniprojekt rozvíjel tvořivost, schopnost spolupráce, iniciativu a plánování.
 

Další materiály