Zpět

GRANTER – Grow and eat together! ZŠ Židlochovice

Společně růst a jíst!

Přesně o tom je totiž náš miniprojekt. Návrh areálu naší jedlé zahrady žáci nakreslili a svůj záměr si obhájili. Všechno se jim ale nepodařilo z důvodu změny termínu plánované rekonstrukce školní jídelny a pohybu stavebních strojů na zahradě. Museli proto celý miniprojekt této situaci přizpůsobit. Místo plánované zahrady vyrobili tedy různé druhy paletových záhonů. Dva paletové vyvýšené záhony a dva paletové vertikální záhony. Pro druhou část realizace miniprojektu žáci využili zahradu, kde vysadili čtyři ovocné keře a za spolupráce žáků z prvního stupně, kteří zde mají své třídy, zde pěstují hrách a ředkvičky.
 


Škola

Základní škola Židlochovice , okres Brno-venkov, příspěvková organizace

P-program

Jedlá zahrada

Kontakt na garantku

Mgr. Veronika Koschová
mail: veronika.koschova@zszidlochovice.cz

Cíl aktivity

Hlavním cílem projektu bylo vybudování GRANTER zahrady v areálu školy, vypěstování vybraných plodin a efektivní využití těchto výpěstků. Aktivity probíhaly prostřednictvím žákovského projektu, který řeší reálný problém rozšířit a uplatňovat podnikavé kompetence žáků.

Délka aktivity

říjenčerven

Kdo byl zapojený

Členové kroužku Jedlá zahrada (15 žáků od 6. až do 8. ročníku), některé třídy prvního stupně, Ekotým, žáci volitelných předmětů, sponzoři Firmy Bylinky sro a Centrum digitálního tisku Židlochovice.
 

Co bylo naším záměrem

Nejen o pěstování a zpracování jedlých produktů zahrady, ale také o spolupráci, kreativitě, plánování a počítání, o řešení problémů a komunikaci byl náš projekt. Díky tomu ROSTOU zkušenosti, ROSTE zahrada a z každého lze kvalitně UJÍDAT. Cílovou skupinou byli všichni uživatelé naší zahrádky.


Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Na začátku října proběhlo otevření kroužku s názvem Jedlá zahrada, kam se přihlásilo 15 žáků. Dále následovalo rozdělení žáků do pracovních skupin: ROZPOČET, PROPAGACE (PR), PROJEKT, RECYKLACE, REALIZACE. Nejprve jsme se dostali do školní zahrady, místa realizace jedlé zahrady, a společně navrhli, které plodiny bychom chtěli vysadit. Pracovní skupina realizace vše nakreslila. Nakonec na to byl navržen a odhlasován název miniprojektu a členové skupiny propagace vytvořili originální logo. Nastavili jsme si cíle a svůj záměr jsme představili celému vedení školy.

Oslovili jsme firmy z okolí školy, které nám při realizaci mohly vypomoci. Díky společnosti Bylinky.cz jsme rozšířili sbírku bylinek, pro které jsme vyrobili první paletový záhon. O bylinkách jsme se pravidelně starali. V prosinci před Vánoci jsme poprvé představili projekt GRANTER. Na naší škole každý rok probíhá dobročinný vánoční jarmark, kde se prodávají výrobky žáků naší školy. Rozhodli jsme se tuto akci podpořit a zároveň ukázat naši práci. Vyzkoušeli jsme si výrobu mátového a meduňkového sirupu, masti z rýmovníku, zkombinovali jsme jídlo se solí a rozmarýnem, tymiánem a petrželem, což je dobré pro solení masa či salátu.

Během února a března jsme plánovali a připravovali předpěstování vybraných druhů zeleniny. Na školní zahradu jsme postavili fóliovníky, žáci z předmětu Pěstitelství si svoji zeleninu pěstovali za oknem. Protože jsme my i vedení školy byli z našich bylinkových produktů na vánočním jarmarku velmi nadšeni, rozhodli jsme se naplánovat něco podobného na jaro. V tomto období jsme tedy plánovali a vyzkoušeli výrobu dalších bylinkových produktů na první velikonoční minijarmark, který byl kompletně v naší režii. Byl otevřen v době třídních schůzek a zase sklidil velký úspěch. Během obou jarmarků se aktivně zapojila především pracovní skupina propagace, realizace a rozpočet. Holky z rozpočtu si poctivě zakládaly všechny výdaje, navrhovaly ceny a propočítaly příjmy. Během měsíce června už jsme se o své záhony pravidelně starali a měli radost z jahod,

Na prázdniny jsme připravili popis prací, které byly potřeba. O záhony se nám starala prázdninová brigáda. Nakonec jsme s pomocí paní učitelky, která náš kroužek vede, zpracovali závěrečnou zprávu miniprojektu. S korekturou pravopisných chyb nám pomohla paní učitelka z českého jazyka. 
 

Z čeho nemít zbytečné obavy

Na jednom nejmenovaném semináři jsem se setkala s panem učitelem, který příležitost zúčastnit se projektu okamžitě zamítl z důvodu toho, že mezi svými žáky nenajde určitě nikoho, kdo bude mít o toto téma zájem. Myslím si však, že spíše neměl zájem toto vyzkoušet on sám. Proto doporučuji se s vybraným projektem ztotožnit, či vybrat si takový, který je mi svým tématem opravdu blízký. To je to klíčové a žáky velmi pozitivně ovlivní učitelovo nadšení pro dané téma a nadšení vést je k výsledku.

Pilířem projektu je učitel, ale žáci jsou nejdůležitější složkou, bez které by to nešlo. Ovšem důležité je nechat při realizaci projektu zodpovědnost na žácích. Učitel žáky navede správným směrem a poskytne jim zázemí, jak pro tvorbu, tak pro radu. Doporučuji nebát se žáky nechat rozhodovat, spíše je vést k tomu, aby své rozhodnutí dokázali obhájit. Nebát se žáky nechat komunikovat. Oni sami si vše dokáží vyřídit, zajistit, domluvit. O to více je to celé pak jejich práce, která je baví a na kterou jsou hrdí. 

 

Na co jsme pyšní

Co se členům týmu GRANTER povedlo je zajistit aktivní pomoc od jiných. Ve spolupráci při tvorbě jedlé zahrady mají významný podíl žáci z volitelné Technické výchovy, Ekologie, Estetické a mediální tvorby a také z předmětu Pěstitelství. Velmi příjemně mě překvapila kreativita žáků při vymýšlení názvu pro svůj miniprojekt, navrhnutí svého loga a razítka pro prezentaci a zajištění sponzorů.
 

Co bylo oproti plánu jinak

Všechno v původním plánu se nám nepodařilo z důvodu změny termínu plánované rekonstrukce školní jídelny a pohybu stavebních strojů na zahradě. Museli jsme celý miniprojekt této situaci přizpůsobit.
 

Co bychom příště udělali jinak a proč

Velkou výhodou pro pravidelnou realizaci projektu by určitě bylo zapojení jedlé zahrady do vyučovacího předmětu. Nicméně líbila se mi ta naše spolupráce napříč ročníky. 

Realizace projektu byla časově i fyzicky intenzivní. Dost často se nám stalo, že jsme za dvouhodinový kroužek nemohli stihnout vše, co bylo potřeba. Našli se ale vždy někteří žáci, kteří nemuseli hned domů nebo do jiného kroužku, takže aktivně zůstávali déle. Ještě náročnější to bylo před přípravou vánočního a velikonočního jarmarku. Několikrát týdně jsme si domlouvali termín setkání, ovšem takhle jsme se nemohli setkat všichni. Příště bychom počítali s časovou náročností a lépe si zorganizovali společná setkání. 
 

Jak si TO dál žije svým životem

Z důvodu dlouhé rekonstrukce školy byly zahradní aktivity ve škole velmi omezeny. Žáci ale mají stále k dispozici vyvýšené záhony a pro dobročinný vánoční jarmark stále vyrábíme k prodeji bylinkové produkty, které jsou velmi oblíbené. Žáci prvního stupně na vedlejší školní budově o svoji školní zahradu stále pečují a těší se z úrody ovocných keřů a zeleniny.
 

Co jsme se naučili

Jako jeden z velkých výchovně vzdělávacích přínosů hodnotím spolupráci žáků napříč ročníky. Na miniprojektu pracovali žáci od 6. až do 8. ročníku. Oceňuji jejich rozdělení do pracovních skupin a rozdělení úkolů. Žáci navrhovali, tvořili, realizovali a dokázali se domluvit. Své cíle odprezentovali před vedením školy, což jim přineslo zkušenost s vystupováním a obhajováním svého záměru.

Žáci využili příležitosti a první prezentaci své práce směřovali na školní dobročinný vánoční jarmark. Zajistili sponzora, čímž rozvinuli své komunikační kompetence. Díky plánování stánků na jarmark, přípravě, propočítávání a prodeji došlo k rozvíjení podnikání. Svým výdělkem pomohli nemocnému chlapci, což rozvinulo sociální vnímání a vztah k dobročinnosti. Uspořádáním jarmarku a prodejem na něm získali další zkušenosti a rozvíjeli finanční gramotnost. Přestože původní místo realizace zahrady nebylo možné využít, vyřešili žáci tuto situaci kreativně a efektivně. Zajistili si spolupráci s žáky jiných předmětů, což vedlo k posílení školních vztahů.

 

SLOVO ŽÁKA

Díky Jedlé zahradě jsme se seznámili s jinými žáky naší školy a naučili jsme se spolu komunikovat a spolupracovat. Naučili jsme se plánovat, obhajovat se a tvořit různé produkty. Na jarmarku jsme se naučili pracovat s penězi. Obrovským přínosem ale je, že jsme se naučili pracovat na zahradě a vyzkoušeli si celý proces pěstování a péče o rostliny. Velmi zajímavá byla tvorba vyvýšených záhonů, kde jsme si vyzkoušeli, jak se dají rostliny pěstovat jiným způsobem. 
 

Propagace

Miniprojekt jsme předložili vedení školy ve formě prezentace na webu školy a v Židlochovickém zpravodaji jsme vyvěsili článek o jarmarcích, díky kterému se o naší práci dozvěděla i veřejnost. Před každou akcí jsme si připravili reklamu ve formě plakátu.
www.zszidlochovice.cz/jak-jsme-rozjarili-skolu
www.zszidlochovice.cz/vonavy-jarmark
www.zszidlochovice.cz/radost-z-uspesneho-jarmarku

Další materiály