Zpět

Den poezie - dílna “Temnota a světlo”, Gymnázium Břeclav

V každém se může skrývat rozervaný básník.
 

 
 

P-koordinátorka

Cíl aktivity

Žáci se seznámí s uměleckým směrem, dekadencí, a několika autory dekadentní poezie. Vyzkouší si napsat dekadentní báseň za využití slov z podlužáckého nářečí.

Cílová skupina

2. ročník SŠ

Časová dotace

4 vyučovací hodiny

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Spolupráce, kreativita, vyhledávání informací.

Pomůcky

Tabule, fixy na tabuli, počítač, hudba, papíry, psací potřeby.
 

Než jsme začali tvořit 

Den poezie se konal pro celý druhý ročník vyššího gymnázia. Žáci se předem přihlásili na vybranou dílnu. 
 

Anotace k dílně “Temnota a světlo”:

“Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable” (Banksy).

Představíme si poezii jako terapeutický nástroj.

Nahlédneme do jejích temných koutů, rozdrásáme duši dekadencí a následně se při relaxaci necháme pohladit líbivými verši. 


Jdeme na to

 • Představení účastníků dílny a jejich vztah k poezii; důvod výběru dílny.
 • Představení workshopu a toho, jak bude probíhat.
 • Icebreaker - vzpomeň si na verše svého dětství, které ti v hlavě uvízly, a řekni nám je.
 • Co je dekadence? - krátké povídání lektorky o tomto uměleckém směru.
 • Po místnosti jsou rozmístěné různé dekadentní básně, studenti si vyberou jednu z nich. Následně básně postupně čteme, povídáme si o motivaci k výběru. Na vybraných básních si ilustrujeme prvky a znaky dekadence - lektorka je zapisuje na tabuli.
 • Na svých mobilních telefonech studenti vyhledávají informace o životě autora básně, seznamují s nimi ostatní, lektorka dělá stručný zápis na tabuli. Mezi zmíněné autory patří J. H. Krchovský, Charles Baudelaire, Hana Fousková.
 

 • Pouštíme si zhudebněné verše J.H. Krchovského (Krch-off band) a hodnotíme, jak se nám líbí.
 • Studenti si mohou vybrat ze dvou aktivit - povídka, báseň (pracují ve dvojicích nebo trojicích). Povídka k vámi vybrané básni - napiš krátkou povídku o autorovi básně. Zamysli se, jaké životní okolnosti, zkušenost, ho vedly k napsání této básně. Moravská dekadentní báseň - napiš dekadentní báseň za využití slov z podlužáckého nářečí.
 • Konečnou fází Dne poezie je prezentace výstupů všech dílen na společném setkání v aule. Hlasujeme se studenty o tom, která naše báseň a která povídka budou prezentovány.
 • Studenti se mohou natáhnout, zakrýt se dekou a abychom se zrelaxovali, pouštíme si Máj od kapely Support Lesbiens, Píseň o lásce od kapely Hm…
 • Reflexe - Co si z dnešní dílny odnášíš?
 • Na společném setkání studenti seznámí ostatní spolužáky s obsahem naší dílny a přečtou vybranou báseň a povídku.


 

Co se nám podařilo 

Já jako lektor mám dobrý pocit z toho, že se podařilo vtáhnout do práce i chlapce, kteří zpočátku poezií opovrhovali. 

Při závěrečné reflexi studenti uvádí
 

 

... že se dnes naučili více než při běžné hodině českého jazyka

... vyzkoušeli si, že zvládnou napsat báseň a nepřišlo jim to tak těžké
... ocenili by více takových kreativních a interaktivních hodin

 


Variace 

Dílna by se dala ještě více propojit s hudební výchovou a celou ji postavit na seznámení s básněmi, které byly v současnosti zhudebněny - viz článek níže.
 

Dobrá rada 

Doporučuji nezkracovat časovou dotaci, aby dílna byla pohodová a studenti mohli dostatečně zavnímat všechny její části.


Doporučené zdroje

J.H.Krchovský: Mladost-radost; Básně sebrané
Karel Plíhal: Jako cool v plotě
Charles Baudelaire: Květy zla (Zdechlina)
Hana Fousková: Psice
LiteNky - literární novinky
Topzine - zhudebněná poezie
 
 

 

Další materiály