Zpět

Týmové role podle Belbina

Zkuste nástroj pro mapování týmových rolí vašich žáků.Stalo se vám někdy, že v dobré víře zapojíte do své výuky skupinovou práci nebo umožníte žákům realizovat jejich nápad prostřednictvím většího projektu a ona ta spolupráce začne váznout. Výsledek vašeho záměru, kterým je posílení kompetence spolupráce a hledání společného řešení, může v závěrečné reflexi se žáky ukázat, že se v jedné skupině mohla sejít převaha inovátorů a specialistů, ale žádný usměrňovač a realizátor. A vy přemýšlíte, jak tedy na to jinak?

 

O čem je tu řeč?


„Tým není parta lidí s různými názvy pracovních pozic, ale souhrn jednotlivců, z nichž každý má svou roli, kterou ostatní vnímají a uznávají. Členové týmu vyhledávají určité role a jejich výkon je perfektní v těch, které jsou jim nejvíce přirozené.“

                                                                                                                                                                           Dr. R. M. Belbin
 

Zkuste se žáky zmapovat pomocí Belbinova testu, k jaké týmové roli ten který žák na základě své povahy a postoje nejvíce inklinuje.
 

Belbin definuje celkem 9 rolí


Inovátor (Plant)
Vyhledávač zdrojů (Resource investigator)
Koordinátor (Co-ordinator)
Usměrňovač (Shaper)
Monitor vyhodnocovač
(Monitor evaluator)
Týmový pracovník (Teamworker)
Realizátor (Implementer)
Kompletovač finišer (Completer finisher)
Specialista (Specialist)

 

Ukázalo se, že projevy chování jednotlivých rolí jsou nezbytné pro celkovou úspěšnost a funkčnost týmu. Klíčem je tedy rovnováha mezi rolemi.

Co se tím myslí?

 


Tak například:


Inovátor může mít neobvyklé nápady nebo být zapomnětlivý
Vyhledávač zdrojů může zapomenout sledovat cíl
Monitor vyhodnocovač může být příliš kritický a pomalu postupovat k cíli
Koordinátor přes samé delegování může zapomenout pracovat
Realizátor může hájit své plány, kterých se nedokáže vzdát ve prospěch pozitivních změn
Kompletovač finišer může být obviněn z extrémního perfekcionismu
Týmový pracovník může být nerozhodný, když je třeba udělat nepopulární rozhodnutí
Usměrňovač riskuje agresivitu při pokusech donutit tým k tomu, aby se věci pohnuly
Specialista může mít tendenci zaměřovat se pouze na oblasti související s jeho odborností

Další materiály