Zpět

Dimenze RAMP

Zapojte studenty pomocí vnitřní motivace.

RAMP znamená vztahovost (Relatedness), autonomii (Autonomy), mistrovství (Mastery) a účel (Purpose), což jsou charakteristiky vnitřní motivace. Vnitřní motivace je interní motor, který pochází zevnitř a nezávisí na vnějším systému odměn.

 Při navrhování aktivity podporující rozvoj podnikavých dovedností je užitečné mít na paměti čtyři hlavní zdroje motivace, s jejichž pomocí zapojíte žáky. Pokud si budou bezpečně jisti tím, co dělají, proč to dělají a co jim to přinese, pak mohou do budoucna lépe vyhodnocovat, jaké zdroje pro naplnění svých vizí a nápadů potřebují mobilizovat.
 

R – Vztahovost (Relatedness)

Touha být propojený s ostatními. Pokud mají žáci rádi sociální interakci, dokážete je vytvořením příležitostí pro vztahy zapojit do navrhované aktivity.

A – Autonomie (Autonomy)

Může být vnímána jako svoboda přijímat rozhodnutí. Pokud žákům poskytnete určitou autonomii, budou mít pocit, že mají alespoň nějakou kontrolu nad tím, co dělají, a proces učení bude úspěšnější.

M – Mistrovství (Mastery)

Proces zdokonalování dovedností v určité aktivitě, její mistrovské zvládnutí. Pro žáky je důležité, aby cítili, že se jejich dovednosti zlepšují úměrně náročnosti aktivity.

P – Účel (Purpose)

Může být vnímán jako potřeba, aby naše akce měly význam. Vytváření hodnoty pro sebe i ostatní je velká motivace. Může být vhodné žákům umožnit zaměřit se na druh hodnoty, která má podle nich smysl, a nezaměřovat se příliš úzce.
 
 

Položte si následující otázky a ověřte si, zda vaše studijní aktivita zahrnuje prvky motivace, které podporují zapojení žáků:


 

1. Vztahovost

 • Podporuje vaše aktivita pocit vztahovosti a propojenosti mezi žáky, případně mezi žáky a externími zainteresovanými stranami?
 • Jak vaše aktivita návrhu umožňuje žákům navázat vztah s ostatními, tzn. spolužáky, pedagogem nebo s lidmi, pro které chtějí vytvořit hodnotu?
 • Je vzdělávací aktivita zorganizována do týmů?
 • Jaké kanály a prostory mají k dispozici pro interakci? Existují různé role?
 

2. Autonomie

 • Budou se žáci cítit autonomně?
 • Jaká rozhodnutí budou muset přijmout?
 • Můžou se rozhodnout, jak se představí ostatním?
 • Můžou si vybrat vlastní výzvu?
 

3. Mistrovství

 • Jaký prostor nebo čas mají žáci na procvičování a praxi?
 • Jak jim chcete nabídnout bezpečné prostředí, kde mohou experimentovat a neuspět bez rizika?
 • Jak vyhodnotíte postup a uznáte mistrovství?
 

4. Účel

 • Mohou si žáci navzájem pomáhat výměnou zkušeností a učení?
 • Budete podporovat učení mezi vrstevníky?
 • Budou se navržené výzvy týkat konkrétních skupin lidí ve společnosti?
 • Budou vaši žáci řešit globální problémy, které zlepšují společnost nebo životní prostředí?
 

Zdroj

Převzato a přeloženo z anglického originálu
EntreComp Playbook - Publications Office of the EU
 

Naše tipy

V záložce Materiály v oblasti Metodiky do výuky najdete pro své žáky aktivity podporující téma hledání zdrojů a jejich mobilizaci na různých úrovních.

O svých zkušenostech v oblasti motivace žáků píše ve svých článcích inspirativní pedagog Pavel Bobek. Mimo jiné člen hnutí Otevřeno.
Motivace žáků na pokračování

 

Další materiály