Zpět

ZDROJE Finanční a ekonomická gramotnost

Ukažte žákům, jak obecně pracovat s rozpočtem.
 

Tím, že své žáky učíte o penězích, jim pomůžete pochopit vztahy mezi výdělkem, výdaji a spořením. Tato kompetence může pokrývat širokou škálu aspektů, od schopnosti vyjít s týdenním kapesným až po vytvoření plánu pro dlouhodobou finanční udržitelnost projektu. Děti a mladí lidé by měli rozumět hodnotě peněz. Učení finanční gramotnosti může začít v mladém věku jednoduchými peněžními koncepty, jako je počítání mincí a směňování peněz za věci při nákupech. Starší žáci se mohou dozvědět více o spořících účtech a vytváření osobního rozpočtu. V této kapitole navrhujeme několik aktivit pro různé věkové skupiny.
 


 

Druhá oblast podnikavosti

ZDROJE

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Vědomí vlastních kvalit a efektivnosti

Motivace a vytrvalost

Mobilizace zdrojů

Finanční a ekonomická gramotnost

Mobilizace druhýchOsobní rozpočet

Vyzvěte žáky, aby si poznačili vše, co si v následujícím měsíci koupí pro osobní potřebu, nikoli pro rodinu. Požádejte je, aby celý měsíc sledovali nejen své výdaje, ale i „příjmy“ (kapesné od rodičů, prarodičů, výdělky atd.). Po měsíci je nechte porovnat své příjmy a výdaje. Požádejte je, aby si stanovili dlouhodobý cíl (nákup nového smartphonu, výlet snů).

Nechte je projít si výdaje a snížit je o 10 %, aby mohli „začít šetřit peníze na svůj vysněný produkt“. Budou si muset stanovit priority a myslet na to, jaké jsou jejich potřeby a přání.

Požádejte je, aby tuto aktivitu zopakovali o měsíc později. Zamyslete se nad touto zkušeností a prodiskutujte s nimi rady úspěšných lidí: „Nikdy neutrácejte veškerý příjem, vždy z něj uspořte alespoň 10 %.“


 


 


Dvakrát si rozmysli, než začneš utrácet

Zeptejte se žáků, co si koupili minulý měsíc oni a co jejich rodiče. Rozdělte je do skupin a požádejte je, aby si sepsali položky na papír. Diskutujte s nimi o možných změnách v seznamu položek. Které věci kupovat nemuseli?

Tipy pro snadný finanční život
Neřesti                                                    Přání                                            Potřeby
Neřesti představují riziko                Přání jsou neomezená          Potřeby jsou omezené
Vyhýbejte se jim                                 Redukujte je                             Utrácejte

Dvakrát si rozmysli, než začneš utrácet.


 

 
 

500 Kč na oslavu

Rozdělte žáky do skupin (po dvou až čtyřech). Požádejte je, aby navrhli nákup v hodnotě 500 Kč na přípravu narozeninové párty pro pozvané přátele. Aby zjistili cenu jednotlivých položek, mohou hledat na internetu nebo použít letáky některých obchodů (které pro ně můžete předem připravit).

Žáci si nejprve ve skupinách zapíší, co na večírek chtějí zakoupit (jídlo, pití, dekorace…). Vytvoří seznam všech položek a ke každé připíšou cenu. S celkovou hodnotou nákupu se pak se musí vejít do 500 Kč, takže si pravděpodobně budou muset stanovit priority a dojít ve skupině společně k určitým kompromisům.

Na konci aktivity mohou žáci své návrhy nákupů prezentovat před třídou a porovnat své výstupy. Požádejte je, aby si navzájem poskytli zpětnou vazbu. 


 Moje první dovolená

Požádejte žáky, aby si naplánovali vlastní dovolenou. Nejprve si stanoví očekávání ohledně dovolené. Poté jim sdělte maximální rozpočet, který mohou utratit. Žáci budou muset vymyslet, jak se na dovolenou dostanou, zařídit si ubytování a vymyslet, jakým aktivitám se na místě určení budou chtít věnovat.

Tuto aktivitu navrhl program Youth Start


 
 

Zdroj

 

Materiály a inspirace

Další materiály