Zpět

Hudbou a fyzikou k lepší náladě, ScioŠkola Brno

Rozvoj podnikavých dovedností a muzicírování.

Žáci se rozhodli vyrobit jednoduché hudební nástroje (bicí, dechové, strunné), které budou sloužit pro ukázky fyzikálních principů hudby a uspořádají s nimi různá hudební vystoupení pro spolužáky a pro veřejnost. Nástroje tak budou využity jako učební pomůcka, s jejichž pomocí budou žáci vyučovat veřejnost i své spolužáky. Při výrobě hudebních nástrojů i tvorbě výukového a hudebního programu žáci spolupracovali s pedagogickým lyceem – střední ScioŠkolou v Praze.
 


Škola

Kontakt na P-koordinátora

Cíl aktivity

Cílem bylo vytvořit hudební nástroje, získat poznatky o fyzikálních principech zvuku, zjistit podrobnosti o původu nástrojů a možnosti jejich použití a získat pomůcky pro další výuku.
Podařilo se nám vytvořit vzdělávací program kombinující hudební produkci a informace fyzikálního charakteru.
Uspořádali jsme několik veřejných vystoupení. Šíříme naše poznatky, dobrou náladu a děláme lidem radost.

Délka aktivity

2 měsíce

Kdo byl zapojený

žáci 7. 9. tříd


Co bylo naším záměrem

Cílem bylo vytvořit 5 hudebních nástrojů, které budou uloženy ve škole. V procesu výroby jsme získali informace o jejich původu i fyzikálním principu fungování. Hudební nástroje chceme dál používat v hodinách hudební výchovy, dílen či v naší školní kapele.


Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Napadlo nás všechny tyto problémy spojit dohromady a v rámci fyziky získat poznatky o principech týkajících se zvuku a zároveň vytvořit jednoduché hudební nástroje, jaké mají třeba domorodci v Africe či Austrálii. Kromě toho, že získáme poznatky, měli jsme v plánu vytvořit i způsob, jak je předat dál – nejvíce našim spolužákům ve škole a později i veřejnosti. Uspořádali jsme i představení s našimi nástroji, které propojilo informace o šíření zvuku, naše znalosti o tom, z které části země konkrétní nástroj pochází, a to vše propojeno s hudebním zážitkem.

Na začátku jsme zjišťovali, jaké nástroje budeme vyrábět, sháněli jsme návod na jejich výrobu. Rozhodli jsme se pro didgeridoo a bubínky (djembe). Sehnali jsme si pána, externího lektora, který nám pomohl s výrobou bubínků.

Seznam materiálu jsme měli hotový počátkem června. Jednalo se hlavně o nákup překližky, spojovacího materiálu a barev. Některé věci nám přinesl náš lektor.

Vzhledem k tomu, že žáci střední školy, pedagogického lycea, kteří nám měli při tvorbě vzdělávacího programu pomáhat, měli ještě jiné aktivity koncem roku, probíhala spolupráce většinou konzultacemi přes internet a měli jsme jen jedno setkání. Dohodli jsme se ale, že na spolupráci navážeme v příštím školním roce.

Naše cíle, které jsme si nastavily byly splněny.

V polovině června jsme měli připraveno vystoupení včetně popisu principu fungování.  

Uspořádali jsme prezentaci pro spolužáky ve škole a následně před školou pro veřejnost.

Při výrobě nám pomohl externí lektor, který nám poskytl informace o tradičním postupu a jeho moderní náhradě.


Z čeho nemít zbytečné obavy

Administrace miniprojektu byla překvapivě jednoduchá a současně naučila školní děti – žáky a vlastně tak trochu i kolegy pracovat s rozpočtem. Druhou obavu jsme měli z toho, co se stane, když se věci budou dít jinak. Nestalo se nic. Původní plán byl o dost velkolepější, plánovali jsme cestovat po městě nebo alespoň chodit po školách, což se nakonec nezdařilo. Velké oči nestačí a důležité je přizpůsobit se okolnostem. I to se dá v pohodě zvládnout.


Na co jsme pyšní

Kajony jsou dodnes ve škole. Nedělali jsme projekt pro projekt, ale kromě toho, že jsme se všichni celkem dost naučili, skutečně „něco“ vzniklo. Vtěsnat nový projekt do relativně nabitého roku nebylo úplně jednoduché, ale nakonec si jej všichni realizátoři vzali za svůj a dobrá věc se podařila.


Co bylo oproti plánu jinak

Projekt jsme časově nestihli podle plánu vzhledem k dalším školním aktivitám a taky se nám nepodařilo tolik spolupracovat se střední školou, jak bychom chtěli. Naopak nám hodně pomohl lektor, který s námi nástroje připravoval.

Vzdělávací program byl vytvořen, ovšem jednalo se částečně o improvizaci a formální přenositelnou prezentaci je třeba ještě dopracovat zejména z důvodu časové tísně.

Realizovali jsme pouze dvě vystoupení, ale rádi bychom vyjeli i do jiného města nebo šli koncertovat například na jinou škol. To se nám třeba podaří v příštím školním roce.
 

Co bychom příště udělali jinak a proč

Příště bychom si dali víc času na přípravu. Chyběl nám větší prostor na debatu se žáky. Zároveň v souběhu s jinými školními projekty trvalo o něco déle se dobře namotivovat. Nakonec jsme vše zvládli. Větší pozor si příště určitě dáme na přípravnou plánovací fázi, aby nám došlo, že spoustu super nápadů, které vznikly při brainstormingu taky musí někdo (žáci a jejich průvodci) udělat.


Co jsme se naučili

Nejtěžší bylo dohodnout se, co budeme dělat a jak dál postupovat. Naučili jsme se, že je třeba plánovat časové rezervy. S partnery je třeba komunikovat. Bavilo nás vyrábět a shánět nové informace a zároveň se něco dozvědět o hudbě. Procvičili jsme si schopnosti prezentace jak před spolužáky, tak před cizími lidmi.


Propagace

Projekt jsme představili na nástěnce ve škole a ústně rodičům. Dále na facebooku a na webu školy – https://brno.scioskola.cz/2533/jak-jsme-delali-hudbu

Další materiály