Zpět

Vyprávěj příběh pomocí Lega, Dům dětí a mládeže Blansko

... a rozhýbejte je bez motoru.
 


P-koordinátor

Jakub Kostka, Dům dětí a mláděže Blansko


Cíl aktivity

Cílem je rozvíjení spolupráce ve skupině, kooperace, rozvíjení tvořivosti, seznámení se s novou technologií.

Cílová skupina

1. i 2. stupeň ZŠ

Časová dotace

Ideálně 1 - 2 hodiny.

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Spolupráce, kreativita, prototypování, řízení projektu.

Pomůcky

Lego classic, mobilní telefon s držákem, aplikace Stop Motion Studio.

 

Než jsme začali tvořit

Než jsme začali tvořit, řekli jsme si, co nás čeká, ujasnili jsme si, jaký příběh chceme vyprávět. Co chceme v příběhu odehrát, ukázat. Je možné snažit se vyjádřit běžné situace, nebo se zamýšlet nad tím, co by kdyby.
 

Jdeme na to

Žáci měli 1 minutu na sepsání scénáře příběhu, dalších cca 45 minut stavěli jednotlivé stavby (součásti příběhu). V následující půl hodině probíhalo samotné natáčení příběhu, který krok za krokem fotili a vzniklo tak Stop Motion Video.
 
 

 

Co se nám podařilo 

Podařilo se rozdělení jednotlivých prací, v průběhu akce se vyprofilovaly jednotlivé funkce: scénáristé, stavitelé, režiséři, kameramani. Bylo důležité kooperovat jednotlivé kroky, v týmu vzájemně spolupracovat, aby na sebe jednotlivé činnosti navazovaly. Žáci se naučili ovládat jednoduchou mobilní aplikaci, včetně například přidávání zvukových efektů. Výsledkem byly různé příběhy.
 

Variace

Využít širší spektrum stavebnic, vytvořit kulisy příběhu z jiných materiálů.

Podněty pro reflexi žáků

V reflexi jsme se zamysleli nad tím, jak je důležitá trpělivost, posloupnost jednotlivých kroků, udržení koncentrace po celou dobu.
 

Dobrá rada

Stanovit si pro aktivitu prostor, který bude dobře dostupný všem, aby nedocházelo k posouvání kamery. Nesnažit se dětem radit. Nechejte to na nich, budou pak mít větší radost.
 

Další materiály