Zpět

Proč trénujeme divergentní myšlení, Prototýpci

Nepochybujte o tom, že kreativita se dá trénovat.


 
Veronika Šancová je lektorkou podnikavosti a kreativním člověkem. Ráda pracuje s dětmi a posouvá startupové skupiny. Se svými svěřenci v Prototýpcích rozbíjí domněnky o tom, že kreativita je čistě vrozená schopnost.
 

Jak uvádí Veronika k tématu NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI,  divergentní (rozbíhavé) myšlení otevírá představivost všem možnostem, zatímco konvergentní (sbíhavé) myšlení nám pomáhá vybírat ty nejlepší nápady.

Více o tom, jak se žáky pomocí jednoduchých technik podporovat divergentní myšlení a tím trénovat generování nápadů, hledání příležitostí a dokázat je proměnit v hodnoty pro ostatní, se od Veroniky dozvíte v inspirativním rozhovoru.
 

Odkaz na článek

Proč trénujeme divergentní myšlení

Další materiály