Zpět

Společně k cíli! ZŠ a MŠ Nedvědice

Den stromů se dá oslavit na několik způsobů. A vždycky si žáci přijdou na něco nového.


P-koordinátorka

Ladislava Kobzová, ZŠ a MŠ Nedvědice

Cíl aktivity

Každá třída měla jiný program, ale se stejným cílem. Ukázat našim žákům důležitost stromů v rámci přírodního společenstva. Důraz jsme kladli na venkovní výuku s prvky badatelství, vzájemnou spolupráci a hlavně - užít si podzimní slunečný den mimo školní lavice. 

Cílová skupina

žáci naší školy

Časová dotace

dopolední vyučování 

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Spolupráce mezi žáky, tak i mezi učiteli, venkovní výuka s prvky badatelství.

Pomůcky

Pracovní listy, vzorky přírodnin, zahradnické nářadí.
 

Než jsme začali tvořit

Od srpna jsme začali plánovat a během září vše připravili. Domluvili jsme spolupráci s Lesy České republiky, s nadšeným myslivcem z písečského spolku a SOU Bosonohy. 
 

Společnými silami a díky pedagogickým znalostem a dovednostem jsme s dětmi z mateřské a základní školy oslavili 20. říjen netradiční výukou.
 


Jdeme na to

První a čtvrtý ročník navázal v tento den na meziročníkovou spolupráci, kterou mají nastavenou již od září. Jejich společné kroky směřovaly k nedvědickému obchodnímu domu, kde jsou nově vysazené stromy. Den stromů žáci zahájili diskuzí o tom, proč jsou pro nás stromy důležité a zdali mají také problémy jako my lidé. A protože si stromů váží, rozhodli se napsat krásná přání, která pověsili na strom rostoucí na dětském hřišti. Tvořili hady z listů a přírodnin, pomocí lupy hledali tajemství ukrytá v kmenech, ukázali si, jak si lze z listů vytvořit skákací dráhu. Den byl báječný a všichni si ho užili na maximum.

Druhý a třetí ročník také využil spolupráce. Děti a jejich paní učitelky prošly trasu směrem na hrad Pernštejn, během které ve skupinkách plnily různé úkoly. První stanoviště bylo u lípy Svobody, kde si každý mohl vytvořit frotáž nádherné kůry stromu. Další zastávka byla u památného tisu pod hradem. Tam si žáci připomněli pověst, prozkoumávali kořeny a určovali stáří vyvrácených smrků podle letokruhů. Na nádvoří jednotlivé skupiny vytvářely obraz z přírodnin, které nasbíraly cestou. Pivovarskou stezkou pak sešly na silnici a vrátily se do školy.

 

„Nelíbilo se nám, že byla zima. Líbilo se nám stavění z přírodnin. Líbilo se nám, že vylezlo sluníčko.“
Žák 3. ročníku

„Líbil se mi mráz na trávě, Lípa svobody. Jak jsme obtiskovali kůru a barevná příroda.“
Žák 3. ročníku

 


Pátý ročník v ranních hodinách netrpělivě očekával příchod myslivce, pana Vojtěcha Kobzy, který do třídy přinesl spoustu vycpanin lesních zvířat. Žáci skvěle reagovali na otázky pana myslivce, neboť již mají znalosti z hodin přírodovědy. Po skončení besedy se žáci s paní učitelkou věnovali keltskému stromovému kruhu.

Třídy šestého ročníku tento den strávily společně. Nejdříve zpracovaly další výzvu v projektu Recyklohraní a poté se všichni vydali na venkovní výuku. Cílem cesty byl les okolo Žlebu. Každý žák obdržel pracovní list, kde názorně zaznamenával jednotlivé rozdíly mezi stromy.

Sedmý ročník také vyrazil do lesa v okolí bývalého hotelu Myslivna.  Žáci byli rozděleni do čtyř týmů, ve kterých pracovali na jednotlivých úkolech. Nejprve proběhl brainstorming o funkci lesa, poté žáci vytvořili pomocí šňůry mezi stromy a prádelních kolíčků galerii listů, které rozdělili podle určovacího klíče. Povedlo se jim také změřit výšku stromu s použitím stínu, spočítat plochu listu pomocí čtvercové sítě a nakonec využili metrovou tyč a vlastní těla pro názorné představení metru krychlového. 

 

„Den stromů se mi líbil. Bavily mě společné úkoly. Výlet se mi celkově líbil až na tu zimu. Chtěla bych víc výletů v přírodě.“
Kristýna Kneslová

„Bylo to dobrý, až na tu zimu ráno. Bavily mě úkoly.“
Vojtěch Šejnoha

„Všechno bylo fajnový, až na tu zimu ráno. Hodně mě bavily úkoly.“
Štěpán Krytinář

„Bylo to celkem v pohodě, dělali jsme úkoly a bylo velký horko.“
Vlastimil Havránek

 

Žáci osmého ročníku se v rámci projektového dne vydali s pedagogickým doprovodem do Bosonoh, kde navštívili Střední školu stavebních řemesel. Během dopoledne si žáci prohlédli některé z dílen, dozvěděli se informace o procesu zpracování dřeva. Většinu času však s neuvěřitelným nadšením věnovali výrobě vařeček a obraceček ze dřeva. Používali rašple, pilníky i smirkový papír různé hrubosti. Vyzkoušeli si i práci na elektrické lupínkové pile. Děkujeme pánům Janu Klusákovi a Josefu Přibylovi za odborné vedení a trpělivost. Bylo to úžasné dopoledne.
 
 

 

„Bylo to super, moc jsem si to užila. Netušila jsem, že vyrobit vařečku je taková práce.“
Simona Pučálková

„Bylo to dobré, ale moc dlouhé. Dávám tomu 8 z 10. Vyrábění vařeček mě bavilo, ale potom ta prohlídka areálu už ne.“
Natálie Pikhartová

„Myslela jsem si, že to bude horší, ale bylo to v pohodě.“
Lenka Martinková

„Bylo to celkem dobré, ale bolely mě ruce. Mamka měla z vařeček radost.“
Pavel Klusák

„Bylo to super, udělali jsme si vařečky a dost jsem si to užil.“
Petr Hájek

 

Projektový Den stromů strávili žáci devátého ročníku sázením dubu zimního na rozcestí „U Obrázku“. Když se deváťáci ráno vydali na cestu, byla poměrně zima. Výhled na hrad Pernštejn a Nedvědici jim trošku zkazila mlha, zato cestou zpátky si rozhled na okolní přírodu mohli užít naplno. Během ranního výšlapu se zastavili u lípy Svobody, kde jim pan učitel pověděl několik zajímavostí spjatých s výsadbou lip na území Nedvědice. Cestou po Kamenici poznávali stromy, jejich plody a listy spadlé na cestě.

Při zpětném hodnocení této podzimní akce se většina deváťáků shodla na tom, jak těžká práce výsadba nových stromů byla. Zapamatovali si také, že není příliš dobře placená, a tak by se raději ve svém budoucím životě živili jinak. Věříme však, že jim později dojde, jak hezké akce se mohli zúčastnit. Čas ukáže, kolik z 204 stromků, které společnými silami zasadili, vyroste.

 
Jsme přesvědčeni, že až budou dospělí, udělá jim pohled na vzrostlý les radost a budou si moci hrdě říct: „Tyto stromy jsem pomáhal sázet já.“
 

Tato akce se uskutečnila za velké podpory Lesů České republiky. Velké poděkování patří především pánům Balašovi a Jančovi. 
 

„Cesta nahoru se mně nelíbila, ale ani cesta dolů, jelikož to klouzalo a byla zima. Kamarádky mi vypily minerálku.“
Gabriela Vránková


„Nejhorší bylo to, že jsem byla ve skupině s Dominikem a ten kopec. Ráno byla zima, mrzly mi prsty. Líbilo se mi, jak jsme nakonec opékaly párky (snědla jsem tři) i výr, kterého jeden z lesníků nakonec přivezl.“
Valérie Štarhová

„Den stromů byl dobrý, bavilo mě to. Nejlepší byla asi spolupráce všech a cesta.“
Michal Buček

 

 

Využít strom jako námět pro výtvarný obraz se rozhodla paní učitelka Lukasová s žáky druhého stupně. Výsledkem jsou zdařilé výtvory plné stromů, které nyní zdobí jednu z našich chodeb.

A naše školní družina? Ta samozřejmě nezůstala pozadu a zahrnula Den stromů do celotýdenního tematického propojení.
 

Věříme, že námi vytyčený cíl byl dosažen. V jarním období máme pro naše žáky připravené další dva projektové dny – Den s knihou a Den Země. 
 

Co se nám podařilo 

  • žákům jsme ukázali nové metody a formy výuky
  • žáci si uvědomili rozdíl mezi fyzickou prací při sázení stromů a učením
  • žáci zažili venkovní výuku, která s sebou nese spoustu nečekaných situací (od projíždějícího auta po velký strom na přístupové cestě do lesa)
  • zapojili jsme většinu kolegů - to byl snad největší oříšek
     

Dobrá rada

 učit jinak - učit s cílem - aby přemýšlel žák

 

 
 

Další materiály