Zpět

NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI Vize

Ukažte žákům cestu, jak při práci směřovat ke své vizi budoucnosti.

Jak bude vypadat budoucnost? Mít vizi, umět si představit, jakou hodnotu v budoucnu přinese vaše současná aktivita vám i ostatním, strategicky uvažovat a jednat tak, aby se tato vize vyplnila. Všechny tyto schopnosti umožní vašim žákům a studentům vzít budoucnost do svých rukou a dosáhnout svých cílů. Mladí lidé mají ohledně své budoucnosti velká očekávání a obvykle si umí dobře představit, jaká by mohla být. Učitelé mohou své žáky podporovat při rozvíjení schopností a strategií pro naplnění této vize. Níže navržené nápady vám napoví jak.
 
 

 

První oblast podnikavosti

NÁPADY a PŘÍLEŽITOSTI

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Vidění a vyhledávání příležitostí

Tvořivost - kreativita

Vize

Zhodnocení nápadů

Etické a udržitelné myšleníVision board - Nástěnka vizí

Úspěšní lidé mají jasnou vizi svého života. Úspěšné společnosti mají také svoji vizi. Zdá se, že vědí, co přijde dál, jako by viděly do budoucnosti. Požádejte žáky, aby vytvořili svoji vizi. Jejich vize jim připomene, k jakému cíli svým úsilím směřují. Pomocí Vision boardů mohou žáci udržet motivaci a soustředění.

 


 

Představujte si

Vyberte obrázek, který je barevný, překvapivý a zajímavý. Čím originálnější, tím lepší! Požádejte žáky ve skupinách, aby se 30 sekund dívali na obrázek. Pak jim řekněte, aby zavřeli oči a přemýšleli o obrázku. Každý by měl po minutě znovu otevřít oči. Ať diskutují o tom, co vidí, co je překvapuje a čím se inspirují. Cílem je nyní vytvořit spojení mezi obrázkem a vybraným problémem.

 


 

Představte si budoucnost

Tuto jednoduchou aktivitu můžete využít v jakémkoli předmětu a při práci s libovolným tématem.
 
  • Žáci si přečetli článek nebo se podívali na video o určitém tématu (produktu, službě či události).
  • Nyní porovnávají získané informace se současnými informacemi v aktuálních článcích a vidí, jak se situace k dnešku změnila.
  • Požádejte je, aby si představili, co se stane v budoucnu, třeba za 20 let.
  • Žáci vytváří své příběhy nebo obrázky budoucnosti.
  • Zamyslete se nad budoucností společně. Proč je přemýšlení o budoucnosti cenné?
     

Nechte žáky pochopit, že při utváření budoucnosti budou hrát určitou roli a měli by na ni být připraveni.

 


 

Zdroj

 

Materiály a inspirace

Vision board - Nástěnka vizí
Co bys rád změnil ve svém okolí? Nástěnka vizí, ZŠ Miroslav

Další materiály