Zpět

Hurá do zahrady! ZŠ TGM Čejkovice

Naučte se poznávat stromy díky mininaučné stezce na školní zahradě.
Hurá do zahrady! ZŠ TGM Čejkovice
Škola
Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice

P-program
Ekoškola

Kontakt na garanta
Stanislav Kalužík
E-mail: kaluzik@zstgmcejkovice.cz

Cíl aktivity

Vytvoříme mininaučnou stezku, která bude mít 20 poznávacích tabulek k druhům dřevin vysazených ve školní zahradě a představíme ji spolužákům i veřejnosti na Zahradní slavnosti v listopadu 2022.


Délka aktivity
Květen 2022 – prosinec 2022

Kdo byl zapojený
Do projektu byli zapojeni žáci z Ekotýmu, ale měli příležitost se do něj zapojit všichni žáci ve vyučovacích hodinách, kde si povídali o tématu školní zahrady.

Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Při vymýšlení nového prvku do školní zahrady jsme pracovali s tématem Biodiverzita na naší školní zahradě. Využili jsme analýzu z předchozého období, kdy jsme napříč třídami zjišťovali, jak lépe využít školní zahradu co by venkovní učebnu. Pomocí aplikace Formulář jsme sesbírali informace od učitelů. S těmito daty jsme seznámili vedení školy a žákovský parlament a podali žádost do Grantysu na miniprojekt Hurá do zahrady. V květnu jsme sestavili plán činností a časový harmonogram, co kdy budeme realizovat a kdo nám s tím pomůže. Během září jsme prodiskutovali jednotlivé aktivity. Prošli jsme si, co máme už nachystané a co musíme ještě dokončit. Stanovili jsme si datum Zahradní slavnosti, kde jednotlivé prvky představíme a jakým způsobem. V říjnu jsme se pustili do uskutečňování naplánovaného (itinerář, instalace cedulek a výroby kvízové tabule). Akci jsme propagovali ve škole a v obecním zpravodaji. Oslovili jsme organizace při realizaci této akce (Sonnentor, školní jídelnu, obecní úřad a Hnutí Brontosaurus).


 


Co bylo jinak
Ačkoliv se nám závěrečná akce projektu Zahradní slavnost vydařila a vše proběhlo dle plánu, tak jsem z ní byli mírně zklamaní. Organizace akce byla velmi náročná a kvůli nepřízni počasí (pršelo), přišlo jen málo lidí (okolo 50), původně jsme čekali o dost víc.

Co bychom příště udělali jinak a proč
Snažili bychom se více zapojit ostatní spolužáky mimo Ekotým i další dobrovolníky.


Jak si TO dál žije svým životem

Byli bychom rádi, kdyby se námi vymyšlené a realizované prvky nadále využívaly žáky školy pro účely jejich vzdělávání. Všichni se budeme snažit je udržovat a pečovat o ně s největší úctou. Údržba budou obstarávat samotní žáci ve vyučovacích hodinách (pracovní činnosti) nebo i nad rámec vyučování. Případné udržovací práce budou financovány z provozních peněz školy. Jde o náklady na nátěry či obnovu cedulek.
 

Shrnutí pedagoga

Miniprojekt Hurá do zahrady se stal výzvou, jak zapojit žáky a členy Ekotýmu do dění ve školní zahradě. Dlouhodobě se věnuji školní zahradě a vizi přírodní učebny, kam budou rádi mířit nejen žáci, ale i kolegové se svými vyučovacími hodinami. V současnosti, kdy je školní zahrada volně otevřená i pro veřejnost, se jeví provedení miniprojektu jako příležitost ukázat, co žáci dovedou realizovat. Vzniklé vzdělávací prvky vytvořené žáky zatraktivní tento prostor pro výuku i relaxaci. Mile jsem byl překvapen zájmem žáků a kolegů, kteří se podíleli na uskutečnění zvolených aktivit. Zahradní slavnosti se zúčastnili i žáci - členové Ekotýmu, kteří již ukončili školní docházku a přišli se podívat na završení miniprojektu. Zvládli jsme zapojení místních firem (Sonnentor) a navázali spolupráci s Hnutím Brontosaurus. Miniprojekt obohatí výuku přírodovědy na 1.stupni a přírodopisu na 2.stupni. Dané prvky lze začlenit i do výuky zeměpisu a údržba bude součástí vyučovacího předmětu Člověk a svět práce (pracovních činností). Členové Ekotýmu si vyzkoušeli převzít odpovědnost za realizaci svých nápadů, vidět úspěch a výsledek své aktivity. Dokázali propojit získané vědomosti s praktickou prací na miniprojektu a být takovým místním „hybatelem změn“.

Další materiály