Zpět

JICSKILL METODIKA

Pro všechny podnikavé pedagogy ze středních škol.


 
Co je to JICskill?

 • Online kurz pro studenty středních škol zaměřený na rozvoj podnikavosti a na základní informace o podnikání. Vytvořila ho agentura JIC společně s Lipkou.
 • Kurz obsahuje osm krátkých videolekcí v uceleném online programu, který žáky provede od nápadu až k jeho realizaci, ať už se jedná o rozjezd podnikání, nebo školní projekt.

 

 

Pro koho je JICskill?

Pro žáky SŠ, kteří:

 • chtějí získat nápad a aktivně na něm pracovat
 • mají nápad a netuší, jak jej realizovat
 • se aktivně zapojují do dění ve škole i mimo ni
 • hledají inspiraci pro rozjezd vlastního podnikání
 

Pro učitele SŠ, kteří:

 • pracují s žákovskými miniprojekty
 • chtějí zařadit do hodin ekonomiky a společenských věd informace o startu podnikání
 • vedou žákovské firmy
 • chtějí žákům nabídnout pohled na podnikání očima mladých tvůrců
 

Proč program vznikl?

Učitelům i žákům chceme:

 • nabídnout podporu při práci na nápadu v ucelené formě
 • předat jednoduchou a motivační formou základy podnikání
 • poskytnout snadno uchopitelný rámec pro projektovou výuku
 • zpestřit hodiny ekonomiky a vedení hodin žákovských firem
 • nabídnout pohled na realitu podnikání skrze zkušenosti mladých lidí


 

Další materiály