Zpět

Nový Boston, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Zapeklitý úkol pro Ekotým, jak vyřešit letitý problém s nepořádkem na prostranství před školou, který se nelíbí ani místním obyvatelům.
Nový Boston, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Škola
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace

P-program
Ekoškola

Kontakt na garanta
Iva Bednářová Mlaskačová
E-mail: bednarova.mlaskacova@soubosonohy.cz

Cíl aktivity
Pan ředitel nás oslovil, zda bychom se v rámci ekotýmu nezamysleli nad tím, jak zlepšit prostředí naší školy, konkrétně prostor autobusové zastávky před školou, kde často postávají kuřáci a znečišťují okolí nedopalky, plivanci a odpadky. Toto místo se již mnohokrát uklízelo, ale jeho stav je během pár dní stejný jako před úklidem.
Rozhodli jsme se proto oslovit naše spolužáky, zaměstnance školy, ale také obyvatele Bosonoh, a ptát se jich, zda mají nějaký nápad, jak toto prostředí zlepšit. Cílem projektu je vytvořit dotazník a získat z něj odpovědi co nejšiřší škály zdejších respondentů. Abychom se k obyvatelům lépe dostali a měli prostor pro diskuzi, rádi bychom uspořádali společnou akci.

Délka aktivity
Leden 2023 – květen 2023
 

Kdo byl zapojený
Do projektu se kromě našeho pětičlenného ekotýmu zapojila také školská rada, domovní rada, vedení a zaměstnanci školy. Podařilo se nám přizvat také vedení Bosonoh a širokou veřejnost.

Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Miniprojekt se zrodil  tak, že jsme si na intru povídali o tom, že pro školu není dobrou vizitkou prostranství před ní a přilehlá zastávka MHD. To bylo někdy v říjnu 2022. Chtěli jsme to změnit. Pan ředitel nás podpořil, dal nám důvěru a povzbudil nás, ať jdeme do toho. Utvořili jsme tým (hned v září, když jsme přišli na intr) - pět kamarádů z pokoje. Brzy jsme pochopili, že potřebujeme pomoc dalších lidí. S tvorbou dotazníku nám pomohl pan vychovatel. Koncem ledna jsme měli dotazník hotový. V únoru jsme začali plánovat, že uspořádáme Ekoodpoledne. Dobře víme, že je dobré nabídnout občerstvení a tak jsme se domluvili  s kamarády, že se postarají o občerstvení. K naší akci se připojil i další ekotým. Spolupráce se vyplatila oběma týmům. V březnu proběhlo Ekoodpoledne - připravili jsme si dotazníky v notebooku. Další možností bylo vyplnit dotazník v chytrém mobilu po načtení QR kódu. S respondenty jsme měli možnost o našem problému diskutovat. Mezi návštěvníky byli také senioři, pokud bylo třeba, s vyplněním dotazníku jsme jim pomohli. Bezva bylo, že na naši akci přišel i starosta Bosonoh, pan Martin Černý. Využili jsme jeho přítomnosti a domluvili se, že se zapojíme do dobrovolnické akce Ukliďme Bosonohy. Uklízeli jsme okolí naší školy, přilehlé ulice a zastávky MHD, odkud nejčastěji cestují žáci naší školy. K našemu ekotýmu se připojilo 20 dalších žáků a někteří zaměstnanci školy. Pan starosta zařídil odvoz 20 pytlů odpadků, které jsme sesbírali. V dubnu jsme si shrnuli všechny poznatky, které jsme získali. Zjistili jsme, že při zvelebování zastávky MHD nebudeme sami, podpoří nás kamarádi, zaměstnanci školy, ale i občané z Bosonoh. Senioři z Bosonoh si velmi pochvalovali, že mají možnost účastnit se našich akcí. V červnu jsme využili nabídky informovat o našem miniprojektu na Mysl v akci.
 


Na co jsme pyšní
Na závěr projektu jsme se učili prezentaci na akci Mysl v akci formou pecha kucha, to byly asi nejsilnější okamžiky, kdy jsme museli vystoupit z komfortní zóny. Museli jsme si zjednodušit a vypilovat svou zprávu, museli jsme se koncentrovat a držet se tématu, zamyslet se nad výběrem fotek, aby sledující chápali, co chceme sdělit.  Nahrávali jsme se, abychom slyšeli chyby, jaké děláme. Střídavě jsme měli pocity nadšení a obav, že to nedokážeme. Nikdy dřív jsme nemluvili před tolika lidmi... A ještě sledovat čas. Dokázali jsme to! To byla velká úleva a nadšení, pustit se do nových výzev.

Co bylo oproti plánu jinak
Očekávali jsme, že když do akcí dáme tolik energie, tak se nám to vrátí. Už víme, že přesvědčit naše vrstevníky, aby šli s námi do toho, to je ten nejtěžší úkol. I tak se nám nepodařilo oslovit tolik lidí, jak jsme si mysleli. Sami jsme často bojovali s vlastní leností, nezodpovědností a pak jsme litovali promarněného času. Mnohdy nám oslovení lidé přislíbili spolupráci, ale ta se nekonala.

Jak si TO dál žije svým životem

To, co jsme zjistili v našem dotazníkovém šetření jsme zpracovali do podoby 3D návrhu. Nyní po skončení projektu chceme změny prosadit a pracovat na úpravě prostranství.

Co jsme se naučili

Nejsme lhostejní ke svému okolí, máme aktivní přístup ke všemu, co se děje okolo nás. Uvědomili jsme si svoje silné a slabé stránky, naučili jsme se pracovat v týmu. Měli jsme možnost zlepšovat se v komunikaci v týmu i s ostatními.
 

KOMPETENCE, které si žáci zlepšili
Pohled pedagoga:

Žáci si měli možnost osvojovat podnikavé kompetence.
Ekotým se chytl příležitosti, kdy si mohl vyzkoušet zrealizovat vlastní nápad. Učili se plánování a řízení. Brali na sebe riziko neúspěchu. Pochopili, že cesta k úspěchu je snadnější, když budou spolupracovat s dalšími lidmi. Učili se také z vlastních chyb. Žáci se učili pracovat v týmu, rozdělovali si úkoly podle toho, kdo je v čem dobrý, nacházeli svoje silné i slabé stránky.  Přesvědčili se, že potřebují mít motivaci. Při delších projektech je důležitá vytrvalost. Často odkládali úkoly - prokrastinovali a pak pracovali pod tlakem a litovali, že některé úkoly odkládali. Řešení problému, který si vybrali, bude potřebovat pokračovatele...
Vzhledem k tomu, že ekotým je složen z žáků prvního ročníku, je velký předpoklad, že svoje nově nabyté vědomosti budou mít chuť dále rozvíjet a budou pokračovat ve vlastní realizaci obnovy zastávky MHD.
Nejvíce mě překvapilo, jak těžké pro tým bylo předstoupit před svoje vrstevníky a prezentovat svoji práci. Při závěrečné reflexi žáci hodnotili zkušenost velmi kladně, líbilo se jim setkání s žáky na burze nápadů.

Další materiály