Zpět

Podpořme parlament a kupme si medový perníček! ZŠ Šanov

Vyzvěte žáky ke spolupráci pro získání finančních prostředů a nezapomeňte jim připomenout, jak důležitými spojenci mohou být vaše kuchařky.
 


P-koordinátor

Josef Wolf, ZŠ Šanov

Cíl aktivity

Primárním cílem projektového dne, respektive třech dnů, bylo získat další finanční prostředky na podporu činnosti našeho školního parlamentu. Sekundárními cíli bylo aktivovat jednak členy školního parlamentu k zorganizování celoškolního projektu, zapojit do něj další aktéry školy (spolužáky, učitele), ale také rodičovskou veřejnost a především, naučit se péct medové perníčky!   

Cílová skupina

Členové žákovského parlamentu, další vybraní žáci školy v rámci zájmové skupiny, vybraní učitelé, koordinátorky školního parlamentu, zájemci z řad rodičovské veřejnosti.

Časová dotace

3 dny (pečení perníčků, zdobení perníčků, prodej perníčků).

Rozvíjené podnikavých dovedností

Zásadním předpokladem celého projektu bylo zejména úvodní rozdělení jednotlivých rolí pro realizaci a rozplánování jednotlivých aktivit. Žáci tak rozvíjeli dovednost práce v týmu. Vzhledem k tomu, že šlo jak o pečení, tak také o následné zdobení a prodej, museli žáci zvládnout velmi dobře celý projekt naplánovat a časově zkoordinovat. Během každého kroku projektu se řešily návrhy jednotlivých členů parlamentu, probíhala diskuze, byly vyjadřovány nejrůznější nápady a vše bylo průběžně diskutováno a flexibilně přizpůsobeno aktuálním podmínkám. Žáci tak rozvíjeli dovednost naslouchání názorům jiných a museli být schopni svůj názor nejen vyjádřit, ale také prosadit. Žáci pochopitelně rozvíjeli i kreativní dovednosti a to zejména během zdobení perníčků. Naučili se také, že naplánovaná aktivita se s ohledem na podmínky musí přizpůsobovat okolnostem, tedy rozvíjeli schopnost řešit problémy, které se během realizace objevovaly. 

Pomůcky

Kuchyňské pomůcky a náčiní, suroviny pro výrobu perníčků, např. cukrová poleva, med, mouka, tuk, koření, cukr, vejce, aj., zdobička na perníčky, váleček, prkénka, plechy, pečící papír, trouba (zajištěno ve školní jídelně).  
 


Než jsme začali tvořit

Jak už bylo řečeno v úvodu, naším hlavním cílem bylo získat finanční prostředky na rozvoj činnosti školního parlamentu a tomuto hlavnímu cíli jsme přizpůsobili další dílčí cíle. Na začátku probíhala široká diskuze, padaly četné návrhy, diskutovalo se o schůdných cestách i o co nejméně komplikovaných řešeních.
 

Vznikly jednotlivé minitýmy, které se věnovaly dílčím činnostem projektu a ty poté navzájem spolupracovaly. Pochopitelně určitým “skrytým”, ale velmi významným cílem bylo naučit se perníčky upéct, ozdobit a následně úspěšně prodat!
 


Jdeme na to

Následujícími slovy fázi realizace projektu charakterizovali samotní žáci, resp. členové školního parlamentu: “Vzhledem k tomu, že máme ve školním parlamentu velmi ambiciózní lidi, rozhodli jsme se, že dalším cílem, kterého chceme dosáhnout, je vydělat si nějaké peníze, abychom mohli pořádat akce. Blížily se Vánoce a nás napadlo, že upečeme perníky a zkusíme je prodat žákům a učitelům naší školy. Chtěli jsme, aby naše perníky vypadaly a chutnaly dobře, proto jsme si pozvali na pomoc i rodiče a další veřejnost, např. paní Pechalovou z Hrušovan, která se pečením perníčků zabývá u dobře to umí!”
 

S přípravou těsta nám pomohly paní učitelky, na nás bylo vyválet těsto a vykrájet. Upéct perníky nám pomohly paní kuchařky v naší jídelně. Poté, co byly perníky upečeny, jsme je nazdobili pod vedením paní Pechalové, která nám ukázala, jak ušlehat sníh a pomohla nám s různými technikami zdobení. Nakonec jsme všechny perníky prodali a splnili jsme náš cíl (členové školního parlamentu).
 


Co se nám podařilo

  • Předně se žákům školního parlamentu podařilo splnit hlavní cíl projektu - získali finanční prostředky na další činnost parlamentu, který u nás ve škole funguje už několik let.
  • Žáci postupně zjišťovali, jak důležitá a pro zdárný průběh projektu naprosto klíčová je práce v týmu.
  • Pochopili, že sice musí občas udělat nějaký ústupek, ale ten je nutné chápat v souvislosti s dosažením hlavního cíle.
     


A co se podařilo opravdu “hmatatelně”? Naučili se vyrábět perníčky, které nakonec nejenže krásně vypadaly, ale také skvěle chutnaly! A to potvrdili nejen spolužáci, ale také učitelé naší školy! 
 
Žáci si zapojení do projektu uvědomovali, že organizace a realizace je opravdu velmi náročná a to především na čas a jeho přesnou a důslednou organizaci.Dobrá rada

Když jsem se na “dobrou radu” ptal přímo členů parlamentu, kteří se projektu zúčastnili, většinou se shodovali v tom, že je potřeba celou akci fakt pořádně naplánovat a domluvit předem i zdánlivé maličkosti a předně: mít na své straně paní kuchařky je polovinou celého úspěchu!
 

Další materiály