Zpět

Dárky bez nakupování, MŠ a ZŠ při FN Brno

Vánoční dílny, které přinesly spoustu radosti a rozvoj podnikavých dovedností.
  


I když má naše MŠ a ZŠ při FN Brno specifickê podmínky pro výchovu a vzdělávání, snažíme se stále zavádět nové formy a metody práce. 
 

Mezi žáky, učiteli i rodiči jsou velmi oblíbené "projektové dny - dílny", díky kterým škola vstoupila více do povědomí veřejnosti. Vnímáme výchovu k podnikavosti jako nutnost propojení teorie a praxe a tím dáváme žákům reálný náhled do života. Učíme je řešit problémy, poučit se z chyb a do budoucna jim předcházet.
 


P-koordinátorka

Cíl aktivity

Využití recyklovaných materiálů. Práce v týmu, pomoc druhému, osvojení různých pracovních dovedností, práce s různými druhy materiálů, osvojení si postupu, rozvíjení kreativity. 

Cílová skupina

Práce menších skupin žáků I.a II.stupně ZŠ.

Časová dotace

12hodin

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Práce s nápadem, vzájemná komunikace a pomoc ve skupině, manuální zručnost, čistota, preciznost, kreativita. 

Pomůcky

Různé druhy materiálu: vyřazené knihy, časopisy, láhve, barevné papíry, notový papír, provázky, stužky.
 

Než jsme začali tvořit

Povídání o adventu a Vánocích. Jaké jsou zvyky v různých koutech světa. Jak probíhají přípravy v rodinách. Zda nakupují dárky a kolik za nákup utratí, nebo vyrábí "dárky bez nakupování".
 

Jdeme na to

Rozdělení do menších skupin. Výbĕr výrobku a vhodného materiálu. Seznámení s postupem a bezpečností při práci. Propojení s předměty Vv, M, D, Čj, Ov. 
 

Co se nám podařilo

Žáci vyrobili drobné dárky nejen pro své blízké, ale také pro seniory v domově seniorů. 

Příklady výrobků: ozdobné svíčky z vyřazených knih a časopisů, zapichovátka, vánoční ozdoby z papíru, modelovací hmoty, přáníčka. 
 


Všechny zúčastněné práce zaujala a bavila. Rozvíjela jejich podnikavé kompetence a přivedla je k poznání, co sami dokáží.
 


Žáci vyráběli se zaujetím dárky nejen pro rodiče a prarodiče, ale i pro sestřičky a seniory. 
 


Naučili se nové pracovní postupy a jak lze využít a recyklovat různé druhy materiálů a využít a zužitkovat i to, co najdeme v domácnosti.
 
 

Variace

Takové dílny nebo projektové dny se dají využít během celého školního roku k různým tématům. 
 

Další materiály