Zpět

Galerie Krček, EKO GYMNÁZIUM BRNO

Sami žáci si vybudovali výstavní prostor nejen pro svá umělecká díla.
 

Podařilo se nám přetvořit velkou školní chodbu v galerii, kde vystavujeme svá umělecká díla nejen my, ale také ostatní školy. Příležitost mají místní umělci nebo např. cestovatelé. Část zdí chodby je vyzdobena graffiti a streetart designem. Galerii jsme otevřeli slavnostně červnovou výstavou prací žáků ZŠ Deblín.
 


Škola

Kontakt na P-koordinátorku

Cíl aktivity

Cílem bylo přetvořit chodbu v galerii a umožnit tak vystavovat práci našich žáků, ale také žáků a studentů z jiných škol, stejně tak místním fotografům a cestovatelům. Akce se uskutečnila prostřednictvím žákovského projektu, který řeší reálný problém rozšířit a uplatňovat podnikavé kompetence žáků.

Délka aktivity

záříkvěten

Kdo byl zapojený

Žáci kvarty, student PdF Masarykovy univerzity, žáci ze ZŠ a MŠ Deblín.


Co bylo naším záměrem

Chceme, aby zde žáci naší školy mohli vystavovat svá díla, fotky z výletů a projektů, kterých bylo za poslední roky opravdu hodně. Rádi bychom také prostor galerie nabídli místním školám pro jejich projekty a také umělcům. Zajímá nás, kdo v okolí naší školy žije a čemu se věnuje.
 

Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Během září žáci generovali nápady a vybírali ten nejlepší, na kterém se shodli. Anketou oslovili spolužáky z ostatních tříd. Všichni byli nápadem nadšeni stejně jako vedení, se kterým nápad konzultovali. Žáci se rozdělili do skupin a vypracovali jednotlivé body žádosti, které konzultovali s odborníky, rodiči a učiteli. Práce na žádosti byla zároveň přípravou na samotnou realizaci projektu, díky tomu se nám podařilo projekt uskutečnit podle plánu a bez větších problémů či překvapení. V říjnu naši školu navštívili žáci ZŠ Deblín. Společně se žáky naší školy se zamysleli nad celkovou koncepcí galerie a vymýšleli grafické návrhy a systém závěsů.

Student z PdF Masarykovy univerzity pro nás připravil dvě velmi zajímavé přednášky o Street Artu, díky tomu byli žáci i po teoretické stránce připraveni. V průběhu tvorby návrhů a samotné realizace s ním žáci jednotlivé kroky konzultovali. Během podzimu a zimy žáci průběžně tvořili koncepce galerie a zvolili vhodnou formu a systém závěsů pro obrazy a fotky. V hodinách výtvarné výchovy tvořili grafické nápady. Nejprve pracovali na návrzích formátu A2 jen pastelkami nebo vodovkami. Pak si celou chodbu změřili a nachystali si papíry v rozměrech, jaké jsou zdi pro grafiku a na ně jen černými obrysy namalovali zvolené návrhy. Vedení školy předkládá návrhy grafiky ke schválení. Podle návrhů spočítali, kolik bude potřeba barev, štětců, sprejů a dalšího materiálu, které si objednali a koupili.

V den vernisáže, která proběhla v rámci Zahradní slavnosti školy, všichni žáci přivítali příchozí návštěvníky a předvedli jim výsledek projektu. Návštěvníky provedli galerií a představili jim výtvarná díla žáků ZŠ Deblín a také vysvětlili význam a vznik jednotlivých grafik na zdech. Od vedení školy dostali sladkou odměnu.
 

Z čeho nemít zbytečné obavy

Žáci, pokud je něco baví a zajímá, jsou ochotni tomu věnovat i svůj volný čas, jsou aktivní, velmi spolehliví a soustředění. Odvedli obrovský kus práce s vynikajícím a profesionálním výsledkem. Je potřeba jim dát jen prostor a možnost výběru.
 

Na co jsme pyšní

Nad očekávání se povedla grafika v galerii, spolupráce s Pedagogickou fakultou MU a jejím studentem a se ZŠ Deblín. I když to pro žáky byl velmi náročný rok, jejich třída se stmelila, jsou nyní vynikající kolektiv. Dokázali si práci rozdělit tak, že se opravdu každý nějak zapojil. Potěšující byl také zájem učitelů školy, pomáhali, konzultovali, podporovali. Žáci a učitelé se mohli poznat i z jiné stránky, než je učení a zkoušení. Pro mě osobně je vždy nejtěžší udržet svou roli asistentky, koordinátorky, aby se opravdu jednalo o projektovou výuku a žáci co nejvíce rozvíjeli své znalosti a dovednosti samostatně. Díky výbornému kolektivu žáků a výrazným osobnostem se to opět povedlo.
 

Co bylo oproti projektu jinak

Mnohem déle nám trval výběr a návrh grafiky. Nejtěžší bylo dotáhnout projekt do konce s mnohými posledními úpravami tak, aby naše galerie byla opravdu dobrým místem pro prezentaci výtvarných děl. Po konzultacích s odborníky jsme také nakonec zvolili jako závěsné systémy vyměnitelné rámy. V původním návrhu jsme měli ještě v plánu závěsná lanka, ale ty nám nebyly doporučeny pro tento druh galerie. Z důvodu delší přípravy grafických návrhů jsme se nemohli věnovat propagaci projektu ve školním roce 2018/19 podle původního plánu.
 

Co bychom příště udělali jinak a proč

Doporučuji zprovoznit webovou platformu, kde by se průběžně zveřejňovaly dosažené milníky. Pro žáky jde o motivaci k další práci a uvědomění si již dosažených úspěchů. Učitelé z těchto informací následně mohou čerpat inspiraci k jejich dalším projektům.

Příště také budu více myslet na oslavu dosažených milníků. Udržování a podpora motivace žáků při těchto dlouhodobých a náročných projektech je velmi zásadní. Již při přípravě projektu je důležité promyslet, jaké jsou možné formy motivace žáků a v průběhu realizace je vhodně zařazovat.

Stále více se mi potvrzuje, že žáci potřebují pro rozhodování a přípravu projektu více času, než kolik naplánujeme.
 

Co jsme se naučili

Práce na těchto projektech u žáků rozvíjí nejen jejich dovednosti, ale také získávají mnoho informací, znalostí. Učí se, aniž si to vlastně uvědomují.

Byly rozvíjené následující kompetence – kreativita, aktivita, samostatnost, soustředění, společenská angažovanost, spolehlivost, týmová spolupráce, komunikace, argumentace, management a propagace, prezentační dovednosti, projektové řízení, plánování, schopnost naslouchat, hledat nové řešení, schopnost vzít zodpovědnost za svou činnost, za své rozhodnutí. Žáci poznali, jaké jsou jejich silné stránky, v čem jsou dobří a jaká je jejich role v týmu. Někteří se naučili řídit práci ostatních lidí v týmu a rozdělovat úkoly nebo dokázali motivovat ostatní k dokončení práce.
 

SLOVO ŽÁKA

Určitě jsme nyní lepší kolektiv. Naučili jsme se lépe spolu komunikovat, respektovat názor ostatních
a prosazovat si své nápady. Víme také, že se domluvy neobejdou bez kompromisů. Během práce na
projektu jsme poznali, v čem jsme dobří a co nás baví.
Víme teď mnohem více o Graffiti a Street Artu.
Jsme pyšní na výsledek naší práce.
 

Propagace

  • O průběhu naší práce jsme informovali průběžně na webu a FB stránce školy.
  • Výsledky naší práce jsme představili na Zahradní slavnosti školy dne 26. 6. 2019. Provoz galerie jsme otevřeli první vernisáží výtvarných děl žáků ZŠ Deblín. Vernisáže se týkají přibližně 500 lidí.
  • Budeme pokračovat v provozu galerie, oslovíme ÚMČ ​​​​​​​​​​​Starý Lískovec a místní komunitu s nabídkou možností výstav, aby se naše galerie stala místem komunitního setkání lidí z naší čtvrti.
  • Na webu školy si můžete článek o našem projektu přečíst.

 

Další materiály