Zpět

Budování nových návyků a podpora vytrvalosti

Aby motivace žáků nevyprchala příliš rychle.

Cíl aktivity

Zprostředkovat žákům nástroj pro podporu vytrvalosti a vnitřní motivace.

Rozvíjená podnikavá dovednost

práce s vlastní motivací, vytrvalostí

Cílová skupina

2. stupeň ZŠ, SŠ

Časová dotace

Úvodní aktivita 15 až 30 minut, dále navazující aktivita pro sdílení zkušeností se zaváděním nového návyku v praxi.


Jak na to

1. KROK

Vyzvěte žáky k tomu, aby si vybavili situaci, kdy na něčem pracovali opravdu pilně a se zaujetím. Nechte je tuto situaci popsat písemně. Podpořit v psaní je můžete těmito otázkami:
  • Co vás přimělo tak tvrdě pracovat?
  • Měli jste někdy chuť to vzdávat?
  • Co vás vedlo k tomu stále pokračovat?
  • Jak to dopadlo?
  • Jak jste se cítili, když to skončilo?
  • Co vám bylo odměnou?
  • Jak byste to udělali, kdybyste chtěli začít pracovat na něčem novém s podobnou pílí a zaujetím?
Nechte je sdílet své úvahy v malých skupinách.
 

2. KROK

Dále požádejte žáky, aby si vybrali dovednost, kterou by se chtěli naučit nebo se v ní zdokonalit, a dále sedmidenní plán, jak tuto dovednost cvičit alespoň pár minut každý den. Aby se žákům podařilo pracovat na nové dovednosti každý den, můžete je podporovat tabulkou, kde si po dobu sedmi dní budou zapisovat, zda se trénování nové dovednosti věnovali. Po sedmi dnech společně sdílejte obsah tabulek a přemýšlejte o nich, veďte žáky ke společné sebereflexi.

TIP: Jděte příkladem, sdílejte také své zkušenosti s budováním nového návyku.


Podněty pro reflexi žáků

Ptejte se žáků, co je v budování nového návyku/dovednosti motivovalo. Co jim bránilo? Co by si poradili navzájem? Kdo jim byl vzorem? Co by udělali jinak?


Variace

Můžete pracovat se sdílenou tabulkou na nástěnce ve třídě. K budování nového návyku může žákům pomoci vedení deníku, kde si budou zapisovat, jak se jim daří na novém návyku/dovednosti pracovat. Budování vytrvalosti a motivace po dobu sedmi dní je teprve začátek. Můžete žáky vyzvat k tomu, aby pokračovali i v následujících dvou týdnech a dodrželi tak pravidlo 21 po sobě jdoucích dní, toto pravidlo potvrzuje vytvoření nového návyku.


Fakta

Vědci z kalifornské univerzity zjistili, že naše šance na uskutečnění cílů mohou zvýšit až o 42 %, když si cíl zapíšeme a budeme na něm alespoň pár minut denně pracovat. Maxwell Maltz dal již v roce 1960 během svých studií v knize Psychokybernetika základ magickému číslu 21 dní jako potřebné době pro vytvoření nového návyku. Přestože pozdější studie prokázaly, že tato doba je velmi individuální (18–254 dní), 21 dní zůstává dobrým a využívaným základem.


Motivační videa

Motivační video v anglickém jazyce (5 min 33 s, je možné zapnout si titulky) Učebnicový příklad drobných zlepšení, které dovedou tým outsiderů k úspěchu na olympijských hrách. I malá změna může vést k velkým výsledkům. Když se budeme průběžně zlepšovat, časem se nám podaří dosáhnout vynikajících výsledků.

Kratší video s podobnou tematikou v češtině (3 min 49 s).

 


Doporučená literatura

James Clear: Atomové návyky
Ukázka z audioknih si můžete poslechnout zdarma na Audiolibrix.cz

Autor: Pavlína Olšáková
 

Další materiály