Zpět

Vydat se svou cestou

Postřehy pedagogů z pobytového programu Svou cestou.

Cest a možností, jak rozvíjet u žáků podnikavost a akčnost, je opravdu hodně. Je možné postupně po krocích společně pracovat v průběhu celého roku na rozsáhlejším projektu, realizovat jednorázové akce zaměřené na podporu dílčích potřebných kompetencí či se žáky vyrazit na intenzivní pobytový program SVOU CESTOU.
 

V pětidenním pobytovém programu Svou cestou je zkombinována finanční gramotnost, udržitelnost, strategické a kritické myšlení, rozvoj měkkých dovedností (neboli Soft skills). Žáky čeká samostatné plánování a rozhodování, práce v týmu, diskuze, ověřování zdrojů informací, simulační i kreativní aktivity a další a další témata.

Jaké jsou reakce učitelů, kteří se svými žáky program absolvovali?
Své postřehy a hodnocení pro nás sepsali pedagogové ze škol:

Ing. Martin Svoboda, DiS., MBA (dále zkratka MS), Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Mgr. Jitka Švecová (dále zkratka ), Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
 

Programu se zúčastnili žáci kterých ročníků?

 • MS: 2. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač – programování CNC strojů
 • : kvinty gymnázia
   

Naplnil program vaše očekávání?

 • MS: „Ano, jako koordinátor podnikavosti vyhledávám pro žáky aktivity, které podpoří jejich podnikavé myšlení. Díky tomuto programu si žáci osvojili důležité kompetence pro život atraktivním způsobem.“
 • : „Ano, líbila se mi propojenost různých oblastí, studenti museli zvažovat problémy po praktické stránce, což je pro studenty převážně teoretických předmětů důležité. Podnikavost v nejširším slova smyslu je a bude klíčová schopnost pro smysluplné zapojení se do profesního a veřejného života.“
   

Co bylo podle vás pro žáky největším přínosem a proč?

 • MS: „Vhodná kombinace sportovně-kreativních aktivit v návaznosti na výuku finanční gramotnosti. Rozvoj kreativního myšlení v propojení podnikavých kompetencí žáka. Žák si osvojil a vyzkoušel tyto dovednosti: práce s problémem a proaktivní řešení v návaznosti na silné a slabé stránky, práce v týmu a naslouchat druhým, tvorba rolí a plánování aktivit a stanovení cílů, efektivní práce v návaznosti na win-win strategii a další rozvoj soft skills apod.“
 • : „Spolupráce (i s lidmi, se kterými si do té doby neměli co říci), protože to je něco, bez čeho se nejen v profesním životě prostě neobejdou.“
 

Co se žáci v rámci programu naučili?

 • MS: „Žáci se naučili a osvojili problematiku těchto oblastí: finanční gramotnost, udržitelný rozvoj, strategické a kritické myšlení a další ‚měkké dovednosti‘ v návaznosti na týmovou práci.“
 • : „Uvědomili si, že každý má své silné a slabší stránky a že v týmu je důležité, aby každý zastával pozici, ve které je silný v kramflecích – pak je spolupráce efektivní.“
 

Co na programu oceňujete vy jako pedagogové?

 • MS: „Atraktivní přístup a podpora výuky z pohledu praxe. Nové metody výuky, které se dají použít v teoretické výuce. Poznání osobnosti žáků v jiném než školském prostředí a s tím i možnost vylepšení sociálních vazeb ve třídě. Networking.“
 • : „Mně se líbilo, jak studenti plnili úkoly i přes velmi nepříznivé počasí, díky čemuž si uvědomili, že situace, kdy budu řešit různé problémy, mohou být velmi komplikované, nepřehledné a limitující, a přesto musí dojít k nějakému výsledku. Život jim prostě nebude nabízet ideální podmínky.“
 

Co na programu ocenili vaši žáci?

 • MS: „Týdenní pobyt a výuku mimo školu. Společné aktivity, kterých se zúčastnili. Program na výuku finanční gramotnosti a nový přístup k výuce. Propojení s jinou školou. Stravování a také volno.“
 • : „Většina oceňovala, že hlavně u posledního velkého úkolu opravdu spolupracovala celá třída. Různé studenty bavily různé aktivity. Taky ocenili čas strávený spolu po dlouhé covidové izolaci.“
 

Které kompetence jste u žáků díky absolvování programu mohli rozvíjet?

(k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, k podnikavosti, pracovní či k pracovnímu uplatnění, matematická, digitální)

 • MS: „Všechny.“
 • : „Myslím, že byly rozvíjeny všechny tyto kompetence, nejvíce asi komunikativní a k řešení problémů.“
 

Vyzkoušeli jste nebo máte v plánu vyzkoušet některé aktivity i ve škole v rámci výuky?

 • MS: „Ano. Využíváme kreativní aktivity ve výuce. Hlavně příklad na podporu výuky ve finanční gramotnosti.“
 • : „Spíše metody – hraní rolí bylo hodně zajímavé.“
 

Proč byste program doporučili, případně nedoporučili dalším školním skupinám?

 • MS: „Vhodná aktivita pro žáky na podporu výuky. Kombinace zábavy, odbornosti a sociálních vazeb pro žáky. Ideální doplnění výuky pro školy.“
 • : „Velký přínos programu vidím v komunikaci mezi studenty, museli se dohodnout, vypořádat se s námitkami, přijmout názor většiny a přizpůsobit se týmu, pokud byl jejich názor menšinový. Také se zamýšleli nad projekty, které jsou prospěšné pro společnost, nejen pro ně samé. Je dobře si uvědomit, že své schopnosti mohou použít i pro veřejný zájem.“

 

Další materiály