Zpět

Burza TEENS aneb cesta k pomoci, SVČ Lužánky

Když se mladí rozhodnou uspořádat svoji burzu a ještě s dobrým úmyslem.
 P-koordinátorka

Miroslava Dančáková, Středisko volného času Lužánky

Cíl aktivity 

Cílem aktivity bylo zapojit lužánecké teenagery do akce s dlouholetou tradicí, která však potřebovala nějakou změnu v provedení. Oslovili jsme teenagery z různých kroužků i veřejnost o pomoc.

Cílová skupina

12+

Časová dotace

Příprava 10 hodin, realizace 7 hodin.

Rozvíjené podnikavé dovednosti

  • uvědomění si příležitosti - možnost prodat nebo vyměnit své nepotřebné věci
  • etické a udržitelné myšlení - vnesení charitativního prvku - podpora zvířecího útulku, vytvoření, koutku s kasičkou, kam mohli všichni přispět, prodej vlastnoručně připraveného občerstvení - zisk byl věnován na útulek
  • mobilizace druhých - přesvědčit kamarády, aby do toho šli se mnou, vytvoření vlastního letáku, sdílení veřejnosti
  • finanční a ekonomická gramotnost - vytvoření strategie prodeje na vlastním stánku, sledování vývoje u okolních stánků, konkurence apod.
  • plánování a řízení - jak ozvláštnit již zaběhlou akci, jaké prvky mohou být inovativní
  • spolupráce s ostatními - příprava doprovodného programu - kreativní kout - malování hennou, pletení náramků přátelství, hudební produkce
  • učení se ze zkušenosti - jak se naše snažení odrazilo na úspěchu či neúspěchu akce
     

Než jsme začali tvořit 


Nápad vznikl na základě zkušenosti z minulého ročníku burzy, kdy se do prodeje na stáncích neplánovaně zapojovaly děti prodávajících. Proto jsme letos oslovili teenagery z kroužků, že si mohou na burze vytvořit vlastní sekci.
 

 

Asi 3x jsme se sešli na organizační schůzce. Na první se domluvili, kdo udělá leták, jaké aktivity by mohly burzu doplnit, abychom přilákali další zájemce. Jedna dívka, která pracuje jako dobrovolnice v útulku pro zvířata, navrhla i možnost vytvořit charitativní sbírku. 


Jdeme na to 

Jádro připravující celou akci tvořilo asi 6 dívek, které si mezi sebou rozdělily vymyšlené úkoly. Jedna vytvořila leták, na další schůzce se dívky domluvily na realizaci sbírky pro útulek, dohodly se, která co upeče apod. Další dvě komunikovaly s majitelkou útulku, získaly kasičku a reklamní obrázky.
 
 

 

Co se nám podařilo 

Podařilo se nám vymyslet zajímavý koncept burzy, na kterou se přihlásilo celkem 16 teenagerů. Přímo na akci vládla pohodová a milá atmosféra. Užasné byly i reakce na sbírku, většina účastníků i návštěvníků přispěla. Zklamáním naopak byla menší účast ze strany návštěvníků burzy.
 

Zkoušeli jsme si udělat malou zpětnou vazbu, co mohlo tuto malou návštěvnost způsobit. Dívky se shodly na tom, že podcenily propagaci na sociálních sítích. Že si myslely, “že se to udělá za ně”.
 

Další materiály