Zpět

Workshopy s firmami, SŠ technická a ekonomická Brno, Olomoucká

Nebojte se propojovat výuku s technickým myšlením.
 
 
 


P-koordinátor

Cíl aktivity

Propojení teoretické výuky na odborných školách s praxí, zapojení učitelů a žáků vzájemnou interakcí s reálnými příklady. Seberozvoj a využití v rámci trhu práce.

Cílová skupina

17-19 let, žáci SŠ, obor elektro, strojírenství, IT

Časová dotace

Od 2 hodin do 6 hodin.

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Spolupráce, seberealizace, flexibilnost, učení hrou/projektem, různé metody soft skills dovedností, průbojnost a zvýšení zdravé průbojnosti na trhu práce.

Pomůcky

Flipchart, IT technika a software, dle zaměření - komponenty: elektro, polotovary apod.Než jsme začali tvořit

Výhodou pro tyto aktivity je výuka ekonomických předmětů, kde se rozebírá trh práce v návaznosti na zaměřený obor žáků a rozvoj daného odvětví. Důraz je kladen na kariérní postup žáka a sebevzdělávání. Předností jsou také reálné příklady z praxe aplikované do výuky teorie. Díky tomu se žáci chtějí zúčastnit různých aktivit propojených se soukromým sektorem.

 
 
Základem je vysvětlení žákům, co mohou očekávat od workshopů a jaké dovednosti mohou rozvinout.
 


Jdeme na to

Příkladem je technický workshop pod společností AT&T, ve spolupráci s JA Czech. Cílem workshopu bylo osvětlit žákům, co vše se může skrývat pod pojmem Internet věcí (IoT). Dozvěděli se, jaké jsou nejběžnější aplikace (ať průmyslové či pro domácnosti), kde se tyto technologie používají a jak jsou nejběžněji připojeny k síti a Internetu.

 
 

Žáci pracovali v prostředí firmy s lektory a učitelem a samostatně si mohli zkoušet úkol. Během úkolu jim bylo vysvětlováno, jak mohou využít teorii ze školy a jak ji aplikovat do úkolu. 
​​​​​​​


Co se nám podařilo

Žáci byli obeznámeni se základy digitální slaboproudé problematiky a prakticky si vyzkoušeli připojení zařízení do internetu včetně interakce fyzického světa s cloudovým serverem a naprogramování zařízení.
 
Žáci tyto aktivity hodnotí velmi pozitivně a za 12 let i díky zpětným vazbám, kdy se upravují workshopy, jsem nezaznamenal nespokojenost z pohledu žáků.

 

Dobrá rada

Nebát se propojovat výuku s technickým myšlením.
 
 

Další materiály