Zpět

DO AKCE Spolupráce s ostatními

Dejte žákům co nejvíce příležitostí spolupracovat a vyzkoušet si různé role v týmu.

Podnikatele můžeme vnímat jako odvážné vlky samotáře. Velmi často však dokážou odložit své ego i vlastní nápady a naslouchat ostatním. Schopnost spolupracovat a přispívat ke skupinovým výsledkům můžeme rozvíjet všichni. K fungující spolupráci s ostatními potřebujeme umět přijmout pohled ostatních lidí, být tolerantní a empatičtí. Nápady na aktivity do hodin v této části podpoří skupinovou práci a spolupráci.

 


 

Třetí oblast podnikavosti

DO AKCE

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Učení se skrze zkušenost

Spolupráce s ostatními

Plánování a řízení

Přebírání iniciativy

Vyrovnávání se s nejistotou

 


Skupinové výukové aktivity

Spolupráce znamená, že:
 

 • Žáci pracují společně.
 • Žáci mají společnou odpovědnost za svou práci.
 • Učební aktivita je navržena takovým způsobem, který vyžaduje, aby podstatná rozhodnutí činili žáci společně.
 • Aby tým uspěl, je potřeba, aby se do práce zapojili všichni žáci, jejich práce je navzájem provázaná a jeden krok se odvíjí od druhého.

Existuje spousta bezplatných nástrojů, které umožňují žákům spolupracovat a vytvářet společný výsledek (příběh, časová osa, video, e-kniha, blog, myšlenková mapa…).

V síti eTwinning můžete snadno najít projektové partnery a vytvářet a vést společné projekty. Prozkoumejte www.etwinning.net, zaregistrujte se tam a dejte svým žákům šanci připravit se na své budoucí mezinárodní projekty. V galerii projektů můžete získat inspiraci a zahájit společnou cestu se školami z dalších zemí.
 
 
 

Profilové karty

Podnikatelé umí rozpoznat své silné stránky i omezení a umí vyhodnotit, jak mohou přispět k týmové práci. Dokážou vidět potenciál ostatních členů týmu a ocenit rozmanitost dovedností a znalostí. Při společné práci v týmech by se jejich členové měli navzájem podporovat ve svých vzdělávacích potřebách. Každý člen týmu by měl nést individuální odpovědnost podle své týmové role. To umožňuje interakci mezi žáky a pocit odpovědnosti za výsledky týmu.

Je důležité zajistit, aby každý člen věřil, že může přispět k týmové práci. Žáci by měli být seskupeni podle toho, čím každý z nich může akademicky přispět. Jak to udělat?

Moje profilová karta

 • Osobnostní rysy:
 • Jméno:
 • Dovednosti:
 • Mimoškolní zájmy (hraní na klavír, videohry, psaní básniček, basketball …):
 • Předměty, které mi jdou:
 • Tři silné stránky:
 • Předměty, které mi nejdou:
 • Tři slabé stránky:

Požádejte žáky, aby si vytvořili své profilové karty. Žáci sami hodnotí své silné stránky, dovednosti a slabosti v jednotlivých předmětech. To může učitelům pomoci vytvořit týmy a dobře rozdělit lekce. S tvorbou karet můžete žákům pomoct tak, že jim poskytnete seznam dovedností a osobních rysů.


 
 
 

Zdroje

Převzato a přeloženo z anglického originálu

Materiál a inspirace

 

 

Další materiály