Zpět

Malované hřiště, Dům dětí a mládeže Vracov

Nechte děti a jejich rodiče společně tvořit. Bude to stát za to.
 


P-koordinátorka

Monika Máderová, Dům dětí a mládeže Vracov

Cíl aktivity

Cílem aktivity byla spolupráce rodičů a dětí z výtvarného kroužku a jejich společné kreativní řešení stezky za městem a vytvoření malovaného hřiště. 

Cílová skupina

děti 1.stupeň ZŠ + rodiče

Časová dotace

2 hodiny příprava, 3 hodiny realizace

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita, improvizace, spolupráce.

Pomůcky

Barevné křídy na chodník, barvy na beton.
 

Než jsme začali tvořit 

Samotné aktivitě předcházel nápad vytvořit dětem malované hřiště, výběr lokality a zajištění souhlasu vlastníka komunikace. Potřeba vytvořit dětem malý koutek na volnočasovou zábavu byla nejvíce patrná v období “covidu”, ale je stále aktuální, protože dětských hřišť je u nás nedostatek. Tady jsme viděli příležitost jak kreativně zapojit nejen samotné děti, ale i jejich rodiče.

Jdeme na to

Po vytipování té správné lokality jsme nejprve společně s dětmi vytvořili návrhy na papír, potom následovala schůzka na cyklostezce, kde jsme společně namalovali křídami na chodník návrhy, jak by mohlo hřiště vypadat. Asi s týdenním odstupem se už malovalo tzv. napořád!  
 

Tady jsme viděli příležitost jak kreativně zapojit nejen samotné děti, ale i jejich rodiče.
 

Bylo krásné sledovat rodiče a děti jak spolu vytvořili tým, jak společně spolupracovali, aktivně řešili problémy.
 


Co se nám podařilo

  • Podařilo se nám zapojit nejen děti, ale i rodiče a vytvořit tým s pohodovou atmosférou, který směřoval ke stejnému cíli. Uvědomili jsme si, že tato naše podnikavá aktivita tímto projektem nekončí, ale zůstává a její hodnota je dlouhodobá.  
 
  • Výstup pro nás jako organizátory je více zapojovat i rodiče. Jsme volnočasová organizace a tyto možnosti máme.
     
  • Pozitivní reflexe všech účastníků této aktivity se týkala hlavně příjemných pocitů při realizaci a také ze samotného výsledku. 

 


Tato naše aktivita se rozkřikla v obci a místní podnikatel nám k malovanému hřišti daroval čtyři lavičky, takže se toto místo stalo opravdu pěkným prostředím pro rodiče a děti. 
 


 


Dobrá rada

Podporovat nejen spolupráci mezi pedagogem a žákem, ale také mezi pedagogem, rodičem a žákem.
 
 
 

Další materiály