Zpět

Hodina programovacích géniů, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

Zkuste digitální nástroj pro podporu kreativního myšlení žáků a hledání řešení. 

P-koordinátorka

Ivana Čermáková, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

Cíl aktivity

Cílem aktivity je motivovat žáky k práci na vlastních projektech - programování v programovacím programu SCRATCH

Cílová skupina

2. stupeň ZŠ, nižší stupeň osmiletého gymnázia

Časová dotace

2 vyučovací hodiny

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Motivace a vytrvalost.

Pomůcky

Počítač, program Scratch.


Než jsme začali tvořit

Nejprve proběhlo základní seznámení se s programem a vysvětlení pojmů jako je scénář, bloky, informatické myšlení. 
 

Jdeme na to

Žáci pracovali na valstním projektu. Vytvořte program, na základě kterého se vykreslí  vlak o třech vagonech: lokomotiva, vagón nízký, vagón vysoký, podvozek. Lokomotiva se vykreslí červeně, vagóny žlutě. Prostřední vagon po vykreslení zapíská a následně zmizí. 

 

 
Potřeba tohoto projektu vznikla z nutnosti rozvoje samostatného informatického myšlení žáků a podpory jejich tvořivosti.
 


Co se nám podařilo

Žáci pracovali s obrovským zápalem. Postupně objevovali jednotlivé programovací funkce a vytvořili scénář. Jejich nadšení pro práci rostlo s postupným objevováním dalších scénářů. Celé dvě hodiny žáci aktivně pracovali na tomto projektu, po jeho ukončení všichni zvládali tvorbu scénáře.
 

Variace

Na tuto aktivitu můžeme zavázat tvorbou dalších programů ve Scratchi.


Dobrá rada

Nebylo nutné na začátku vysvětlovat tvorbu scénářů, spíše příště nechám iniciativu na žácích a podpořím jejich badatelskou činnost.
 
 
Ponechat žákům více vlastního prostoru pro práci, neovlivňovat jejich tvůrčí činnost, nesvazovat pevným scénářem.
 

Další materiály