Zpět

Narozeninový kalendář, ZŠ Letokruhy

Podpořte spolupráci, zručnost a nápaditost dětí pomocí společného projektu: narozeninový závěsný kalendář.P-koordinátorka

Cíl aktivity

Cílem bylo vytvořit narozeninový kalendář z přírodnin. Rozvíjet u žáků zručnost a nápaditost. Získat povědomí o tom, kdy každý z žáků slaví narozeniny. U mladších dětí pojmenování a řazení měsíců v roce. Možné další benefity je získání povědomí o čase, možné zapsat názvy měsíců i anglicky.

Cílová skupina

1. – 3. ročník ZŠ

Časová dotace

3 vyučovací hodiny

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita, spolupráce, hledání různých řešení, sounáležitost.

Pomůcky

Velká větev, větev na nařezání koleček, zavrtávací háčky a očka - 24 háčků, 12 oček + pro každé dítě 1x háček a 1x očko.
 
 


Než jsme začali tvořit

Je potřeba mít někde poznačené, kdy mají spolužáci narozeniny. Povídáme si o tom, kdy mají žáci narozeniny a možnosti vyrobit si vlastní narozeninový kalendář. Sepisujeme seznam, co budeme potřebovat: velká větev, větev na rozřezání, svěrák, jemná pilka, smirkový papír a kostky, vrtačka, háčky a očka.

Možná diskuse se žáky:
  • Jak si můžeme připomenout, že se blíží něčí narozeniny?
  • Jak na narozeniny nezapomenout?
  • Proč je hezké slavit narozeniny i ve škole?
  • Pamatuješ si datum svých narozenin?
  • Pamatuješ si datum narozenin členů své rodiny?
  • Jak slavíte narozeniny? 
 

Jdeme na to

Na vycházce najdeme potřebný materiál. Následuje BOZP - seznámení se s bezpečným a vhodným zacházením se svěrákem, pilkou a smirkovým papírem. Postupně si každý žák z větve uřízne a obrousí vlastní kolečko vysoké cca 1 cm. S dopomocí učitelky či učitele si předvrtá dírky na bočních protilehlých stranách kolečka. Do předvrtaných dírek si žáci zašroubují do jedné dírky háček a do druhé očko. Pomocí popisovače (permanentní tenký fix) si žáci napíšou své jméno na kolečko (očko je na horní části kolečka). Stejným postupem se společně vyrobí kolečka pro měsíce v roce a větev s háčky. Na konci si žáci společně rozvěsí kolečka s měsíci a jmény na větev. Větev umístíme do prostoru třídy.
 


Co se nám podařilo

Po společném rozhovoru nad finální podobou narozeninového kalendáře děti vyjádřily, že práce na společném projektu je bavila, měly zájem mít ve třídě přehled narozenin svých kamarádů a velice ocenily finální podobu výrobku. Vnímaly, fyzickou náročnost při vyrábění a potřebu zacházet s nářadím opatrně.
 

Variace

Na výrobu je možné použít různé materiály např. tvrdý papír, karton apod. Dále je možné předměty nalepit na provázky místo provrtávání a pořizování oček a háčků.
 

Podněty pro další rozvíjející otázky a témata

  • V kterém ročním období se jaký žák narodil? 
  • Kde a jak probíhá narozeninová oslava? 
  • Jaké počasí je v daném měsíci? 
  • Má nějaký vliv to, v kterém měsíci jsem se narodil?
 

Další materiály