Zpět

Kachnovaná, ZŠ Ježek bez klece

Zvedněte žáky ze židlí a podpořte u nich spolupráci a rychlé strategické plánování.
P-koordinátorka

Tereza Mrhálková, ZŠ Ježek bez klece

Cíl aktivity

Podpořit u žáků vystoupení ze zaběhlého uvažování, hledat nová a funkční řešení problémů.

Cílová skupina

Žáci 2. stupně (vhodné i pro střední školu).

Časová dotace

45 - 60 minut

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Spolupráce s ostatními, učení se ze zkušenosti, kreativita.

Pomůcky

Židle pro každého účastníka + 1 navíc, velký papír k zaznamenávání času.

 

Než jsme začali tvořit

Tuto aktivitu je vhodné zařadit před nějakým větším projektem, kdy potřebujete, aby si účastníci na sebe naladili. Kromě podpoření spolupráce má tato aktivita účastníkům pomoci hledat jiná řešení, myslet jinak, nepoužívat tradiční řešení.
 


Jdeme na to 

Společně s účastníky připravíme prostor pro naši aktivitu. Vhodný je větší volný prostor bez lavic. My jsme zvolili tělocvičnu. Každý účastník si přinesl svou vlastní židli a stejně tak si ji přinese organizátor, který pak bude mít roli kachny. Účastníci si rozmístí své židle nahodile v prostoru. Je potřeba, aby byl mezi židlemi dostatečný prostor pro projití. Jedna židle zůstává volná. Židle nesmí být v kruhu.

Jakmile jsou židle rozmístěny a účastníci na nich sedí, mohou dostat pokyny od organizátora akce, který stojí co nejdál od volné židle. Ty mohou být zadány např. takto: 

“Vítám vás na mistrovství světa v kachnované. Vy teď tvoříte společně jeden tým, jeho úkolem je udržet kachnu co nejdéle v letu. Kachna chce co nejdříve přistát na volné židli. Vaším úkolem tedy je, zabránit kachně, aby na volné židli přistála. Kachnovaná má svá pravidla. Jakmile kachna vyletí, tak tým nesmí mluvit. Pokud se někdo zvedne ze své židle (stačí i jen drobné odlepení od sedátka), tak si na ni nesmí sednout zpět, musí si sednout na jinou židli. Kachně nesmíte fyzicky bránit (dotýkat se kachny je zakázáno). Domlouvat se můžete pouze před tím, než kachna vyletí. Jakmile jste připraveni, můžete dát pokyn ke startu kachny.” 
 

Jakmile účastníci dají pokyn ke startu, z organizátora se stává kachna, která se velmi hlasitě projevuje, zapíná stopky a klidným tempem míří k prázdné židli. Sedá si na nejbližší uvolněnou židli. Jakmile dosedne, zastaví stopky. Výsledný čas zapíše na připravenou výsledkovou listinu.
 
Ze začátku jsou časy velmi krátké. Většinou tým volí stále stejnou strategii.

Mezi každým dalším vzlétnutím kachny má tým prostor pro domluvení nové strategie. Zpočátku organizátor do jejich domluvy nijak nezasahuje. Teprve později, když vidí, že tým ztrácí motivaci pro hru, může vstoupit s pomocí, nasměrováním pomocí otázek, např.: “Co se dělo, když to fungovalo? Co nefunguje? Neopakujete stále stejnou strategii? Jak by to šlo jinak?” apod.
 
Jakmile účastníci přijdou na vhodnou strategii, čas se významně prodlouží. 
 

Co se nám podařilo

Při této aktivitě si účastníci uvědomí, jak často si zvolíme jednu strategii, kterou pak už máme tendenci jen drobně obměňovat, nebo dokonce zklouzáváme k tomu, že se obviňujeme z toho, že to neděláme dobře, nebo se vyberou pouze někteří, kteří mají nějaký úkol a ostatní jen přihlíží. Tato aktivita ukazuje, že všichni jsou důležití a že bez zapojení všech nejde vyhrát. Také to, jak je důležité se zastavit a podívat se na situaci úplně jinak a hledat zcela nové řešení. 
 

Je důležité, aby organizátor dobře vnímal dynamiku skupiny. Zasahoval, co nejméně, ale v pravý  okamžik. Účastníci mají často tendenci přicházet se spoustou nápadů, ale pak vlastně realizují jen jeden. Povzbudit je ve zkoušení. Příliš dlouhé domlouvání ukončit výzvou k akci. 
 


Variace

Vhodné i jako třídnická hodina, nebo jako aktivita pro nové kolektivy


Podněty pro reflexi žáků

Po skončení je dobré si udělat krátkou reflexi: např. “Jak se teď cítíte?” “Co vám nejvíc pomohlo?” 
 

Dobrá rada 

Můžete to zkusit i se svými kolegy.
 

Další materiály