Zpět

Loutkové divadlo, ZŠMK Strážnice

Obnovme tradici loutkového divadla v naší škole!
Loutkové divadlo, ZŠMK Strážnice

Škola

P-program

Extratřída

Kontakt na garantku

Mgr. Monika Stoláriková
E-mail: monika.stolarikova@zsmkstr.cz

Cíl aktivity

Cílem projektu bylo obnovit na základní škole tradici loutkového divadla. S žáky 7.B kompletně vytvořit divadelní představení od scénáře, přes návrh kulis až po secvičení loutkového představení a uspořádání několika repríz pro žáky naší školy i veřejnost.

Délka aktivity

únor – květen 2023

Kdo byl aktivně zapojený

Žáci 7.B.

Co bylo naším záměrem

Naším záměrem bylo obnovit loutkové divadlo a připravit loutkové představení pro žáky naší školy i veřejnost. Do budoucna pak využívat loutkové divadlo pro obohacení a zpestření výuky. Také bychom rádi založili dramatický kroužek, který by mohl loutkové divadlo také používat.
 

Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Nejprve jsme se rozhodli, jaké představení chceme sehrát. Vybrali jsme Perníkovou chaloupku, kterou jsme ale časově umístili do současnosti. Sepsali jsme scénář a dle něj vybrali, jaké maňásky bude třeba zakoupit. Navrhli jsme kulisy a vymysleli jejich technické řešení. Po přípravě kulis a zakoupení loutek jsme začali divadelní představení secvičovat. Abychom mohli představení propagovat, vytvořili jsme také plakátek.


Na co jsme pyšní

Na naše představení přišlo velké množství diváku. Podle dlouhého potlesku a taky ohlasu diváků víme, že se jim představení velmi líbilo.

Co bylo oproti plánu jinak

Při přípravách scény jsme narazili na pár technických problémů - např. jak uchytit velké plátno a přes něj měnit pozadí, jak a z čeho vyrobit chaloupku, aby se s ní snadno manipulovalo a část děje se mohlo odehrát uvnitř. Také jsme chtěli mít na scéně opravdový strom, ze kterého děti uvidí světýlko, ten nám nakonec vyrobil ochotný tatínek ze skutečného stromku.
 

Jak si TO dál žije svým životem

Maňásci byli zapsáni do kabinetní sbírky školy, bude o ně tedy dobře postaráno. Při plánování a přípravě dalších divadelních představení třeba členy dramatického kroužku, již nebudou další náklady tak velké, jelikož budou moci využít tohoto loutkového divadla.

Co jsme se naučili

Zjistili jsme, že naplánovat celé představení je složitější, než se zdá a k realizaci je dlouhá cesta. Také jsme se spolužáky zlepšili vzájemnou komunikaci, která někdy drhla, někdy se vyostřila, ale vždy jsme nakonec dospěli ke kompromisu.

Propagace

Instagram
https://www.instagram.com/_.extra.trida_7.b/

Zpravodaj města Strážnice Strážničan (6/2023)
https://www.straznice-mesto.cz/rocnik-2023/ds-1390/archiv=0
 

Další materiály