Zpět

Časování sloves, ZŠ Tišnov, Smíškova

Na časování sloves se dá jít z různých stran.


 

P-koordinátorka

Kateřina Foretníková, Základní škola Tišnov, Smíškova

Cíl aktivity

Časování sloves ve vlastivědném kontextu a napříč předměty. Propojení mluvnice, slohového cvičení s naukovými a praktickými předměty.

Cílová skupina

5. třída

Průřez 

Český jazyk (sloh + mluvnice), Informatika, Pracovní činnosti, Výtvarná výchova, Vlastivěda.

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Spolupráce, práce se zdroji, vyhledávání a zpracování dat, komunikace, plánování a rozvržení práce.

 

Než jsme začali

Samostnému úkolu předchází zpracování prezentace o vybraném kraji ČR. V rámci tohoto kraje si žák vyhledává v mapě hrad, zámek či zříceninu – Google mapy.
 


Jdeme na to

Žák zpracuje s využitím office povídání o zvoleném objektu.
 
  • V čase minulém vypráví pověst o objektu – písemně ve WORD (využívá různá písma, vkládá obrázky a kresby, Wordart).
  • V čase přítomném seznamuje potenciálního návštěvníka s otevírací dobou, cenou vstupenek, příp. s právě probíhajícími pracemi, či renovacemi, zaměstnanci, průvodci, suvenýry… - písemně ve WORD (využívá různá písma, vkládá obrázky a kresby, Wordart).
  • V čase budoucím popisuje cestu k objektu – volí nejméně dva směry, od dvou různých velkých měst – písemně ve WORD ((využívá různá písma, vkládá obrázky a kresby, Wordart, vyhledává v Google mapách). 


Mezipředmětová provázanost

V pracovních činnostech volí vhodný materiál – papír, karton, plastelínu, modurit, samotvrdnoucí hmotu, LEGO – kostky) a vytvoří maketu objektu

Ve výtvarné výchově vyrábí – kreslí mapu cesty od zvoleného velkého města.

Možno využít i v hudební výchově, kde žák vyhledává písně vážící se k danému objektu nebo oblasti, v níž se objekt nachází, vyhledává současného zpěváka či skupinu, která v dané oblasti působí, vyhledává hudební akce spojené s danou oblastí…

Možno využít i v přírodovědě – žák vyhledává faunu, flóru a přírodní zajímavosti dané oblasti.


 

 

Návaznost

  • Vzniklá dílka se dají vytisknout, svázat a vznikne tak přehled o zajímavých objektech naší vlasti.
  • Všechny práce se dají prezentovat v rámci školy – před třídou, na nástěnce..
  • Vybrané práce, kresby a makety se mohou prezentovat např. v domě seniorů..

Další materiály