Zpět

ZDROJE Mobilizace zdrojů

Hledejte se žáky zdroje, které potřebují k realizaci úkolů.

Když se připravujeme na hodiny, máme tendenci zajistit, aby žáci měli k dispozici všechny zdroje, které budou při vyučování potřebovat – aby hodina proběhla hladce. Mohli bychom však také naplánovat některé náročnější hodiny, na které si žáci budou muset získat, shromáždit a spravovat vlastní zdroje sami. Tato kapitola obsahuje nápady, které umožní vašim žákům přijít s alternativními řešeními, pokud nebudou mít k dispozici všechny zdroje, které by potřebovali.


 

Druhá oblast podnikavosti

ZDROJE

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Vědomí vlastních kvalit a efektivnosti

Motivace a vytrvalost

Mobilizace zdrojů

Finanční a ekonomická gramotnost

Mobilizace druhýchVýzva kreativních brýlí

Vyzvěte své žáky, aby vytvořili Kreativní brýle. Brýle budou použity k podpoře vědomého přístupu žáků k hledání a procvičování schopností vidět víc než jen to, co je zřejmé. Procvičí schopnost na věc nahlížet z různých úhlů pohledu, detekovat problémy a hledat řešení, vidět něco tak každodenního, jako je např. TV, úplně novou perspektivou. Dejte žákům kus materiálu podobného gumě, ze kterého ve čtyřech skupinách vytvoří „kreativní“ brýle. Tyto „kreativní“ brýle jim umožní vidět věci z jiné perspektivy. V tomto případě je však proces tvorby důležitější než výstup. Na vytvoření brýlí dejte žákům 20 minut času. Žáci mohou svobodně opustit učebnu a použít další dostupné zdroje.

Tato aktivita pomůže žákům pochopit, jak je důležité zvládnout situaci, kdy máme omezené zdroje informací i materiálů. A jak důležitý je dobrý timemanagement. Pokud chcete jít ještě o krok dále, můžete požádat žáky, aby vytvořili plakát, myšlenkovou mapu, atd., na které vysvětí vlastní proces vytváření brýlí.


 

 

Projekt Dračí oheň

Postavte žáky před reálnou výzvu, kterou musí vyřešit, a tak získat znalosti a dovednosti při navrhování, výrobě a prodeji produktu nebo služby. Toto budou muset zvládnout:
 
  1. Vybrat pracovní role, přidělit je dobře jednotlivým členům týmu a v rámci týmu dobře spolupracovat.
  2. Produkt navrhnout, vyvinout a vypočítat jeho cenu.
  3. Navrhnout výrobu a bezpečnost.
  4. Navrhnout prodej a marketing.
  5. Vymyslet zákaznický servis.

I když mohou žáci nabízet službu, produkt musí být schopen být „skutečný“ a něco, co mohou poskytnout nebo vyrobit. Projekt funguje nejlépe, když produkt spadá pod nějaké téma, například dělá něco pro zvláštní příležitost. Na dokončení celého procesu budou žáci potřebovat několik týdnů.

Více na Entrepreneurial school

 
 

Zdroj

 

Materiály a inspirace

Další materiály